Helsingin kaupunki

Esityslista

35/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 611

HEL 2018-003884 T 10 03 03

Hankenumero 0961_10

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

04.12.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Tommi Suvanto, projektipäällikkö Juhani Linnosmaa ja tiimipäällikkö Jouni Heinänen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Silvia Modig: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

20.11.2018 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi