Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2014

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/1

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 415

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Niiranen ja Lovén sekä varatarkastajiksi jäsenet Andersson ja Moisio.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro