Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/2

 

20.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 399

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginvaltuuston sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätökset ynnä asemakaavaosaston ilmoituksen:

Kaupunginvaltuusto 10.10.2012 § 319

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Laajasalon, Tahvonlahden, Haakoninlahden kortteleiden 49277–49280 sekä kesämaja-, puisto-, leikkipuisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, vesi- ja katualueiden asemakaavan ja puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen piirustuksen 12080 (A ja B)/29.11.2011 ja 5.6.2012 mukaisena. (Alue sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Tahvonlahden osa-alueella entisen Laajasalon öljysataman keskiosassa käsittäen myös Stansvikinniemen länsipuolisen lahdenpoukaman sekä Pitkäluodon, Varisluodon, Varisluodonkarin ja Katinpaaden.)

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1.
Hyväksyessään Kruunuvuorenrannan kaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että townhouse-tonttien soveltuvuus ryhmärakentamiseen selvitetään. (Sanna Vesikansa)

2.
Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että alueelle mahdollisesti rakennettavan uimarannan jatkosuunnittelussa tutkitaan kahvila/huoltorakennuksen laajentamista suuremmaksi kuin 200 m² monipuolisten kahvila-, ravintola- ja muiden mahdollisten palveluiden turvaamiseksi. (Kimmo Helistö)
(2011-004840)  asemakaavaosasto

Kaupunginvaltuusto 24.10.2012 § 340

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Punavuoren tonttien 112/8 ja 14 sekä Ullanlinnan tontin 104/15, tontin 109/7, tontin 126/19 ja tontin 129/9 asemakaavan muutoksen piirustuksen 12085 (kartat A–E)/17.1.2012 ja 21.8.2012 mukaisena (Kasarmikatu 20, Jääkärinkatu 6b, Tehtaankatu 19, Laivanvarustajankatu 9, Merimiehenkatu 10 ja 14).
(2011-003513)  asemakaavaosasto

 

 

Kaupunginvaltuusto 24.10.2012 § 341

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kaarelan, Malminkartanon kortteleiden 33250 ja 33254 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueiden asemakaavan muutoksen piirustuksen 12104/14.2.2012 ja 21.9.2012 mukaisena (Luutnantinpolku 2-6, Luutnantintie 13 ja Juustenintie 2-8).
(2011-004777)  asemakaavaosasto

Kaupunginvaltuusto 24.10.2012 § 342

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Laajasalon, Yliskylän tontin 49112/2 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen piirustuksen 12076/21.2.2012 mukaisena (Sarvastonkaari 1-9).
(2011-002328)  asemakaavaosasto

Kaupunginhallitus 29.10.2012 § 1177

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi oheisliitteenä olevan ympäristöministeriön päätöksen 9.10.2012 ympäristönsuojelulain (86/2000) 102 e §:n mukaisesta typpidioksidin vuosiraja-arvoon liittyvän määräajan pidentämisestä.

Ympäristöministeriö on päätöksellään myöntänyt Helsingin kaupungille pidennyksen ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (38/2011) 4 §:ssä tarkoitettuun typpidioksidin vuosiraja-arvoa koskevaan määräaikaan siten, että raja-arvo 40 µg/m3 tulee saavuttaa Helsingissä viimeistään 1.1.2015.
(2011-005661)  kaikki osastot

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.11.2012 § 83

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla on kuulutettu 9.11.2012 valtuuston 26.9.2012 hyväksymästä Vallilan korttelin 390 osan asemakaavan muutoksesta 12087. Muutoksella muodostuvat uudet korttelit 22392−22394, jolloin kaava on tullut voimaan. ( Pasilan konepajan osa-alue 4)
(2011-000055)  asemakaavaosasto

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.11.2012 § 85

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla on kuulutettu 9.11.2012 valtuuston 26.9.2012 hyväksymästä Suutarilan, Siltamäen tonttien 40094/7−10 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksesta 12034, jolloin kaava on tullut voimaan. (Pallomäenkujan alue)
(2011-001393)  asemakaavaosasto

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.11.2012 § 84

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla on kuulutettu 9.11.2012 valtuuston 26.9.2012 hyväksymästä Käpylän puistoalueen asemakaavan muutoksesta 12062. Muutoksella muodostuu uusi kortteli 25802, jolloin kaava on tullut voimaan. (Nyyrikinpuisto, Vuoritalo)
(2011-000299) asemakaavaosasto

Asemakaavaosaston ilmoitus

Kone Oyj:n entinen toimistotalo Munkkiniemen puistotie 25:ssä muutetaan asuinkäyttöön. Nykyisen pysäköintikentän paikalle rakennetaan townhouse-tyyppinen asuintalo ja autopaikat sijoitetaan maan alle pysäköintihalliin. Koneen rakennuksen ali kulkeva raitti säilyy. Asemakaavaa on valmisteltu keväällä 2012 päättyneen arkkitehtuurikilpailun voittajatyön pohjalta.

Keskustelutilaisuus on maanantaina 3.12. klo 18.20 Ravintola Fond, 6. krs, osoitteessa Munkkiniemen puistotie 25.

Kaavaa valmistelee arkkitehti Anu Kuutti, puhelin 310 37154

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esille ottamat asiat

Merkittiin tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan esille ottamat asiat.

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Marja Laulumaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 37344

marja.laulumaa(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginvaltuuston sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätökset ynnä asemakaavaosaston ilmoituksen:

Kaupunginvaltuusto 10.10.2012 § 319

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Laajasalon, Tahvonlahden, Haakoninlahden kortteleiden 49277–49280 sekä kesämaja-, puisto-, leikkipuisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, vesi- ja katualueiden asemakaavan ja puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen piirustuksen 12080 (A ja B)/29.11.2011 ja 5.6.2012 mukaisena. (Alue sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Tahvonlahden osa-alueella entisen Laajasalon öljysataman keskiosassa käsittäen myös Stansvikinniemen länsipuolisen lahdenpoukaman sekä Pitkäluodon, Varisluodon, Varisluodonkarin ja Katinpaaden.)

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1.
Hyväksyessään Kruunuvuorenrannan kaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että townhouse-tonttien soveltuvuus ryhmärakentamiseen selvitetään. (Sanna Vesikansa)

2.
Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että alueelle mahdollisesti rakennettavan uimarannan jatkosuunnittelussa tutkitaan kahvila/huoltorakennuksen laajentamista suuremmaksi kuin 200 m² monipuolisten kahvila-, ravintola- ja muiden mahdollisten palveluiden turvaamiseksi. (Kimmo Helistö)
(2011-004840)  asemakaavaosasto

Kaupunginvaltuusto 24.10.2012 § 340

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Punavuoren tonttien 112/8 ja 14 sekä Ullanlinnan tontin 104/15, tontin 109/7, tontin 126/19 ja tontin 129/9 asemakaavan muutoksen piirustuksen 12085 (kartat A–E)/17.1.2012 ja 21.8.2012 mukaisena (Kasarmikatu 20, Jääkärinkatu 6b, Tehtaankatu 19, Laivanvarustajankatu 9, Merimiehenkatu 10 ja 14).
(2011-003513)  asemakaavaosasto

 

 

Kaupunginvaltuusto 24.10.2012 § 341

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kaarelan, Malminkartanon kortteleiden 33250 ja 33254 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueiden asemakaavan muutoksen piirustuksen 12104/14.2.2012 ja 21.9.2012 mukaisena (Luutnantinpolku 2-6, Luutnantintie 13 ja Juustenintie 2-8).
(2011-004777)  asemakaavaosasto

Kaupunginvaltuusto 24.10.2012 § 342

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Laajasalon, Yliskylän tontin 49112/2 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen piirustuksen 12076/21.2.2012 mukaisena (Sarvastonkaari 1-9).
(2011-002328)  asemakaavaosasto

Kaupunginhallitus 29.10.2012 § 1177

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi oheisliitteenä olevan ympäristöministeriön päätöksen 9.10.2012 ympäristönsuojelulain (86/2000) 102 e §:n mukaisesta typpidioksidin vuosiraja-arvoon liittyvän määräajan pidentämisestä.

Ympäristöministeriö on päätöksellään myöntänyt Helsingin kaupungille pidennyksen ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (38/2011) 4 §:ssä tarkoitettuun typpidioksidin vuosiraja-arvoa koskevaan määräaikaan siten, että raja-arvo 40 µg/m3 tulee saavuttaa Helsingissä viimeistään 1.1.2015.
(2011-005661)  kaikki osastot

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.11.2012 § 83

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla on kuulutettu 9.11.2012 valtuuston 26.9.2012 hyväksymästä Vallilan korttelin 390 osan asemakaavan muutoksesta 12087. Muutoksella muodostuvat uudet korttelit 22392−22394, jolloin kaava on tullut voimaan. ( Pasilan konepajan osa-alue 4)
(2011-000055)  asemakaavaosasto

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.11.2012 § 85

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla on kuulutettu 9.11.2012 valtuuston 26.9.2012 hyväksymästä Suutarilan, Siltamäen tonttien 40094/7−10 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksesta 12034, jolloin kaava on tullut voimaan. (Pallomäenkujan alue)
(2011-001393)  asemakaavaosasto

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.11.2012 § 84

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla on kuulutettu 9.11.2012 valtuuston 26.9.2012 hyväksymästä Käpylän puistoalueen asemakaavan muutoksesta 12062. Muutoksella muodostuu uusi kortteli 25802, jolloin kaava on tullut voimaan. (Nyyrikinpuisto, Vuoritalo)
(2011-000299) asemakaavaosasto

Asemakaavaosaston ilmoitus

Kone Oyj:n entinen toimistotalo Munkkiniemen puistotie 25:ssä muutetaan asuinkäyttöön. Nykyisen pysäköintikentän paikalle rakennetaan townhouse-tyyppinen asuintalo ja autopaikat sijoitetaan maan alle pysäköintihalliin. Koneen rakennuksen ali kulkeva raitti säilyy. Asemakaavaa on valmisteltu keväällä 2012 päättyneen arkkitehtuurikilpailun voittajatyön pohjalta.

Keskustelutilaisuus on maanantaina 3.12. klo 18.20 Ravintola Fond, 6. krs, osoitteessa Munkkiniemen puistotie 25.

Kaavaa valmistelee arkkitehti Anu Kuutti, puhelin 310 37154

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esille ottamat asiat

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Marja Laulumaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 37344

marja.laulumaa(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oheismateriaali

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro