Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

04.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 421

Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle

HEL 2018-008693 T 00 01 00

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkutori-yksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen seuraavasti:

Tukkutori-yksikön päällikkö

- päättää kauppahallien, torien, tukkutorialueen tilojen ja alueiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

- päättää Malmin lentokentän entisen lentokonehallin (ns. hangaarirakennus) sekä Malmin lentokenttäalueen, myös Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle vuokratun alueen osalta Helsingin kaupungin ja lentokenttäyhdistyksen välillä 21.12.2016 allekirjoitetussa maanvuokrasopimuksessa nro 24319 (liite nro 1) solmituin ehdoin, vuokralle antamisesta ja muusta luovuttamisesta tapahtumakäyttöön sekä muuhun tilapäiseen ja pienempään käyttöön kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajaksi.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkutori-yksikön päällikön ajalla 1.6. - 3.9.2018 tekemät seuraavat päätökset:

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 (71 §) Vuokraus, Keski-Pohjanmaan kansanopiston tila, homekoirakoulutukseen (liite nro 2)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 (72 §) Tilavuokraus Tukkutori, Luminoir Oy (liite nro 3)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 (73 §) Myyntipaikkojen vuokraaminen Hakaniemen hallin väistötilasta (liite nro 4)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 (74 §) Tilan vuokraaminen De Motu Precision Instruments Ab:lle Malmin lentokenttäalueelta (liite nro 5)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 (75 §) Tilavuokraus Tukkutorilla, pakastamon lavapaikka, Ilmasto Kokki Oy (liite nro 6)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 (76 §) ********** lavapaikkavuokraus Tukkutorilla (liite nro 7)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.6.2018 (77 §) Alueen vuokraaminen Adam ja Eva Oy:lle Lyypekinlaiturilta kesäterassitoimintaa varten (liite nro 8)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 (78 §) Torikahvilapaikan vuokraaminen Kukkatorilta (liite nro 9)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 (79 §) Torikahvilapaikan vuokraaminen Faresan Oy:lle Kukkatorilta (liite nro 10)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 (80 §) Helsingin Tislaamo Oy, terassialueen vuokraus Tukkutorilla (liite nro 11)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 (81 §) Alueen vuokraaminen KISKA Co Oy:lle Hakaniementorilta kirpputoritoimintaa varten (liite nro 12)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 (82 §) Alueen vuokraaminen A-lehdet Oy:lle Malmin lentokentältä ajotestejä varten (liite nro 13)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 (83 §) Helsingin Tislaamo Oy, autopaikan vuokraus Tukkutori (liite nro 14)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 (84 §) Tapahtumaluvan myöntäminen Nälkäpäiväkeräystä varten Töölöntorille 20. - 22.9.2018, SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri (liite nro 15)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 (85 §) Oy My-Service Ab Ltd, tilavuokraus, Tukkutori (liite nro 16)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 (86 §) Kirpputoripaikkojen järjestäminen Ylä-Malmin torilla kesällä 2018 (liite nro 17)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 18.6.2018 (87 §) Bites Vallila Oy, tilavuokraus, Tukkutori (liite nro 18)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 19.6.2018 (88 §) Alueen vuokraaminen Hietalahdentorilta 19. - 29.10.2018 Tapaus Oy:lle yksityistilaisuutta varten (liite nro 19)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 20.6.2018 (89 §) Torialueen luovuttaminen kyläjuhlaa varten Fredrikintorille 30.8.2018, Punavuoriseura ry (liite nro 20)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 26.6.2018 (90 §) Muutos Katariinankatu 1-3:n varastotilojen vuokrasopimuksiin (liite nro 21)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 3.7.2018 (91 §) Vuokraus, Tukkutorin tilan 312B8 irtisanominen, Maxill Oy ja Mahuraan Association ry (liite nro 22)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.7.2018 (92 §) Jiahe Oy, Tukkutori tilavuokraus Pakastamon Sali 401 koppi 10 (liite nro 23)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 5.7.2018 (93 §) Vuokrasopimuksien siirto Vanhassa kauppahallissa, Kalatukku E. Eriksson Oy:ltä Fishroom Oy:lle (liite nro 24)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.7.2018 (94 §) Vuokraus, sopimuksen muutos, Hietalahden kauppahalli, Tukkutori, Mr. Onigiri (liite nro 25)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 (95 §) Alueen vuokraaminen UAB Saugus Vairavimas -yhtiölle Malmin lentokentältä asiakastilaisuutta varten (liite nro 26)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 (96 §) Alueen vuokraaminen Shiv Oy:lle Ylä-Malmin torilta biljarditurnausta varten (liite nro 27)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 24.7.2018 (97 §) Tilan vuokraaminen Fortum Power and Heat Oy:lle Malmin lentoasemalta tiedotustilaisuutta varten (liite nro 28)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 8.8.2018 (98 §) Alueen osoittaminen moottoripyörän ajokoulutusharjoittelua varten Malmin lentokentän alueelta (liite nro 29)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 9.8.2018 (99 §) Tilan vuokraaminen Halti Oy:lle Malmin lentokenttäalueelta kuvauksia varten (liite nro 30)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 13.8.2018 (100 §) Muutos tehtyyn päätökseen osoittaa alue moottoripyörien ajoharjoittelua varten Malmin lentokentältä (liite nro 31)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 14.8.2018 (101 §) Alueen vuokraaminen Solar Republic Oy:lle Malmin lentokenttäalueelta (liite nro 32)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 (102 §) Alueen vuokraaminen Dynamo & Son -yhtiölle Malmin lentokentällä tehtäviä kuvauksia varten (liite nro 33)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 (103 §) Tilan vuokraaminen De Motu Precision Instruments Ab:lle Malmin lentokenttäalueelta (liite nro 34)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 (104 §) Alueiden vuokraaminen Suomen Bullterrieriyhdistys ry:lle Malmin lentokenttäalueelta (liite nro 35)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kristina Montell, vs. yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36421

