Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2012

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Vp/1

 

20.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 398

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Johansson (varalla Palmroth-Leino) ja Niemi (varalla varajäsen Villanen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      (varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro