Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginvaltuusto

 

 

Päätöstiedote nro 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 2.12.2015 klo 18.00

Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Puheenjohtaja

1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Majuri ja Peltokorpi sekä varalle Brettschneider ja Sevander.

 

Kaupunginjohtaja

3

Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Ebeling Mika + Mäkimattila Sari
Ehdotan, että kohtaan
Tilakeskuksen korjaushankkeet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi lisätään 10 miljoonaa euroa. Uusi luku 145,27 miljoonaa

Samalla muutetaan seuraavat ala-kohdat:

Opetustoimen korjaushankkeet – lisätään 9 miljoonaa euroa. Uusi luku 95,37 miljoonaa.
Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet – lisätään 500.000 euroa. Uusi luku 9,13 miljoonaa.
Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet – lisätään 500.000 euroa. Uusi luku 5,48 miljoonaa.

Samalla ehdotan, että lisätään kohtaan 9 01 03 Tulot 10 miljoonaa euroa, uusi luku 440 miljoonaa.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ebeling Mika
JAA: 68, EI: 4, Tyhjiä: 10, Poissa: 3


- Vastaehdotus 1
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Hoiva- ja hoitotakuu
Stadin ikäohjelman toteuttamiseen, muun muassa kotihoidon ja muiden palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen, palveluasumiseen ja uuden sosiaalihuoltolain edellyttämään palvelujen järjestämiseen kiireettömässä tapauksessa viimeistään 90 päivän kuluessa, kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön lisäämiseen ja palvelujen turvaamiseen sekä suomen että ruotsin kielellä lisätään 7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalveluihin kullekin vuodelle 2016-2018.

Terveyspalvelujen järjestämiseksi määräajassa ja sujuvien hoitoketjujen turvaamiseksi, terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi, lähipalveluperiaatteen toteuttamiseksi kaupungin omana toimintana perusterveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääsyn parantamiseksi lisätään 8 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018. Lisäksi HUS:lle lisää 2 miljoonaa.
Palvelusetelien käyttöä ei laajenneta. Tilojen 1 % vähentämissuunnitelma perutaan. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkoja ei vähennetä.

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
1 465 391 000 €
+ 7 miljoonaa € hoivatakuuseen
+ 8 miljoonaa € hoitotakuuseen
Menot yht. 1 480 391 000 €

3 10 06 HUS
Menot 519 229 000 €
Lisätään 2 milj.€
Yhteensä 521 229 000 €

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Hakanen Yrjö
JAA: 68, EI: 2, Tyhjiä: 13, Poissa: 2


- Vastaehdotus 2
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Lasten ja nuorten hyvinvointi
Lastensuojelulain edellyttämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, kotipalvelun ja varhaisen tuen, harkinnanvaraisen toimeentulotuen sekä lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden mukaisesti lisätään 7 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018.

1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi
8 000 000 €
Lisätään 7 miljoonaa
Yhteensä 15 miljoonaa

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Hakanen Yrjö
JAA: 70, EI: 2, Tyhjiä: 11, Poissa: 2


- Vastaehdotus 3
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Työllisyys
Nuorten oppisopimustoiminnan, Tulevaisuustiskin, Respan ja ohjaamon toimintaan sekä uuden sosiaalihuoltolain edellyttämään nuorten työllistämiseen lisätään 5 miljoonaa euroa.
Pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen (myös kaupungin omiin tehtäviin ja hankkeisiin) ja jatkosijoittamiseen palkkatuella ja oppisopimustoiminnalla lisätään 5 miljoonaa euroa.

1 10 04 Työllisyyspolitiikka
Menot 33 609 000 €
Lisätään 10 miljoonaa euroa
Yhteensä 43 609 000 €

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Hakanen Yrjö
JAA: 68, EI: 4, Tyhjiä: 11, Poissa: 2


- Vastaehdotus 4
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Opetus
Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun, uuden opetussuunnitelman käyttöönoton, sähköisen opetuksen ja uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisen, erityisopetuksen, koulupsykologien ja muiden tukipalvelujen sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien opetuksen (valmentava opetus, suomen/ruotsin kielen opetus) edellyttämään resurssien lisäämiseen 10 miljoonaa kullekin vuodelle 2016-2018. Lisäksi tietotekniikan hankintoihin 2 miljoonaa. Luovutaan siivous-, kiinteistö- ja ruokapalvelujen kilpailuttamisen laajentamisesta.

4 02 Opetusvirasto
Menot 685 096 000 €
Lisätään 10 milj.€
Yhteensä 695 096 000 €
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut
Menot 599 043 000 €
Lisätään 2 milj.€ tieto- ja viestintätekniikan hankintapalveluihin
Yhteensä 601 043 000 €

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 / Hakanen Yrjö
JAA: 70, EI: 13, Tyhjiä: 1, Poissa: 1


- Vastaehdotus 5
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Varhaiskasvatus
Kaupungin omien päiväkotipaikkojen ja lastentarhanopettajien lisäämiseen, päiväkotien käyttöasteen ja tilanormien lieventämiseen lisätään 3 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018

3 20 Varhaiskasvatusvirasto
Menot 385 006 000 €
Lisätään 3 milj.€
Yhteensä 388 006 000 €

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 / Hakanen Yrjö
JAA: 70, EI: 13, Tyhjiä: 0, Poissa: 2


- Vastaehdotus 6
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Pakolaisten auttaminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrän kasvun edellyttämään koulutukseen, työllistämiseen ja kulttuuritoimintaan sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen (erityisesti suomi/ruotsi toisena kielenä ja alle 29-vuotiaiden nuorten ammatillinen koulutus) lisätään kullekin vuodelle 2016-2018 lisätään yhteensä 5,1 miljoonaa

1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi
10 000 0000
Lisätään 2 milj.€ pakolaisten ja maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseen
Menot yhteensä 14 000 000 €

4 02   Opetusvirasto
Lisätään 3 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018

4 02 13 Työllisyyden hoitaminen
Menot 310 000
Lisätään 100 000, suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus
Menot yhteensä 410 000

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 / Hakanen Yrjö
JAA: 70, EI: 2, Tyhjiä: 9, Poissa: 4


- Vastaehdotus 7
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Kirjasto ja kulttuuri
Lähikirjastojen henkilön ja muiden resurssien turvaamiseen, kirjastoverkon laajentamiseen ja aineistohankintoihin lisätään 1 miljoona euroa kullekin vuodelle 2016-2018.

4 15 Kaupunginkirjasto
36 944 000 €
Lisätään 1 milj.€
yhteensä 37 944 000 €

Asukaslähtöiseen kaupunkikulttuuriin, Helsinki-mallin kehittämiseen, kansainväliseen kulttuurikeskus Caisan toimintaan ja taiteilijoiden avustuksiin lisätään 1 miljoona euroa kullekin vuodelle 2016-2018.

4 17 Kulttuuritoimi
Menot 43 410 000 €
lisätään 1 miljoona
Yhteensä 44 410 000 €

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 / Hakanen Yrjö
JAA: 71, EI: 2, Tyhjiä: 10, Poissa: 2


- Vastaehdotus 8
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Liikunta
Liikuntatoimeen, erityisesti matalan kynnyksen lähiöliikuntaan ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon, sekä maksuttoman liikuntakortin valmistelemiseen ikäihmisille lisää 1 miljoona.

4 41 Liikuntatoimi
Menot 80 146 000 €
Lisäys 1 milj €
Yhteensä 81 146 000 €.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 8 / Hakanen Yrjö
JAA: 71, EI: 2, Tyhjiä: 11, Poissa: 1


- Vastaehdotus 9
Hakanen Yrjö + Hursti Rene
Tulot ja rahoitus
Menolisäykset rahoitetaan pienentämällä kaupungin talouden ylijäämää, mahdollisilla Helen Oy:n osinkotuloilla ja luopumalla investointiohjelmassa Sörnäistenrannan autotunnelista (jonka sijaan valmistellaan edullisempi raitioyhteys Kalasatamaan).

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 9 / Hakanen Yrjö
JAA: 71, EI: 3, Tyhjiä: 10, Poissa: 1


- Vastaehdotus 1
Hursti Rene + Hakanen Yrjö
Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotukseen luku 3 kohta 310 lisätään lasten- ja nuorten ennalta ehkäisevan päihdetyön lisääntyvään tarpeeseen kohdennettuna kahden psykososiaalisen ns. olohuoneen perustamiseen sekä päihteiden hoito- ja kuntoutuspaikkojen lisäämiseen 1 milj.€ korvamerkintänä.

Sillä mahdollistetaan pääsy päihdevieroitus- ja kuntouttavaan hoitoon silloinkin kun sosiaaliset asiat ovat vielä hyvin. Hoidon aikana tehdään sitten maksusuunnitelma. Ihmisen kokonaisvaltainen hoito, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalisen elämän palauttaminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi tulisi olla ensisijainen mahdollisuus kaikille.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Hursti Rene
JAA: 70, EI: 2, Tyhjiä: 12, Poissa: 1


- Vastaehdotus 1
Vuorjoki Anna + Korkkula Vesa
Esitän lisättäväksi 12,7 milj € talousarvion kohtaan 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Vuorjoki Anna
JAA: 69, EI: 13, Tyhjiä: 1, Poissa: 2


- Vastaehdotus 1
Muttilainen Sami + Korkkula Vesa
Esitän kohtaan 4 17 Kulttuurikeskukselle 206 000 euroa vuodelle 2016.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Muttilainen Sami
JAA: 71, EI: 13, Tyhjiä: 0, Poissa: 1


- Vastaehdotus 2
Muttilainen Sami + Korkkula Vesa
Esitän kohtaan 4 41 Liikuntatoimelle 153 000 euroa vuodelle 2016.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Muttilainen Sami
JAA: 69, EI: 14, Tyhjiä: 1, Poissa: 1


- Vastaehdotus 1
Korkkula Vesa + Koivulaakso Dan
Esitän lisättäväksi  185 000 € talousarvion kohtaan 4 31 Nuorisotoimi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Korkkula Vesa
JAA: 72, EI: 13, Tyhjiä: 0, Poissa: 0


- Vastaehdotus 1
Malin Petra + Ingervo Sirkku
Esitän lisättäväksi 4,2 milj € talousarvion kohtaan 3 20 Varhaiskasvatusvirasto.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Malin Petra
JAA: 71, EI: 12, Tyhjiä: 1, Poissa: 1


- Vastaehdotus 1
Ingervo Sirkku + Arhinmäki Paavo
Opetustoimeen lisätään 20 miljoonaa euroa. (budjettikohta 4 02)

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ingervo Sirkku
JAA: 69, EI: 13, Tyhjiä: 2, Poissa: 1


- Vastaehdotus 1
Arhinmäki Paavo + Abdulla Zahra
Budjettikirjan sivulta 258 poistetaan kolmannen kappaleen toinen lause ja se korvataan virkkeellä: "Kaikille helsinkiläisille lapsille taataan oikeus täysipäiväiseen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja henkilöstömitoitus päivähoidossa pidetään vuoden 2015 tasolla, riippumatta mahdollisista laki- tai asetusmuutoksista."

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Arhinmäki Paavo
JAA: 70, EI: 13, Tyhjiä: 1, Poissa: 1


- Vastaehdotus 2
Huru Nina + Hyttinen Nuutti
Poistetaan kohta (sosiaali- ja terveystoimi s. 239)
Lonkkamurtumapotilaiden hoitoketjua kehitetään yhdessä HUSin kanssa ja osana sitä keskitetään leikkauksen jälkeinen akuuttihoito ja sairaalakuntoutus Töölön sairaalaan avattavalle sairaalaosastolle keväällä 2016. Samassa yhteydessä vähennetään nykyisiä traumakuntoutuksen sairaalaosastopaikkoja Laakson sairaalasta.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Huru Nina
JAA: 61, EI: 11, Tyhjiä: 12, Poissa: 1


- Vastaehdotus 1
Arajärvi Pentti + Taipale Kaarin
Talousarvion perusteluissa sivulla 242 otsikon 5 jälkeiset kaksi virkettä muutetaan seuraavaksi: Tavoitteena on, että palvelun saatavuus paranee
keskeisissä toiminnoissa kaupungin strategiassa asetettujen velvollisuuksien ja yksilöiden oikeuksien ja tarpeiden mukaiseksi.
Määritellään kaupungin velvollisuus ja tavoitteet perusterveydenhuollon, mielenterveystyön ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluille. ...

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Arajärvi Pentti
JAA: 57, EI: 27, Tyhjiä: 0, Poissa: 1


Ponsiehdotukset
Ponsiehdotus hyväksytään, jos vähintään puolet valtuutetuista (eli ainakin 43 valtuutettua) sitä kannattaa.

- Ponsi 1
Hakanen Yrjö
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet turvata työväenopiston toiminnan jatkuminen Oulunkylä-talolla niiden määrärahojen puitteissa, joita budjetissa on varattu työväenopistolle ja kaupunginhallituksen käytettäväksi (mm. turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllisyyden edistämiseen).

21 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 48, EI: 18, Tyhjiä: 19, Poissa: 0


- Ponsi 2
Hakanen Yrjö
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria.

22 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 46, EI: 11, Tyhjiä: 28, Poissa: 0


- Ponsi 3
Hakanen Yrjö
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kaupungin tonttien vuokrien korotusten kohtuullistamiseen koskien kaikkia uusien vuokranmääritysperusteiden pohjalta tehtyjä ja tulevia korotuksia.

23 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 3 / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 14, EI: 19, Tyhjiä: 52, Poissa: 0


- Ponsi 4
Hakanen Yrjö
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet parantaa kaupungin työntekijöiden palkkojen, erityisesti matalien palkkojen korottamiseen.

24 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 4 / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 16, EI: 8, Tyhjiä: 61, Poissa: 0


- Ponsi 1
Hursti Rene
Hyväksyessään talousarvioehdotuksen, valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kohdentaa budjetin puitteissa resusseja lasten- ja nuorten ennalta ehkäisevan päihdetyön lisääntyvään tarpeeseen, kuten ns. psykososiaalisten olohuoneiden perustamiseen, sekä päihdehoidon ja kuntoutuksen paikkojen riittävyyden turvaamiseen niin, että mahdollistetaan pääsy esimerkiksi Myllyhoitoon silloinkin kun sosiaaliset asiat ovat vielä hyvin. Hoidon aikana tehdään sitten maksusuunnitelma.

25 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Hursti Rene
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 39, EI: 2, Tyhjiä: 44, Poissa: 0


- Ponsi 3
Kantola Helena
Valtuusto edellyttää, että nuorisotoimi selvittää mahdollisuudet hyödyntää Ohjaamo-hankkeessa PosiVire Oy:ssä kehitettyä työpaikkakoulu-mallia.
Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi.


- Ponsi 1
Rantanen Tuomas
Valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvioraamin valmistelun yhteydessä selvitetään valmiudet Raide-Jokerin rahoituksen aikaistamisesta aiemmin linjatun aikataulun mukaiseksi.

26 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Rantanen Tuomas
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 54, EI: 1, Tyhjiä: 30, Poissa: 0


- Ponsi 1
Huru Nina
Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 kaupunginvaltuusto selvittää mahdollisuuden säilyttää käyttöyksikön henkilöstön osana pelastustoimen organisaatiota.

27 Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Huru Nina
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 13, EI: 0, Tyhjiä: 71, Poissa: 1

Liitteet

1

TAE2016

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto 21_10_2015

4

Kvstossa 25 11 2015 tehdyt ehdotukset - I Stge 25 11 2015 framställda förslag.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan siten täydennettynä, että valtuusto valitsi tehtävään Seppo Siika-Ahon.

Liitteet

1

Jukka Jonnisen eronpyyntö

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Lainan myöntäminen Helsinki Allas Oy:lle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan äänestysten jälkeen

Käsittely

- Palautusehdotus
Hyttinen Nuutti + Huru Nina
Esitän asian palauttamista kaupunginhallitukselle sen selvittämiseksi, ovatko lainanhakijan esittämät hankkeen tuotto-odotukset realistiset, mitkä hankkeen taloudelliset riskit kaupungille hankkeen epäonnistuessa altaan ollessa yhä keskeneräinen ovat ja onko hankkeen kokonaistaloudellinen vaikutus toteutuessaan kaupungille positiivinen vai negatiivinen ottaen huomioon hankkeen aiheuttamat haitat alueen muulle yritystoiminnalle.

Äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto jatkaa asian käsittelyä
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Hyttinen Nuutti
JAA: 57, EI: 18, Tyhjiä: 7, Poissa: 3

- Hylkäysehdotus
Hakanen Yrjö + Luukkainen Hannele
Esitän, että valtuusto hylkää ehdotuksen lainan myöntämisestä Allas Oy:lle.

Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus 1 / Hakanen Yrjö
JAA: 56, EI: 15, Tyhjiä: 11, Poissa: 3

Liitteet

1

Helsinki Allas Oy:n lainahakemus

2

Allas-hankkeen esittely 2015

3

Allas-hankkeen rahoitussuunnitelma (23.10.2015)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

- Ponsiehdotus
Hakanen Yrjö
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että samalla kun valtuusto päättää takauksesta, se edellyttää takauksen ehtoihin liittyen, että kaupunginhallitus selvittää miten ennen mahdollista Apotti-hankintasopimuksen allekirjoittamista voidaan varmistaa, että asiakas- ja potilastietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 56, EI: 23, Tyhjiä: 3, Poissa: 3
Valtuusto hyväksyi ponsiehdotuksen.

Liitteet

1

Oy Apotti Ab - yrityksen rahoituslaskelma

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

3

Osakassopimus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Helen Oy:n kehitysohjelma pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan kahden äänestyksen jälkeen

Käsittely

- Palautusehdotus
Hyttinen Nuutti + Huru Nina
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että Helen Oy:n kehitysohjelma valmistellaan uudestaan siitä lähtökohdasta, että vaihtoehdot 1-3 hylätään eikä suuria kertainvestointeja tehdä. Nykyiset voimalaitokset hyödynnetään niiden taloudellisen käyttöiän loppuun asti ja korvaavat voimalaitokset suunnitellaan taloudellisesti kestävältä pohjalta tulevaisuuden teknologinen kehitys huomioiden.

Äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto jatkaa asian käsittelyä
EI-ehdotus: Palautusehdotus  / Hyttinen Nuutti
JAA: 77, EI: 7, Tyhjiä: 1, Poissa: 0

- Palautusehdotus
Ebeling Mika + Mäkimattila Sari
Kaupunginvaltuusto palauttaa Helen Oy:n kehitysohjelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että ohjelman tulee sisältää ne toimet, joilla Helenin ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa yhtiön taloutta vakavasti heikentämättä.

Äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto jatkaa asian käsittelyä
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Ebeling Mika
JAA: 78, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 2


Ponsiehdotukset
Ponsiehdotus hyväksytään, jos vähintään 43 valtuutettua kannattaa sitä.

- Ponsi 1
Modig Silvia
selvitetään tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, fossiilista polttoaineista luopumiselle ja energiatehokkuuden parantamiselle sekä energiansäästölle siten, että ne ovat käytettävissä valtuustostrategian valmistelussa 2017.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi  / Modig Silvia
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 59, EI: 3, Tyhjiä: 22, Poissa: 1

välitavoitteet tulisi asettaa vuosille 2025, 2030 ja 2040, tähtäimenä valtuuston jo hyväksymä tavoite hiilineutraalista Helsingistä 2050

- Ponsi
Oker-Blom Jan D
Hyväksyessään tämän ohjelman ja Helenin uudistukset, kehottaa valtuusto kaupunkia pikimmiten käynnistämään kampanjan, jonka avulla edistetään kaikkien kaupunkilaisten tietotaitoa - ja siten edellytyksiä - säästää sähköä ja lämpöä omassa arjessaan.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi  / Oker-Blom Jan D
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 71, EI: 0, Tyhjiä: 13, Poissa: 1

- Ponsi 1
Hakanen Yrjö
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää miten Helen Oy voi kehittää palvelukokonaisuuksia, joita se voi tarjota kiinteistöille aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä (esim. laitteiden hankinta, asennus, huolto, älykkäät verkot, kaupungin lämpö- ja sähköverkkojen hyödyntäminen).

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 50, EI: 2, Tyhjiä: 32, Poissa: 1

- Ponsi 2
Hakanen Yrjö
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet edistää energiatehokkuutta parantavien korjaus- ja kunnostushankkeiden tehokasta ja kohtuuhintaista toteuttamista perustamalla tähän tarkoitukseen kaupungin oman yksikön, esimerkiksi peruskorjausyhtiön.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 20, EI: 22, Tyhjiä: 42, Poissa: 1

- Ponsi 3
Hakanen Yrjö
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet luopua Salmisaaressa kivihiilen poltosta ja siirtyä biopolttoaineisiin kun Hanasaaren voimalan korvaava biolämpölaitos on valmistunut.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 3 / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 42, EI: 1, Tyhjiä: 41, Poissa: 1
.
- Ponsi 4
Hakanen Yrjö
Valtuusto edellyttää, että selvitetään miten kaupunki ja Helen voivat edistää energiatehokkuutta palvelevia älykkäitä sähkö-, lämpö- ja liikenneverkkoja

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 4 / Hakanen Yrjö
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 54, EI: 0, Tyhjiä: 30, Poissa: 1

- Ponsi 1
Stranius Leo
Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön biomassan kestävyyskriteerit kaupungin energiantuotannossa

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Stranius Leo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 56, EI: 0, Tyhjiä: 29, Poissa: 0

- Ponsi 2
Stranius Leo
Selvitetään mahdollisuudet luopua kivihiilestä Helsingin energiankäytöstä kokonaan 2020-luvulla

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Stranius Leo
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 52, EI: 8, Tyhjiä: 24, Poissa: 1

- Ponsi 1
Rantanen Tuomas
Valtuusto edellyttää, että Hanasaaren voimalaitoksesta luopumisen myötä selvitetään kannattaako Hanasaarta maantäytöillä jatkamalla ja leventämällä lisätä tonttimaan alaa, tehdä ympäristöä viihtyisemmäksi ja korvata Sompasaaresta kantakaupunkiin johtava silta kahdella lyhyemmällä ja edullisemmalla sillalla.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Rantanen Tuomas
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 66, EI: 2, Tyhjiä: 17, Poissa: 0

- Ponsi 2
Rantanen Tuomas
Valtuusto edellyttää, että osana hajautettuun tuotantomalliin siirtymistä selvitetään kannattaako Helenin tuoda markkinoille esimerkiksi Ahvenkosken voimalaitoksen puuttuvan kalatien rakentamisen ja aurinkoenergiaratkaisujen kautta mahdollistuva EKOenergia-sertifioitu sähkövaihtoehto.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 2 / Rantanen Tuomas
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 48, EI: 1, Tyhjiä: 36, Poissa: 0

- Ponsi 1
Ingervo Sirkku
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii kaikin keinoin kiirehtimään aurinkopaneelien asentamista Helsingin rakennusten katoille Helenin kanssa yhteistyössä.

Äänestys
JAA-ehdotus: Ponsi 1 / Ingervo Sirkku
EI-ehdotus: Vastustaa
JAA: 47, EI: 3, Tyhjiä: 35, Poissa: 0

Liitteet

1

Esitys kehitysohjelman toteuttamisesta

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Hajautettu energiantuotanto -raportti

4

Hajautettu energiantuotanto -raportti_liite

5

Hanasaaren voimalaitosratkaisut -raportti

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Sosiaali- ja terveystoimi

8

Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen pdf html

 

Päätös
Valtuusto jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

1

Päivitetyt käynnistämistuen myöntämisperiaatteet

2

Kvsto 11.11.2009 § 244

3

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 1.6.2009 alkaen

4

Kvsto 20.10.2010 § 229

5

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 26.8.2010 alkaen

6

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi Khs 22.3.2010

7

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi_Khs päätös 22.3.2010

8

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi Khs 4.10.2010

9

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi_ Khs päätös 4.10.2010

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

9

Toukolan, Arabianrannan asuinkerrostalotonttien vuokrausperusteet ja osto-option sisällyttäminen tonttien vuokrasopimuksiin (suunnitellut tontit 23126/11-13, ent. tontti 23126/5) pdf html

 

Päätös
Valtuusto jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

1

Voimassa oleva asemakaava nro 10240

2

Asemakaavan muutosehdotus nro 12303

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Vartiokylän korttelin 45136 tontin 1 ja korttelin 45137 sekä liikenne-, katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, nro 12328) pdf html

 

Päätös
Valtuusto jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12328 kartta, päivätty 27.1.2015, muutettu 27.10.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12328 selostus, päivätty 27.1.2015, muutettu 27.10.2015, päivitetty Kslk:n 27.10.2015 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 27.10.2015

4

Tehdyt muutokset

5

Vuorovaikutusraportti 27.1.2015 liitteineen, täydennetty 10.2.2015, 24.2.2015 ja 27.10.2015

6

Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

7

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, osa 1, lähtötietoja, 10.11.2015

8

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, osa 2, suunnitteluperiaatteet, 10.11.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Vartiokylän tonttien 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8, nro 12327) pdf html

 

Päätös
Valtuusto jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12327 kartta, päivätty 27.1.2015, muutettu 27.10.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12327 selostus, päivätty 27.1.2015, muutettu 27.10.2015, päivitetty Kslk:n 27.10.2015 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 27.10.2015

4

Tehdyt muutokset

5

Vuorovaikutusraportti 27.1.2015 liitteineen, täydennetty 27.10.2015

6

Osa päätöshistoriaa

7

Osa päätöshistoriaa

8

Tilastotiedot

9

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, osa 1, lähtötietoja, 10.11.2015

10

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, osa 2, suunnitteluperiaatteet, 10.11.2015

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet  

 

Aloitteet julkaistaan www.hel.fi-sivustolla kohdassa Päätöksenteko/ Kaupunginvaltuusto

 

Helsingissä 02.12.2015

Tapio Kari, viestintäpäällikkö

puhelin040 844 6015

tapio.kari@hel.fi