Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2013

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/2

 

03.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 400

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginvaltuuston päätökset:

Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 § 394

Kaupunginvaltuusto on kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksynyt Taka-Töölön tonttien 484/3 ja 37 sekä tontin 484/4 osan asemakaavan muutosehdotuksen piirustuksen nro 11700/27.11.2008 ja 4.11.2013 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (Taivallahden kasarmin alueen länsiosa ja viereiset asuintontit).
(HEL 2011-001245)

Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 § 395

Kaupunginvaltuusto on kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksynyt Länsisataman, Jätkäsaaren satama- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen piirustuksen nro 12020/9.12.2010 ja 15.10.2013 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 20062 ja 20071 (Saukonlaituri itä).
(HEL 2011-001270)

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Marja Laulumaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 37344

marja.laulumaa(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginvaltuuston päätökset:

Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 § 394

Kaupunginvaltuusto on kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksynyt Taka-Töölön tonttien 484/3 ja 37 sekä tontin 484/4 osan asemakaavan muutosehdotuksen piirustuksen nro 11700/27.11.2008 ja 4.11.2013 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (Taivallahden kasarmin alueen länsiosa ja viereiset asuintontit).
(HEL 2011-001245)

Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 § 395

Kaupunginvaltuusto on kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksynyt Länsisataman, Jätkäsaaren satama- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen piirustuksen nro 12020/9.12.2010 ja 15.10.2013 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 20062 ja 20071 (Saukonlaituri itä).
(HEL 2011-001270)

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Marja Laulumaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 37344

marja.laulumaa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro