Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginvaltuusto

 

 

Päätöstiedote nro 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 12.2.2020 klo 18.00

Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Kaisa Hernberg ja Petrus Pennanen sekä varalle valtuutetut Mai Kivelä ja Wille Rydman.

 

3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

Eroanomus 28.1.2020

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

Eroilmoitus 29.1.2020

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen valinta pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

LIITE M100-junien peruskorjaus Hankesuunnitelma 2.12.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572) pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan äänestyksin. Mia Haglundin hylkäysehdotus kaatui äänestyksessä. Otto Meren ja Björn Månssonin toivomusponnet hyväksyttiin äänestyksessä. Paavo Arhinmäen toivomusponsi kaatui äänestyksessä.

Käsittely

Hylkäysehdotus
Haglund Mia + Vuorjoki Anna
Asemakaavan mahdollistama rakennus ei ole kokonsa puolesta sopiva arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Toteutuessaan se heikentäisi niin kulttuurihistoriallisia, maisemallisia kuin virkistysarvojakin. Massiivinen rakennus uhkaisi Olympiastadionin maisemallista asemaa. Se haittaisi alueen kehittämistä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuurialueena yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Ongelmallista on myös, että kaava sallii rakennuksen maanalaisten tilojen vaatimien kookkaiden ilmanvaihtorakennelmien rakentamisen Keskuspuiston alueelle.

Ponsi
Månsson Björn
Hyväksyessään Garden-projektin valtuusto edellyttää että selvitetään kuinka harjoitusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja laajentaa niin että se vastaa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.

Ponsi
Arhinmäki Paavo
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vanhan jäähallin toiminnan jatkamiseksi nykyisen mallin mukaisesti ainakin siihen saakka, kun rakennustyöt hallin tontilla ovat alkaneet.

Ponsi
Meri Otto
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet rakennustöiden aikana turvata jääurheilun ja jalkapallon harrastamisen toimintaedellytykset kaupungissa.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus 1 / Haglund Mia
JAA: 70, EI: 12, Tyhjiä: 2, Poissa: 1

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Meri Otto
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 65, EI: 1, Tyhjiä: 18, Poissa: 1

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Månsson Björn
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 50, EI: 1, Tyhjiä: 32, Poissa: 2

4 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Arhinmäki Paavo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 27, EI: 1, Tyhjiä: 54, Poissa: 3

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12572 kartta, päivätty 26.3.2019, muutettu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

2

Asemakaavan muutoksen nro 12572 selostus, päivätty 26.3.2019, muutettu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

3

Vuorovaikutusraportti 26.3.2019, täydennetty 3.12.2019, liitteineen

4

Osa päätöshistoriaa

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6926 / 26.3.2019, muutettu 3.12.2019)

6

Eläintarhan luoteisosan ympäristöhistoriallinen selvitys, Näkymä Oy, 2017

7

Helsingin Jäähallin rakennushistoriallinen selvitys, PES-Arkkitehdit Oy, 19.1.2018

8

Kaupunkikuvallinen ja maisemallinen tarkastelu, B&M Oy, 1.11.2019

9

Ympäristömeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 14.8.2019

10

Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 13.12.2017

11

Helsinki Garden - hankkeen laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi, Helsingin kaupunki, 15.10.2019

12

Helsinki Garden -hankkeen liikuntavaikutusten arviointi, Helsingin kaupunki, 15.2.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Anna Vuorjoen palautusehdotus, Mari Rantasen toivomusponsi sekä Maija Anttilan toivomusponsi kaatuivat äänestyksessä.

Käsittely
Palautusehdotus
Vuorjoki Anna + Jalovaara Ville
Palautetaan asia valmisteluun siten, että terveysasemapalveluiden ulkoistamista ei valmistella. Sen sijaan keskitytään kaupungin omien terveysasemien toiminnan parantamiseen kehittämällä johtamista, parantamalla työolosuhteita lääkärien rekrytoinnin helpottamiseksi, huolehtimalla riittävistä resursseista sekä levittämällä toimintamalleja parhaimmin toimivilta kaupungin terveysasemilta.

Ulkoistaminen hankaloittaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden integroimista ja eri ammattilaisten tiivistä yhteistyötä asiakkaan auttamiseksi, koska se irrottaisi terveysasemapalvelut kokonaisuudesta toiselle palveluntuottajalle. Se saattaisi myös lisätä kilpailua lääkäreistä yksityisen sektorin kanssa ja siten hankaloittaa edelleen rekrytointia kaupungin omilla terveysasemilla.

Ponsi
Rantanen Mari
Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään oman toiminnan tehostamisen, lisärekrytointien sekä palvelusetelien ja ostopalveluiden lisäämisen mahdollisuutta parantaa terveyspalveluiden saatavuutta ennen kuin kaupunki ulkoistaa terveysasemia.

Ponsi
Anttila Maija
Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toimialan käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä etsiä mahdollisuuksia ratkaista perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisongelmat omaa toimintaansa kehittämällä esim työnjakoa ja johtamista kehittämällä ja erilaisia benchmarking malleja etsimällä. Tällöin lautakunta voi todeta toiminnan kehittymisen eikä ulkoistamissuunnitelmia tarvitse viedä eteenpäin.

5 Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Vuorjoki Anna
JAA: 50, EI: 33, Tyhjiä: 1, Poissa: 1

6 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Rantanen Mari
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 20, EI: 7, Tyhjiä: 55, Poissa: 3

7 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Anttila Maija
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 32, EI: 10, Tyhjiä: 40, Poissa: 3

Liitteet

1

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamisesta pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2

Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

15

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

16

Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinnasta pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

2

Lausunto 22.10.2019, HUS

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

17

Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alasen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

18

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

2

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

19

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

20

Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Emma Karin aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

21

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

22

Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso Roobertinkadulla pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

23

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle pdf html

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

24

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

25

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

26

Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun pdf html

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

27

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet  

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

 

Helsingissä 12.02.2020

Maisa Hopeakunnas, viestintäasiantuntija

puhelin 040 509 6410

maisa.hopeakunnas@hel.fi