Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginvaltuusto

 

 

Päätöstiedote nro 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 9.10.2019 klo 18.00

Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan siten täydennettynä, että pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Kauko Koskinen ja Kati Juva sekä varalle valtuutetut Ville Jalovaara ja Laura Kolbe.

 

3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan siten täydennettynä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäseneksi valittiin Edina Bilajac.

Liitteet

1

Eroanomus 15.9.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Hallintosäännön muutokset; kaupunginkanslian uudistuminen ja apulaispormestareiden toimivallan täsmentäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelma pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

M300 Metrojunien Optiohankinta Hankesuunnitelma Reila

2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 13.6.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen eräille tonteille (Toukola, Arabianranta) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Osto-oikeusperiaatteet

3

Asemakaavakartta nro 12303

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Mäkelänrinteen lukion perusparannus- ja laajennushankkeen kustannusarvio 16.5.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Patterimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12477 hyväksymisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

12477 Sijaintikartta

2

12477 Kaavakartta

3

12477 Kaavaselostus

4

Oikaisukehotus 18.4.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12520) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12520 kartta, päivätty 18.9.2018, muutettu 19.3.2019

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12520 selostus, päivätty 18.9.2018, muutettu 19.3.2019

3

Vuorovaikutusraportti 18.9.2018

4

Osa päätöshistoriaa

5

Tehdyt muutokset 19.3.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 kartta, päivätty 26.2.2019

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12526 selostus, päivätty 26.2.2019, päivitetty Kylk:n 26.2.2019 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 27.9.2018, päivitetty 26.2.2019 ja asukastilaisuuden muistio 11.1.2018

4

Ilmakuva

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12486) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12486 kartta, päivätty 31.10.2017, muutettu 25.9.2018 ja 23.9.2019

2

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12486 selostus, päivätty 31.10.2017, muutettu 25.9.2018 ja 23.9.2019

3

Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 18.9.2018 ja asukastilaisuuden (28.3.2017) muistio

4

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6767)

5

Osa päätöshistoriaa

6

Tehdyt muutokset

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Meren (+ Rissanen) palautusehdotus kaatui äänin 46-37.

Seuraavat ponsiehdotukset hyväksyttiin:
Rantanen (+ Oskala) äänin 73-1
Kolbe (+ Nyholm) äänin 58-1
Hyttinen (+ Nyholm) äänin 51-2
Meri (+ Ebeling) äänin 55-6

Vuorjoen ponsiehdotusta ei hyväksytty

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Meri Otto + Laura Rissanen
Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että seuraavan asumisen kokonaisratkaisun yhteydessä uusien Hitas-kohteiden rakentamisesta tullaan luopumaan.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Meri Otto
JAA: 46, EI: 37, Tyhjiä: 0, Poissa: 2

- Ponsi 1
Rantanen Tuomas
Valtuusto edellyttää että seuraavaa Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaa varten selvitetään erikseen nykyisen perushitasin ja ns. puolihitasin hyödyt ja ongelmat sekä arvioidaan olisiko edellisen tai jopa molempien korvaaminen joillakin muilla järjestelyillä tarkoituksenmukaista.

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Rantanen Tuomas
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 73, EI: 1, Tyhjiä: 9, Poissa: 2

- Ponsi 1
Kolbe Laura
Selvitetään mahdollisuutta, laadittaessa asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa, miten kaupunki voisi edistää osuuskuntamuotoista asumista

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Kolbe Laura
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 58, EI: 1, Tyhjiä: 22, Poissa: 4

- Ponsi 1
Hyttinen Nuutti
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet muuttaa Hitas-järjestelmän luovutusehtoja siten, ettei kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettuja Hitas-asuntoja voisi hankkia sijoituskohteeksi. Samalla selvitetään mahdollisuus estää Hitas-asuntojen luovuttaminen tai edelleenluovuttaminen henkilölle, joka omistaa jo ennalta yhden tai useamman Hitas-asunnon, sekä rajoittaa asuntojen jälleenvuokrausta siten, että maksimineliövuokra määritellään vastaavalla alueella sijaitsevien Hekan vuokra-asuntojen neliövuokran tasolle.

4 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Hyttinen Nuutti
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 51, EI: 2, Tyhjiä: 30, Poissa: 2

- Ponsi 1
Vuorjoki Anna
Selvitetään mahdollisuutta ennen asumisen ja maankäytön toteutusohjelman käsittelyä tehdä selvitys hitas-järjestelmän kehittämistarpeista.

5 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Vuorjoki Anna
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 32, EI: 25, Tyhjiä: 26, Poissa: 2

- Ponsi 1
Meri Otto
Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään kuinka paljon kaupungilta jää vuosittain saamatta tuloja Hitas-järjestelmän vuoksi.

6 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Meri Otto
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 55, EI: 6, Tyhjiä: 22, Poissa: 2

Liitteet

1

Valtuutetun aloite 30012019 Meri Otto, Hitas-järjestelmä lakkautettava

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Holopaisen (+ Månsson) ponsiehdotus hyväksyttiin äänin 69-1

Käsittely

- Ponsi 1
Holopainen Mari
Selvitetään mahdollisuudet lisätä ikääntyneiden osallisuutta palvelukeskusten toimintaan, liikkumista ja asioiden itsenäistä hoitamista joustavan kuljetuspalvelun, esimerkiksi pikkubussin, avulla.

7 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Holopainen Mari
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 69, EI: 1, Tyhjiä: 11, Poissa: 4

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

2

Lausunto 28.5.2019, Vanhusneuvosto

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Strandénin (+ Kopra) palautusehdotusta ei hyväksytty.

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Strandén Juhani + Kopra Pia
Palautetaan seuraavin perustein: Poliisihallituksesta saadun tiedon mukaan poliisille ilmoitettujen epäilyjen tyttöjen ympärileikkausten lukumäärää kartoitettiin manuaalisella rikosilmoitustiedon läpikäynnillä. Läpikäynnin yhteydessä todettiin, että aikavälillä tammikuu 2013 - toukokuu 2019 on vuosittain kirjattu muutama poliisille ilmoitettu tyttöön kohdistuva sukuelinten silpomisepäily. Tehdyissä tutkinnoissa epäilyille ei ilmoitusten mukaan ole kuitenkaan saatu vahvistusta tai syytä epäillä kynnys ei ole ylittynyt. Tehdyssä selvityksessä löydettiin edellä mainitulta aikaväliltä yksi tapaus vuodelta 2018, joka on edennyt Lounais-Suomen poliisilaitokselta syyteharkintaan. Fenix Helsinki teki vuonna 2017 selvityksen tyttölasten silpomisesta ja jo tuolloin oli näyttöä Suomessa syntyneiden tyttöjen silpomisesta ulkomailla.

Edellä esitetyin perustein vaikuttaa siltä, että lasten silpominen ei johda Suomessa riittävästi rikosoikeudelliseen prosessiin vaan kyseinen brutaali rikollisuus jää piiloon tai ilmoittamatta. Näin ollen on perusteltu syy sille, että asian osalta tulee ryhtyä toimiin. Erityisesti Helsingin on syytä ottaa lasten silpominen vakavasti ja tehostaa toimintaansa siten, että lasten silpomisen ennaltaehkäisy ja jo tapahtuneet teot saadaan tehokkaasti rikosprosessiin. Järjestöjen tukeminen ei ole riittävä toimenpide, eikä näin vakavaa lasten koskemattomuutta rikkovaa asiaa voi siirtää pois kaupungin vastuulta.

Voidakseen panostaa asiaan sen vakavuuden vaatimalla tavalla, tulee Helsingin luoda oma ohjelma ja toimenpidesuunnitelma, jota aloitteessa esitetään. Myös THL:n toimintaohjelman kirjaus sivulla 72 tukee aloitteessa esitettyä toimintaohjelman laatimista: "johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita, on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot silpomisen estämiseksi."

8 Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Strandén Juhani
JAA: 63, EI: 10, Tyhjiä: 5, Poissa: 7

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite.pdf

2

STM_Tyttojen_ja_naisten_sukuelinten_silpominen

3

Tytön ympärileikkausepäilyn selvittäminen

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

15

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

16

Kokouksessa jätetyt aloitteet  

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 09.10.2019

Johanna Snellman, viestintäasiantuntija

puhelin 310 23579

johanna.snellman@hel.fi