Helsingin kaupunki

Esityslista

35/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 19.09.2018 § 52

HEL 2018-008809 T 10 03 03

 

Nimistötoimikunta jatkoi asian käsittelyä edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää, että Tuusulanväylän bulevardisointihankkeen yhteydessä alueen pääkatua jatketaan Kehä I:lle eli Muurimestarintielle saakka nimellä Mäkelänkatu–Backasgatan. Tämän jälkeen katu muuttuu moottoritieksi, jonka nimenä säilytetään Tuusulanväylä–Tusbyleden. Moottoritie jatkuu samalla nimellä Vantaan ja Tuusulan puolella.

Mäkelänkadun varret tullaan liittämään nykyiseen kaupunkirakenteeseen kantakaupunkimaisella katuverkostolla. Nimistötoimikunta linjasi, että näille alueille suunniteltava nimistö tulee mahdollisuuksien mukaan tukeutumaan olemassa olevaan, ympäröivään nimistöön ja niiden aihepiireihin. Jokainen suunnittelualue tullaan kuitenkin käsittelemään nimistön osalta omana kokonaisuutenaan. Suunnittelualueiden ja tärkeimpien nimistökohteiden nimeämisessä suositellaan mahdollisimman varhaista käsittelyä. Suunnittelun varhaisimmassa vaiheessa voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevien pääkatujen nimiä kohteiden paikantamisessa.

Helsingin kaupungin uusi aluejakotyöryhmä tullaan todennäköisesti nimittämään vuoden 2019 alussa. Aluejakotyöryhmän tehtävänä on selvittää uudis- ja täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupungin aluejakoihin ja tehdä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ehdotus virallista kaupunginosajakoa ja hallinnollista piirijakojärjestelmää koskeviksi aluejakomuutoksiksi. Aluejakotyöryhmän työskentelyn yhteydessä nimistötoimikunta tulee käsittelemään aluejakomuutoksiin liittyviä nimeämistarpeita mahdollisesti myös puheena olevan alueen osalta.

22.08.2018 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi