Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginvaltuusto

 

 

Päätöstiedote nro 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 27.11.2019 klo 18.00

Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Jasmin Hamid ja Daniel Sazonov sekä varalle valtuutetut Johanna Laisaari ja Katju Aro.

 

3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Valltuutettu Mika Ebelingin ja valtuutettu Juhani Strandénin vastaehdotukset hävisivät äänestyksissä. Stranden + Nuutti Hyttinen, Mika Raatikainen ja Pia Kopra jättivät asiaan eriävän mielipiteen.
Äänestysten jälkeen hyväksyttiin seuraavien valtuutettujen esittämät toivomusponnet: Terhi Peltokorpi, Petra Malin, Pilvi Torsti, Katju Aro, Mikko Särelä, Matias Pajula, Eva Biaudet.

Käsittely

- Vastaehdotus
Ebeling Mika + Kopra Pia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,  talousarviokohta 2 10 01 kasvatus ja koulutus, menot,  + 3 500 000 euroa eli esitys kohdan määrärahaksi  1 241 086 000 euroa.

Tämä lisäraha varataan 2-3 -vuotiaitten Helsinki-lisän palauttamiseen.

Verotulot, talousarviokohta 7 01 01 01 Kunnallisvero, +3 500 000 euroa eli esitys kohdan tuloarvioksi 2 743 500 000 euroa.


- Vastaehdotus
Strandén Juhani + Hyttinen Nuutti
Perussuomalaiset halusivat, että sote-virastolle kohdistettu määrärahalisäys kohdennettaisiin vammaispalveluiden ja lastensuojelun palveluiden turvaamiseen sekä ikääntyneen väestön kasvusta johtuvan hoito- ja hoivapalveluiden kasvaneeseen kysyntään vastaamiseen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei sitoudu tehtyyn neuvottelusopimukseen. Perussuomalaisten ehdottamia kirjauksia ei otettu käytännössä lainkaan mukaan tehtyyn ratkaisuun.

Esitämme, että talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon tarpeet omaishoidon kehittämiseksi, Malmin lentokentän säilyttäminen sekä Tuusulanväylän bulevardisoinnin uudelleen suunnittelu.

- että kohdasta 8 01 kiinteä omaisuus poistetaan kohdasta ”Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi” alakohdasta ”Malmin esirakentaminen” Malmin lentokenttäalueen esirakentamiseen osoitetut summat
- että kohtaan 8 03 kadut ja liikenneväylät lisätään 0,5 miljoonaa euroa Tuusulanväylän bulevardisoinnin uudelleen suunnitteluun
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukainen kirjaus myönteisen erityiskohtelun rahan korottamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 25 prosentilla poistetaan
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukainen kirjaus neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon kohdennettavan myönteisen erityiskohtelun rahoituksesta poistetaan
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimialalle kohdennettavan 26 miljoonan euron lisäyksen osana osoitetaan seuraavat määrärahat:
o omaishoidon kehittämiseen 1,5 miljoonaa euroa
o vanhuspalveluihin 1,5 miljoonaa euroa
o vammaispalveluihin 1 miljoona euroa

- että ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdennettavan 8 miljoonan euron lisäyksen osana osoitetaan seuraava määräraha:
o kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamiseen 3,5 miljoonaa euroa

- Ponsi
Peltokorpi Terhi
Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus nostaa kaupungin itse tuottamissa ja kilpailuttamissa ruokapalveluissa raaka-aineiden kotimaisuusastetta nykyistä korkeammaksi.

- Ponsi
Pennanen Petrus
Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet taloyhtiöiden lisärakennusoikeuksien myöntämiseen ja jälleenmyymiseen liittyvän prosessin nopeuttamiseen ja yksinkertaistamiseen, sekä myönnettyjen lisärakennusoikeuksien määrän kasvattamiseen.

- Ponsi
Malin Petra
Selvitetään prosessit, joilla erityisen tuen tarpeessa olevien lasten pääsy tuen piiriin toteutuisi varhaiskasvatuksessa nykyistä nopeammin.

- Ponsi
Torsti Pilvi
Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet valmistella lähipäiväkotiperiaate aikataulullisesti niin, että asia saadaan päätöksentekoon siten, että se voidaan huomioida vuoden 2021 budjettivalmistelussa.

- Ponsi
Aro Katju
Valtuusto toivoo selvitettävän mahdollisuuksia vahvistaa talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pienempien poliittisten ryhmien näkökulmasta.

- Ponsi
Särelä Mikko
Valtuusto edellyttää, että kaupunki olemassa olevien määrärahojen puitteissa selvittää mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa olevien lasten aseman parantamiseksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa; sekä selvittää mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alueellisen kohdistumisen parantamiseksi.


- Ponsi
Rantanen Mari
Hyväksyessään talousarvion 2020 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä erilaisia omaishoitajien arkea ja elämää helpottavia palveluita omaishoitajia asiassa kuullen.

- Ponsi
Pajula Matias
Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perustoimintaa.

- Ponsi
Biaudet Eva
Hyväksyessään budjettiesityksen valtuusto edellyttää, että selvitetään miten työvoiman houkuttelevuutta ja rekrytointia voidaan  kokonaisvaltaisesti vahvistaa varsinkin matalapalkka-aloilla,  palkkakehitysohjelman jatkamisen lisäksi.

- Eriävä mielipide
Strandén Juhani + Hyttinen Nuutti, Raatikainen Mika, Kopra Pia
Perussuomalaiset esittävät, että sote-virastolle kohdistettu määrärahalisäys kohdennettaisiin vammaispalveluiden ja lastensuojelun palveluiden turvaamiseen sekä ikääntyneen väestön kasvusta johtuvan hoito- ja hoivapalveluiden kasvaneeseen kysyntään vastaamiseen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei sitoudu tehtyyn neuvottelusopimukseen. Perussuomalaisten ehdottamia kirjauksia ei otettu käytännössä lainkaan mukaan tehtyyn ratkaisuun.

Esitämme, että talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon tarpeet omaishoidon kehittämiseksi, Malmin lentokentän säilyttäminen sekä Tuusulanväylän bulevardisoinnin uudelleen suunnittelu.

- että kohdasta 8 01 kiinteä omaisuus poistetaan kohdasta ”Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi” alakohdasta ”Malmin esirakentaminen” Malmin lentokenttäalueen esirakentamiseen osoitetut summat
- että kohtaan 8 03 kadut ja liikenneväylät lisätään 0,5 miljoonaa euroa Tuusulanväylän bulevardisoinnin uudelleen suunnitteluun
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukainen kirjaus myönteisen erityiskohtelun rahan korottamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 25 prosentilla poistetaan
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukainen kirjaus neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon kohdennettavan myönteisen erityiskohtelun rahoituksesta poistetaan
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimialalle kohdennettavan 26 miljoonan euron lisäyksen osana osoitetaan seuraavat määrärahat:
o omaishoidon kehittämiseen 1,5 miljoonaa euroa
o vanhuspalveluihin 1,5 miljoonaa euroa
o vammaispalveluihin 1 miljoona euroa

- että ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdennettavan 8 miljoonan euron lisäyksen osana osoitetaan seuraava määräraha:
o kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamiseen 3,5 miljoonaa euroa

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ebeling Mika
JAA: 74, EI: 10, Tyhjiä: 0, Poissa: 1

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Strandén Juhani
JAA: 74, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 3

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Peltokorpi Terhi
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 58, EI: 0, Tyhjiä: 25, Poissa: 2

4 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Pennanen Petrus
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 22, EI: 2, Tyhjiä: 60, Poissa: 1

5 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Malin Petra
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 82, EI: 0, Tyhjiä: 0, Poissa: 3

6 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Torsti Pilvi
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 81, EI: 0, Tyhjiä: 2, Poissa: 2

7 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Aro Katju
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 60, EI: 2, Tyhjiä: 20, Poissa: 3

8 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Särelä Mikko
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 83, EI: 0, Tyhjiä: 0, Poissa: 2

9 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Rantanen Mari
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 16, EI: 2, Tyhjiä: 62, Poissa: 5

10 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Pajula Matias
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 82, EI: 0, Tyhjiä: 1, Poissa: 2

11 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Biaudet Eva
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 76, EI: 3, Tyhjiä: 2, Poissa: 4

Liitteet

1

Helsingin kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 - Helsingfors stads budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.10.2019

4

Esittelijän tekniset muutokset sekä neuvottelutuloksen mukaiset muutokset

5

Budjettineuvottelujen lopputulos 20.10.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan. Valtuutettu Ted Apterin esittämä toivomusponsi hyväksyttiin.

Käsittely

- Ponsi
Apter Ted
Kaupunginvaltuusto hyväksyessään Vantaan ratikan 18.9.2019 päivätyn yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet päivittää syksyllä 2018 hyväksytty varikkosuunnitelma, jotta pystytään varautumaan riittävään varikkokapasiteettiin sekä Helsingin sisäisen että seudun tuleviin tarpeisiin. Voimakkaasti laajenevan raitiovaunuliikenteen vuoksi on erityisen korostettu tarve huolehtia riittävästä kaluston kunnossapito- ja korjaustarpeiden kapasiteetista.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Apter Ted
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 84, EI: 0, Tyhjiä: 1, Poissa: 0

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 19.9.2019, Vantaan kaupunki

2

Vantaan ratikan yleissuunnitelma

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Tapaninkylä, Malmi ja Viikki) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

A Periaatteet Fallkullankiila

2

A Periaatteet Hattelmalantie

3

A Periaatteet Viikinmäki

4

Liite 4_Tonttiluettelo

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12576) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan. Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi hyväksyttiin.

Käsittely

- Ponsi
Pajunen Jenni
Hyväksyessään asemakaavan valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet rakentaa Nihdistä Tervasaareen kevyen liikenteen silta, joka parantaisi entisestään alueen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Pajunen Jenni
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 44, EI: 2, Tyhjiä: 37, Poissa: 2

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12576 kartta, päivätty 9.4.2019, muutettu 22.10.2019

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12576 selostus, päivätty 9.4.2019, muutettu 22.10.2019, päivitetty Kylk:n 22.10.2019 päätöksen mukaiseksi

3

Liikennesuunnitelma (piirustus nro 6925/ 9.4.2019)

4

Osa päätöshistoriaa

5

Vuorovaikutusraportti 9.4.2019, täydennetty 22.10.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kulosaaren Ståhlberginkuja 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12593) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12593 kartta, päivätty 29.10.2019

2

Asemakaavan muutoksen nro 12593 selostus, päivätty 29.10.2019, päivitetty Kylk:n 29.10.2019 päätöksen mukaisesti

3

Osa päätöshistoriaa

4

Vuorovaikutusraportti 5.8.2019, täydennetty 29.10.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkauksesta viittomakielellä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Said Ahmed Suldaan Aloite 22052019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Valtuutettu Atte Kalevan palautusehdotus hävisi äänestyksessä.

Käsittely

- Palautusehdotus
Kaleva Atte + Hyttinen Nuutti
Palautetaan valmisteluun siten, että poistetaan viittaus patsaan sijoittamisesta mahdollisuuksien mukaan lähelle alkuperäistä sijaintia.

14 Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Kaleva Atte
JAA: 49, EI: 26, Tyhjiä: 7, Poissa: 3

Liitteet

1

Aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

15

Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

16

Valtuutettu Kati Juvan aloite koristepensaiden ja puistopuiden kartoittamisesta ja nimeämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Kati Juvan aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

17

Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Björn Månssonin aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

18

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen kitkemiseen pdf html

 

 

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

19

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuorotyöläisten lapsille pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

20

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

21

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

22

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

23

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

24

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palvelujen kehittämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite_

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

25

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen vanhemmuusvalmennuksen lisäämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Helsingissä 27.11.2019

Paula Katajamäki, viestintäasiantuntija

puhelin 050 593 3426

paula.katajamaki@hel.fi