Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 16.8.2016 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Särelä Mikko + Rautava Risto
Päätöksen kohta 4 loppuun lisätään lause: Raitiovaunujen kuljettajarahastuksesta on syytä luopua mahdollisimman nopeasti, sillä se hidastaa liikennettä, lisää kustannuksia ja heikentää kuljettajien turvallisuutta.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Vastaehdotus
Moisio Elina + Lovén Jape
Päätöksen kohta 7 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole perusteltua.
Sen sijaan on tehostettava matkalippujen tarkastusta. Toiminnan painottaminen
asiakkaiden opastamiseen uusien taksa- ja lipunmyyntijärjestelmien
käyttöönotossa on hyvä asia.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Moisio Elina
JAA: 3, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Hyttinen Nuutti, Niiranen Matti, Rautava Risto
EI: Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Särelä Mikko, Välimäki Heta
Poissa: Andersson Hennariikka
Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 5-3, 1 poissa.


Vastaehdotus
Lovén Jape + Välimäki Heta
Kohdasta kuusi poistetaan seuraava teksti: "Helsingin strategiaohjelmassa on asetettu kaupungin
taloudelle tavoite, että velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä
käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä
vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella."

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Lovén Jape
JAA: 2, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Niiranen Matti, Rautava Risto
EI: Hyttinen Nuutti, Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Särelä Mikko, Välimäki Heta
Poissa: Andersson Hennariikka
Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 6-2, 1 poissa.

Liitteet

1

HSL:n hallituksen lausuntopyyntö 14.6.2016

2

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupunkisuunnitteluviraston viranhaltijapäätökset vuoden 2016 kesätauon aikana (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Luettelo viranhaltijapäätöksistä

2

Viranhaltijapäätökset

 

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen peruuttaminen (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Hallinto-osasto/Ksv

1

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2016 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta aurinkopaneelien asentamisesta Helsingin rakennusten katoille (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ingervo Sirkku, toivomusponsi 9, Kvsto 2.12.2015 asia 7

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta energiatehokkuutta palvelevista sähkö-, lämpö- ja liikenneverkoista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakanen Yrjö, toivomusponsi 4, Kvsto 2.12.2015 asia 7

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee keskustatunnelivarauksesta luopumista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016

 

Asemakaavaosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys rakennuskiellon asettamiseksi Itäkeskuksen korttelin 45173 tontille 5 (nro 12411) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12411/16.8.2016

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

YM Lausuntopyyntö esteettömyysasetus 2016

2

YM Lausuntopyyntö esteettömyysasetus 2016 (julkaisuversio)

3

Esteettömyysasetus_LUONNOS_20160608

4

Esteettömyysasetus_perustelumuistio LUONNOS_20160608

 

Liikennesuunnitteluosasto

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Hämeentien ja yms. liikennesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomusponnesta, jossa ehdotetaan kattavan kadun parannussuunnitelman laatimista Hämeentielle (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Hämeentien yms. liikenesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomusponnesta, joka koskee liikenteen sujuvuuden huomioon ottamista jatkosuunnittelussa (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Hämeentien yms. liikennesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomus-ponsista, joissa painotetaan jalankulkijaystävällisyyden ja näkövammaisten huomioon ottamista (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 16.08.2016

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi