Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/1

 

20.5.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.05.2014 § 147

HEL 2014-005949 T 08 00 00

Hankenro 0855_9, karttaruutu G4/S2-4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.05.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Outi Silfverberg: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

Dan Mollgren, arkkitehti, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi