Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

03.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 21.9. - 27.9.2017 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen
kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 21.9. - 27.9.2017 tekemiä
päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai
asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Hallinto, hallintojohtaja

Päätökset

Hallinto, hallinto- ja lakipalvelut, hallintopäällikkö

Päätökset

Hallinto, tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäytön yleissuunnittelu, yleiskaavapäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö asuntotontit

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö yritystontit

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Rakennetun omaisuuden hallinta, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Päätökset

Rakennetun omaisuuden hallinta, palvelutilaverkko, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 3, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, talotekniikka, yksikön päällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja -valvonta, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 21.9.2017

Päätösasiakirjat

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566