Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Pj/1

 

20.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 414

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Liikennesuunnittelupäällikkö

7.11.2012 

Asemakaavapäällikkö

13.11.2012

 

 

 

Esittelijä

Lasse Männistö

Lisätiedot

Marja Laulumaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 37344

marja.laulumaa(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Liikennesuunnittelupäällikkö

7.11.2012 

Asemakaavapäällikkö

13.11.2012

 

 

 

Esittelijä

Lasse Männistö

Lisätiedot

Marja Laulumaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 37344

marja.laulumaa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro