Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

14.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 27.11.2019 § 341

Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu

HEL 2019-009875 T 08 00 02

Kvsto 27.11.2019 § 343

Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12576)

HEL 2017-009930 T 10 03 03

Kvsto 27.11.2019 § 344

Kulosaaren Ståhlberginkuja 1 asemakaavan muuttaminen (nro
12593)

HEL 2018-003435 T 10 03 03

Pöytäkirja 27.11.2019

Kvsto 11.12.2019 § 370

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila ja Vartiokylä)

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Pöytäkirja 11.12.2019

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Taka-Töölö, Topeliuksenkatu 16

Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 § 150 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Taka-Töölö, tontti 503/1, piirustus nro 12493, Topeliuksenkatu 16.

HEL 2013-009433

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Valittaja on peruuttanut valituksensa. Helsingin hallinto-oikeus päätti 12.12.2019 asian käsittelyn raukeamisesta.

Helsingissä 13.12.2019

Voimaan tullut asemakaava: Mustikkamaa–Korkeasaari, Korkeasaaren vastaanottorakennukset ja Mustikkamaan leikkipuisto

Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 § 302 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Mustikkamaa–Korkeasaari, vesialue sekä eläintarha-, lähivirkistys-, kansanpuisto- ja vesialue, muodostuu uusi kortteli 19002, piirustus nro 12520, Korkeasaaren vastaanottorakennukset ja Mustikkamaan leikkipuisto.

HEL 2017-013216

Helsingissä 30.12.2019

Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Keinutie 9

Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 § 303 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Mellunkylä, Kontula, tontti 47018/11, piirustus nro 12526, Keinutie 9.

HEL 2017-003110

Helsingissä 30.12.2019

Voimaan tullut asemakaava: Karhusaari, Karhusaaren eteläosan pientalotontit

Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 § 304 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Karhusaari, vesialue, korttelit 108, 114, 127, 135, tontit 109/1−4, osat tonteista 109/7 ja 8, tontit 111/2 ja 4, 117/2 ja 3, 120/1, 121/2 ja 3, 123/1, 124/1, 126/4, 128/1, 2, 4 ja 6−9, 129/1, 130/1 sekä katu- ja puistoalue, piirustus numero 12486, Karhusaaren eteläosan pientalotontit.

HEL 2016-012735

Helsingissä 30.12.2019

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Myllymatkantie 1

Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 § 314 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45135/1 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 45168, piirustus nro 12505, Myllymatkantie 1.

HEL 2016-007788

Helsingissä 30.12.2019

Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Mariankatu 23

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.11.2019 § 570 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kruununhaka, tontti 118/3 (piirustus nro 12559, Mariankatu 23).

HEL 2018-002966

Helsingissä 2.1.2020

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Malminkartano, Neulastie 8 ja 10

Kaupunkiympäristölautakunnan 29.10.2019 § 536 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Malminkartano, tontti 33274 ja katualue (piirustus nro 12606, Neulastie 8 ja 10).

HEL 2018-010470

Helsingissä 2.1.2020

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566