kristina.montell(a)hel.fi

Liitteet

1

Malmin lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimus karttaliitteineen

2

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 § 71

3

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 § 72

4

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 73

5

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 74

6

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 75

7

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 76

8

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.6.2018 § 77

9

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 78

10

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 79

11

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 80

12

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 § 81

13

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 § 82

14

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 83

15

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 84

16

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 85

17

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 86

18

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 18.6.2018 § 87

19

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 19.6.2018 § 88

20

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 20.6.2018 § 89

21

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 26.6.2018 § 90

22

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 3.7.2018 § 91

23

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.7.2018 § 92

24

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 5.7.2018 § 93

25

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.7.2018 § 94

26

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 § 95

27

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 § 96

28

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 24.7.2018 § 97

29

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 8.8.2018 § 98

30

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 9.8.2018 § 99

31

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 13.8.2018 § 100

32

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 14.8.2018 § 101

33

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 102

34

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 103

35

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 104

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän sekä
29.11.2017 (413 §) ja 13.6.2018 (174 §) tarkistaman hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 31.10.2017 (190 §) siirtää määräaikaisesti 31.5.2018 saakka hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkutori-yksikön päällikölle. Päätöksen määräaikaisuuden vuoksi asiasta päätetään nyt uudelleen.

Ehdotetun toimivallan siirron tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuu hallinnollisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla. Se vastaa toimielinten ja viranhaltijoiden nykyistä toimivaltajakoa, joka on todettu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Mainituissa asioissa tehtävien päätösten vuosittainen määrä on merkittävä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kristina Montell, vs. yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36421

kristina.montell(a)hel.fi

Liitteet

1

Malmin lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimus karttaliitteineen

2

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 § 71

3

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 § 72

4

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 73

5

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 74

6

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 75

7

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 76

8

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.6.2018 § 77

9

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 78

10

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 79

11

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 80

12

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 § 81

13

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 § 82

14

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 83

15

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 84

16

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 85

17

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 86

18

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 18.6.2018 § 87

19

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 19.6.2018 § 88

20

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 20.6.2018 § 89

21

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 26.6.2018 § 90

22

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 3.7.2018 § 91

23

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.7.2018 § 92

24

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 5.7.2018 § 93

25

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.7.2018 § 94

26

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 § 95

27

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 § 96

28

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 24.7.2018 § 97

29

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 8.8.2018 § 98

30

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 9.8.2018 § 99

31

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 13.8.2018 § 100

32

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 14.8.2018 § 101

33

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 102

34

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 103

35

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 104

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Toimeksianto

Hatu/Hala/Hannola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566