Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginvaltuusto

 

 

Päätöstiedote nro 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 29.11.2017 klo 18.00

Kokouspaikka:   Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan.

 

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Emma Kari ja Dan Koivulaakso sekä varalle valtuutetut Daniel Sazonov ja Pia Kopra.

 

3

Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin Hannu Oskalan ja Maija Anttilan esittämät toivomusponnet. Alempana äänestystulokset. Toivomusponsi hyväksytään, mikäli se saa vähintään 43 jaa-ääntä.

Käsittely

- Ponsi 1
Ebeling Mika
Hyväksyessään talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, että jatkossa vakavasti pyritään velkamäärän vähentämiseen.

- Ponsi 2
Ebeling Mika
Hyväksyessään talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, että vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä harkitaan kaupungin työntekijöiden lomarahojen leikkauksesta luopumista, mikäli kaupungin talouden positiivinen kehitys jatkuu.

- Ponsi 1
Oskala Hannu
Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet koota nyt käsittelyssä oleva talousarvio ja toimialalautakuntien tulevat tulosbudjetit ja käyttösuunnitelmat kaupungin nettisivuille siten, että kaupungin seuraavien vuosien taloutta koskeva tieto löytyy helposti yhdestä paikasta.

Perustelu:

Toimialauudistuksen myötä kaupunkimme talousarvioesityksen informatiivisuus väheni. Esim. kulttuurin osalta talousarvioesitystä lukemalla ei saa selville kuinka paljon rahaa käytämme kaupunginkirjastoon - maamme suurimpaan kirjastoon.

Syy tähän on se että valtuusto delegoi valtaansa toimialoille ja kirjastoakin koskeva tieto tulee aikanaan näkyviin toimialansa tulosbudjetissa ja käyttösuunnitelmassa. Hyvä näin.

Olisi kuitenkin läpinäkyvyyden ja kuntalaisten tiedonsaannin kannalta perusteltua kerätä tämä kaikki tieto yhteen paikkaan, vaikkapa hel.fi -sivuston "talousarvio" -kohdan alle.

- Ponsi 1
Strandén Juhani
Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus uusien koulurakennusten rakennusvalvonnan tehostamiseksi ja siihen liittyvien riittävien resurssien takaamiseksi rakentamisen kaikissa vaiheissa. Sama koskee
korjausrakentamista.

Perustelut:

Rakennusvaiheessa on vaadittava riittävät sadesuojaukset, jotta kosteusvaurioilta vältyttäisiin. Asiasta on jo 7 vuotta
sitten keskusteltu kokoomuksen Terhi Koulumiehen aloitteesta, mutta kuitenkaan asialle ei ole mitään
tehty. Toivon nyt kaikilta valtuutetuilta suoraselkäisyyttä ja tahtoa, että asiaan viimeinkin saataisiin
lisäresursseja ja valtuusto ottaisi lasten sekä opettajien terveysvaikutukset vakavasti sekä toimisi
Helsingin kaupungin ja asukkaiden edun mukaisesti. Nyt toivottavasti näemme ketkä valtuutetuista oikeasti haluavat asialle
jotakin toimenpiteitä tehdä.

- Ponsi 1
Anttila Maija
Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion valtuusto esittää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta velvoittaa virastoja omilla toimialoillaan laatimaan vaikuttavuusmittareita, jotta valtuustokaudenpuoliväli tarkastelussa voitaisiin entistä paremmin mitata toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Ebeling Mika
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 7, EI: 7, Tyhjiä: 69, Poissa: 2

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Ebeling Mika
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 19, EI: 7, Tyhjiä: 57, Poissa: 2

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Oskala Hannu
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 46, EI: 1, Tyhjiä: 37, Poissa: 1

4 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Strandén Juhani
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 8, EI: 1, Tyhjiä: 75, Poissa: 1

5 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Anttila Maija
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 47, EI: 0, Tyhjiä: 38, Poissa: 0

Liitteet

1

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020 (kaupunginhallitus 30.10.2017) -  Budget 2018 och ekonomiplan 2018 – 2020 (stadsstyrelsen 30.10.2017)

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin (kaupunginhallitus 30.10.2017)

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto 24.10.2017

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Eronpyyntö

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Avskedsansökan 5.10.2017

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Eronpyyntö 23.10.2017

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
Käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin Sirpa Asko-Seljavaaran, Leo Straniuksen ja Terhi Peltokorven esittämät toivomusponnet.

Käsittely

- Ponsi 1
Asko-Seljavaara Sirpa
Kun Laajasalon ostoskeskukseen toteutetaan kaupungin hallinnoimia tiloja, kirjasto ja nuorisotila, niihin pyritään rakentamaan myös latauspisteitä.

- Ponsi 1
Stranius Leo
Selvitetään mahdollisuutta pyytää Ruudin ydinryhmältä ja tulevalta nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon pohjaksi.

- Ponsi 1
Peltokorpi Terhi
Selvitetään mahdollisuutta lisätä bussipysäkeille aikataulunäyttöjä myös keskusta-alueen ulkopuolella.

6 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Asko-Seljavaara Sirpa
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 77, EI: 0, Tyhjiä: 3, Poissa: 5

7 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Stranius Leo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 68, EI: 2, Tyhjiä: 10, Poissa: 5

8 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Peltokorpi Terhi
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 78, EI: 1, Tyhjiä: 1, Poissa: 5

Liitteet

1

Nuorten aloitteet, koonti 1.1.-30.6.2017

2

Ydinryhmän lausunto nuorten aloitteista valtuustolle

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvion määrärahoihin 1.6.2017 – 31.12.2017

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Hallintosäännön muuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

20171114 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset hyväksytty.pdf

2

20171114 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen pääomittaminen ja talousarviomäärärahojen ylitysoikeus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Puitesopimus

2

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.9.2017

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Konalan ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Vuokrausperusteet viidelle tontille Etelä-Haagassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontit 29040/2 ja 3, 29041/2 ja 3 sekä 29014/3

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Vuokrausperusteet Pitäjänmäen ja Mellunkylän asuntotonteille ja autopaikkatontille pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pitäjänmäki, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

2

Mellunkylä, Myllypuron voimalaitoskortteli, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

3

Mellunkylä, Rukanlaki, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

4

Yhteenvetotaulukko

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Itäkeskuksen Kauppakartanonkatu 16:n asemakaavan muuttaminen (nro 12443) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12443 kartta, päivätty 28.2.2017, muutettu 19.9.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12443 selostus, päivätty 28.2.2017, muutettu 19.9.2017, päivitetty Kylk:n 19.9.2017 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 12.9.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

15

Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain (1698/2009) mukaan pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

MML:n lausunto kuntajaon muutoksesta Helsingin ja Espoon kaupunkien välillä

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

16

Helsingin keskustan ryhmäaloite selvitys asukasvaikuttamisen kanavoimiseksi kaupunginosapohjaisesti pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

17

Valtuustoryhmä Nina Hurun (NH) ryhmäaloite nuorisotyöttömyyden hoidon tehostamisesta armeijasta kotiutuville pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

18

Valtuustoryhmä René Hurstin ryhmäaloite Koskelan sairaala-alueella sijaitsevan G-talon muuttamisesta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista varten pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuustoryhmä René Hurstin ryhmäaloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

19

Terve Helsinki -valtuustoryhmän ryhmäaloite eräiden sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Terve Helsinki -ryhmän ryhmäaloite

2

Lausunto, HSY 28.8.2017

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

20

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta pdf html

 

Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdotuksesta.

Käsittely

- Palautusehdotus
Wallgren Thomas + Korkkula Vesa
PALAUTUSESITYS
Kaupunginvaltuusto 29.11.2017
Asia: 20
Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta

Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että selvitetään mahdollisuus pyytää maakohtaisia raportteja ja muita aloitteen tarkoittamia selvityksiä hankintakilpailuihin osallistuvilta yrityksiltä jo tarjousvaiheessa.

9 Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 2 / Wallgren Thomas
JAA: 38, EI: 42, Tyhjiä: 5, Poissa: 0

Liitteet

1

Wallgren Thomas ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 4

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

21

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite ammattiin opiskelevien harjoittelupaikkojen riittävyydestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

22

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite paperittomien tilanteen edistämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan äänestyksin.
Jussi Halla-ahon ja Eveliina Heinäluoman esittämät palautusehdotukset kaatuivat äänestyksissä. Pilvi Torstin ja Matti Parpalan esittämät toivomusponnet hyväksyttiin.

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Halla-aho Jussi + Raatikainen Mika
Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitus odottaa turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivaa työryhmän esityksiä, joka on aloittanut työnsä 14.9.2017.

Kaupunginhallituksen tulisi selvittää laajasti vaikutus- ja kustannusarviot, joita palveluiden laajentaminen voisi aiheuttaa, ja ottaa arvioissaan huomioon myös matalan tulotason naapurimaiden väestön terveydenhuollon tarve ja sen mahdollinen vaikutus Helsingin kaupungin palveluiden kysyntään.

Kaupunginhallituksen tulisi varmistaa, että Helsinki ei tee sellaisia esityksiä, jotka ovat omiaan lisäämään laitonta maassa oleskelua ja jotka ovat ristiriidassa valtion esittämien, laittoman maassa oleskelun vähentämiseen liittyvien tavoitteiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kunnille laittomasti maassa oleskelevien sosiaali- ja terveyspalveluista on ohjaava ja suosittava asiakirja, joka olisi nyt esitetyn palveluiden laajentamisen kanssa ristiriidassa. Tämä ei olisi tarkoituksenmukaista.

Kaupunginvaltuusto muistuttaa kaupunginhallitusta yhdenvertaisuudesta. Laittomasti maassa oleskelevien palvelut eivät voi olla paremmat kuin Helsingin kaupungin asukkaiden. Kaupungin asukkaat joutuvat maksamaan vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sekä lääkemenojen maksuja kunnes maksukatto täyttyy. Nyt esitetty malli asettaisi kaupunkilaiset eriarvoiseen asemaan mm. asiakasmaksujen kautta, mikä ei ole kestävää eikä täytä perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksia.

- Palautusehdotus 1
Heinäluoma Eveliina + Rissanen Laura
Asia palautetaan valmisteluun siten, että aloitteeseen vastataan, kun joulukuussa 2017 valmistuva asiantuntijaraportti on julkaistu. Näin päätöksentekijöillä on käytettävissään ajankohtaisin ja kattavin tieto paperittomien tilanteesta. Työryhmä on tehnyt laajan kartoituksen paperittomien palveluista ja tehnyt myös kansainvälistä ja kansallista vertailua.

Selvitystyön pohjalta tehdään esitys tarvittavista linjauksista välittömästi raportin valmistuttua. Helsinki pyrkii yhteisiin linjauksiin pääkaupunkiseudun kuntien sekä muiden kasvukeskusten kanssa paperittomien palveluiden laajuudesta. Helsinki pyrkii löytämään kestäviä ratkaisuja paperittomien tilanteeseen yhteistyössä valtion kanssa. Asian ratkaisua odotettaessa tulee noudattaa perus- ja ihmisoikeuksia.

- Ponsi 1
Torsti Pilvi
Hyväksyessään aloitevastauksen valtuusto edellyttää, että joulukuussa työnsä valmiiksi saavan toukokuussa 2017 asetetun paperittomien kysymyksiä laajasti tarkastelleen työryhmän keräämä tieto- ja vertailuaineisto sekä toimintaesitykset tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja samassa yhteydessä arvioidaan niiden suhde nyt hyväksyttyyn aloitevastaukseen ja sen perusteella tehtävään toimenpideohjelmaan.

- Ponsi 1
Parpala Matti
Tämän aloitevastauksen hyväksyessään kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun palveluja lisätään, selvitetään mahdollisuus raportoida niiden käytön ja kustannusten kehittymistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle säännöllisesti.

- Eriävä mielipide 1
Rantanen Mari
Perussuomalaiset eivät kannata laajempia sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamista laittomasti maassa oleville kuin lainsäädäntö ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät.

10 Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Halla-aho Jussi
JAA: 64, EI: 16, Tyhjiä: 4, Poissa: 1

11 Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Heinäluoma Eveliina
JAA: 45, EI: 39, Tyhjiä: 0, Poissa: 1

12 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Torsti Pilvi
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 49, EI: 4, Tyhjiä: 30, Poissa: 2

13 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Parpala Matti
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 53, EI: 2, Tyhjiä: 28, Poissa: 2

Liitteet

1

Honkasalo Veronika ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 11

2

Työryhmän asettamispäätös

3

Paperittomien käynnit äitiys- ja lastenneuvonnassa vuonna 2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

23

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite koonnos aiemmista toteutumattomista valtuustoaloitteista pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

24

Valtuutettu Helena Kantolan aloite kunnallisesta perhepoliittisesta toimenpideohjelmasta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 33

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

25

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille pdf html

 

Päätös
Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Hernberg Kaisa + Korkkula Vesa
Palautetaan Leo Straniuksen aloite valmisteluun siten, että kaupungin henkilöstölle tarjotaan kaupunkipyöriä käyttöön HKL:n tapaan työvälineenä tai vaihtoehtoisesti työsuhde-etuna.

14 Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Hernberg Kaisa
JAA: 29, EI: 48, Tyhjiä: 4, Poissa: 4

Liitteet

1

Stranius Leo Aloite Kvsto 07062017 1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

26

Valtuutettu Elina Moision aloite Tehtaankadun liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen kohdalla pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Moisio Elina ym. valtuustoaloite Kvsto 15.3.2017 asia 23

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

27

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite merellisen taidekeskuksen perustamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Holopainen Mari ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 24

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

28

Valtuutettu Terhi Mäen aloite äänimerkillä varustetuista liikennevaloista Gotlanninkadun suojatielle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Mäki Terhi ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 25

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

29

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Suvilahden skeittipuiston virallistamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

30

Valtuutettu Suzan Ikävalkon aloite Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ikävalko Suzan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 10

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

31

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun liikenneturvallisuuden parantamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pakarinen Pia ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 13

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

32

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite jalankulkijoiden liikennevaloetuuksista raitiovaunupysäkeille pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 14

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

33

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentoaseman lentokonehallin vuokraamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

- Palautusehdotus 1
Koskinen Kauko + Raatikainen Mika
33/ Asia
Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että lentokonehallin vuokrausta jatketaan siihen asti kun ilmailutoiminta Malmin lentoasemalla jatkuu tai käyttötarkoitukseen osoitetaan korvaava tila (esim. Rajavartiolaitoksen tyhjät tilat).

15 Äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Koskinen Kauko
JAA: 48, EI: 31, Tyhjiä: 1, Poissa: 5

Liitteet

1

Koskinen Kauko ym. valtuustoaloite kvsto 19.4.2017 asia 28

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

34

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitteen merkitsemisestä selkeämmin julkisiin rakennuksiin pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 34

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

35

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite puisto- ja piha-alueiden siivoustalkoista tiedottamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

36

Valtuutettu Nina Hurun aloite asukaspysäköinnin laajentamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

37

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite koirapuistojen lisäämisestä ja toimivuuden parantamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 21

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

38

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite asuinalueiden omaleimaisuuden lisäämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 22

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

39

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite kaupunkipyörien alueen laajentamisesta koko kaupunkiin pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Liitteet

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

40

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite päivähoidon laadun varmistamiseksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 25

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

41

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite punavankileirien historian muistamisesta pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

42

Valtuutettu Mari Puoskarin aloite Meilahdessa sijaitsevan julkisen taideteoksen uudelleen sijoittamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Puoskarin aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

43

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite pikatilausmatkojen lisäämisestä vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Liitteet

1

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

44

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihdetyön ammattitutkinnosta pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

45

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite perhetyön vahvistamisesta ns. Imatran mallin mukaisesti pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

46

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämisestä pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Liitteet

1

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Helsingissä 29.11.2017

Paula Katajamäki, tiedottaja

puhelin 050 593 3426

paula.katajamaki@hel.fi