Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 1.11.2016 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Silvferbergin ja varatarkastajaksi jäsen Välimäen.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Asemakaavaosasto

1

Kontula, Kaarenjalka 5 ja Keinulaudantie 7 asemakaavaehdotus (nro 12415) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12415 kartta, päivätty 1.11.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12415 selostus, päivätty 1.11.2016

5

Havainnekuva, ote viitesuunnitelmasta 4.10.2016

6

Kuvaliite suojelukohteista

7

Tilastotiedot

8

Kustannukset

9

Vuorovaikutusraportti 1.11.2016

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Pöydällepanoehdotus
Lovén Jape

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Lähtötiedot

4

Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet

5

Varjoisuusselvityksiä

6

Vuorovaikutusraportti 1.11.2016, asukastilaisuuden (14.6.2016) muistio ja asukastyöpajan (21.10.2015) muistio

7

Mielipidekirjeet

 

3

Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6 rakennustapaohje sekä julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6 rakennustapaohjeen sekä julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma

 

4

Viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus
Silfverberg Outi

Liitteet

1

Viher- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma -raportti (VISTRA II), (koko raportti)

2

Viher- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma -raportti (VISTRA II), luvut 1-2 (Sisällys, Taustaa, Lähtökohdat)

3

Viher- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma -raportti (VISTRA II), luku 3 (Viherverkostorunko)

4

Viher- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma -raportti (VISTRA II) luku 4 (Alueellinen viherverkosto)

5

Viher- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma -raportti (VISTRA II), Luvut 5-6 (Viherverkosto ja tiivistyvä kaupunkirakenne, Lopuksi)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee HSL:n opiskelija-alennuksen laajentamista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 01.11.2016

Mikko Uro, viestintäsuunnittelija

puhelin 310 37394

mikko.uro@hel.fi