Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 19.8.2014 klo 15.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Lähiöprojektin toimintakertomus vuodelta 2013 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lähiöprojektin toimintakertomus 2013

2

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen kokouksesta 5.5.2014

 

Asemakaavaosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Pasilan keskustakorttelin asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi (nro 12261) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, osa 1/4, päivätty 19.8.2014

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, osa 2/4, päivätty 19.8.2014

5

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, osa 3/4, päivätty 19.8.2014

6

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 kartta, osa 4/4, päivätty 19.8.2014

7

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12261 selostus, päivätty 19.8.2014

8

Havainnekuva 19.8.2014

9

Keskustakorttelin pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivut

10

Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2013 § 393 Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisusta

11

Toteutussopimus, tiivistelmä

12

Tilastotiedot

13

Vuorovaikutusraportti 19.8.2014 liitteineen

14

Viranomaisneuvottelun muistio 31.3.2014

15

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

16

Mielipidekirjeet

17

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Kaupunginteatterin ja ympäröivien puistoalueiden asemakaavan muutokseksi (nro 12288) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12288 kartta, päivätty 19.8.2014

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12288 selostus, päivätty 19.8.2014

5

Havainnekuva 19.8.2014

6

Rakennushistoriallinen selvitys

7

Hankesuunnitelma

8

Rakennussuojeluperiaatteet

9

Ympäristöhistoriallinen selvitys ja suojeluperiaatteet

10

Kuvaliite

11

Tilastotiedot

12

Vuorovaikutusraportti 19.8.2014

13

Mielipidekirje

14

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Käpylän Kisakylän asemakaavan muutokseksi (nro 12192) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

4

Tehdyt muutokset

5

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014

6

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

7

Kirje

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Olympiakylän korjaustapaohjeeksi (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Olympiakylän korjaustapaohje

 

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Kisakylän korjaustapaohjeeksi (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kisakylän korjaustapaohje

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Pyöräilyn seurantasuunnitelman tilannekatsaus (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Seuranta osana kokonaisvaltaista pyöräilyn edistämistä Helsingissä, Risto Kujanpään diplomityö

 

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015 -2017 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin muutettuna

Esittelijän muutos:

Korvataan kpl (12) seuraavalla uudella muotoilulla:

Metron viikonloppuöiden jatketun liikenteen aiheuttama lisäkustannus on 480 000 euroa vuonna 2015. Luvussa on huomioitu bussiliikenteen vähennykset sekä metroasemien vartiointi- ja valvontakustannukset. Yöliikennekokeilun aikana metroon on tehty 3 300-6 000 nousua yössä, jolloin kustannus nousua kohden vaihtelee välillä 1,10 - 1,90 euroa.  Yöliikenteessä tehtyä matkaa kohti laskettuna nykyinen järjestely on kallis. Metron viikonloppuöiden matkoista 35-40 % tehdään kantakaupungin sisällä, missä on samaan aikaan käytettävissä myös runsaasti bussiliikenteen yhteyksiä. Metron yöliikenteen aiheuttama joukkoliikenteen kustannusten kasvu on saatuun joukkoliikennejärjestelmän palvelutason parantumiseen ja matkustajien hyötyyn nähden suuri. Yöliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseen tulee kiinnittää huomiota ja suunnitella yöajan joukkoliikennejärjestelmää tehokkaammaksi kokonaisuudeksi niin, että bussi- ja raideliikenteen päällekkäistä tarjontaa vältetään.

Lisätään kappaleen 3 loppuuun: "Kslk kehottaa kiirehtimään uuden linjaston käyttöönottoa mahdollisuuksien mukaan."

Vastaehdotus
Moisio Elina + Särelä Mikko
Muutetaan kohta (9) kuulumaan:

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon EI OLE perusteltua.
Samalla on tehostettava matkalippujen tarkastusta.

Ehdotuksesta äänestettiin.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Moisio Elina
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Andersson Hennariikka, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto
EI: Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Särelä Mikko, Välimäki Heta

Moision ehdotus hyväksyttiin äänin 5-4

Liitteet

1

HSL-kuntayhtymän lausuntopyyntö 10.6.2014

2

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017

3

Kutsuplus -liikenteen kehittämissuunnitelma

 

3

Pasilan keskustakorttelin alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6350-7

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupunkisuunnitteluviraston viranhaltijoiden hankintavaltuuksien vahvistaminen (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Hallinto-osasto/Ksv

1

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2014 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Yleissuunnitteluosasto

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Tattarisuon teollisuusalueen tonttien enimmäisvuokra-aikaa (b-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

 

3

Teknistaloudellisten tutkimusten ja suunnittelun puitesopimus - optiovuosien käyttö ja uuden kilpailumenettelyn käynnistäminen (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, jossa koskee prosenttiperiaatteen tukemista täydennysrakentamisessa (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Vastaehdotus
Moisio Elina + Särelä Mikko
Päätösesityksen kohta (3), poistetaan sana 'periaatteessa':

Aloite prosenttiperiaatteen hyödyntämisestä täydennysrakentamisen
yhteydessä on kannatettava.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Moisio Elina
JAA: 4, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Andersson Hennariikka, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto
EI: Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Särelä Mikko
Poissa: Välimäki Heta

Äänin 4-4 asia päätettiin ehdotuksen mukaan. Puheenjohtajan ääni ratkaisi.

 

Asemakaavaosasto

6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Kannelmäen Kantelettarentie 9 asemakaavan muutokseksi (nro 12275) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

llmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12275 kartta, päivätty 19.8.2014

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12275 selostus, päivätty 19.8.2014

5

Havainnekuva 19.8.2014

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys rakennuskiellon jatkamiseksi kantakaupungin eräillä alueilla 1. - 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosissa (nro 12293) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12293/19.8.2014

 

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma v. 2014-2023, luonnos

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014-2023, luonnos

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Poikkeamishakemus (Kruununhaka, Aleksanterinkatu 20-22) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Alustavat suunnitelmat

2

Ympäristökartta

3

Asemakaavaote

4

Valokuvat, havainnekuvat

5

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee liityntäpysäköintipaikkojen lisäämistä Rastilan metroasemalle (b-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

 

Puheenjohtaja

1

Kaupunkisuunnitteluviraston viranhaltijapäätökset vuoden 2014 kesätauon aikana pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Luettelo viranhaltijapäätöksistä

2

Viranhaltijapäätökset

 

Virastopäällikkö/Ksv

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen peruuttaminen

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 19.08.2014

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi