Helsingin kaupunki

Esityslista

20/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Hp/1

 

19.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.04.2014 § 110

HEL 2014-004946 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä talousarvion toteutumisennusteen 1/2014 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle tiedoksi.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364

outi.karsimus(a)hel.fi

Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343

leila.koivulehto(a)hel.fi

Riitta Koski, taloussihteeri, puhelin: 310 37097

riitta.koski(a)hel.fi