Helsingin kaupunki

Esityslista

34/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/1

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet _____  ja _____ sekä varatarkastajiksi jäsenet _____ ja _____.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro