Helsingfors stad

Protokoll

9/2022

1 (10)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras motion om att upphäva den kategoriska bestämmelsen om vegetariska maträtter vid stadens evenemang

HEL 2022-004006 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Mari Rantanen föreslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att Helsingfors stad i enlighet med sina riktlinjer i huvudsak serverar vegetarisk mat och närfisk vid sina evenemang men även mjölkprodukter och ägg är tillåtna.

8 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag om återremiss

Ja-röster: 54
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Sandra Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Anna Lemström, Minna Lindgren, Otto Meri, Maria Miala, Nina Katariina Miettinen, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Sanna-Leena Perunka, Suvi Pulkkinen, Tuomas Rantanen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Nej-röster: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Laura Korpinen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Laura Varjokari

Blanka: 6
Eva Biaudet, Maaret Castrén, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Katri Penttinen, Marcus Rantala

Frånvarande: 1
Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Redogörelse

Under diskussionen föreslogs fem hemställningsklämmar.

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Elina Kauppila föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i fortsättningen enbart servera vegetarisk mat vid sina tillställningar.

 

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Minja Koskela föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att inte heller servera kungar kött.

 

Ledamoten Matias Pajula understödd av ledamoten Marcus Rantala föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att uppdatera stadens serveringspolicy till en liten del så att staden kan erbjuda läskedrycker i återvinningsförpackningar och mjölkprodukter till kaffet.

 

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att återgå till att servera kaffemjölk vid sina evenemang. Det finns ingen grund för att snåla med kaffemjölken då man ändå bjuder på kaffe och te, för att inte tala om att andra mjölkprodukter serveras.

 

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Erkki Karinoja föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att, om kaffemjölk inte serveras vid stadens evenemang, också sluta servera kaffe eftersom kaffeservering ger upphov till större koldioxidutsläpp än mjölkservering.

 

Stadsfullmäktige godkände enhälligt stadsstyrelsens förslag.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

9 omröstningen

Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 21
Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Anna Lemström, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Nej-röster: 24
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Tapio Klemetti, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Laura Varjokari, Maarit Vierunen

Blanka: 36
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Nora Grotenfelt, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Eeva Kärkkäinen, Minna Lindgren, Maria Miala, Björn Månsson, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 4
Pia Kopra, Sanna-Leena Perunka, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm.

10 omröstningen

Ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Anna Lemström, Minna Lindgren, Maria Miala, Nina Katariina Miettinen, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 8
Laura Korpinen, Otto Meri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Katri Penttinen, Wille Rydman, Seida Sohrabi

Blanka: 36
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Björn Månsson, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Maarit Vierunen

Frånvarande: 5
Pia Kopra, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm.

11 omröstningen

Ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Tapio Klemetti, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Otto Meri, Maria Miala, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Laura Varjokari, Maarit Vierunen

Nej-röster: 11
Sandra Hagman, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Anna Lemström, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä

Blanka: 43
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Timo Harakka, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Katri Penttinen, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 4
Pia Kopra, Sanna-Leena Perunka, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm.

12 omröstningen

Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Tapio Klemetti, Laura Korpinen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Laura Varjokari, Maarit Vierunen

Nej-röster: 16
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Anna Lemström, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä

Blanka: 38
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Minna Lindgren, Maria Miala, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Katri Penttinen, Suvi Pulkkinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 4
Pia Kopra, Sanna-Leena Perunka, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm.

13 omröstningen

Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, Matias Pajula, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Laura Varjokari

Nej-röster: 10
Mia Haglund, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Maria Miala, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Katri Penttinen, Nina Suomalainen

Blanka: 59
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Sandra Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Korpinen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Anna Lemström, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Frånvarande: 5
Pia Kopra, Pia Pakarinen, Sanna-Leena Perunka, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katja Rimpilä, stadssekreterare, telefon: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Johanna af Hällström, tiimipäällikkö, telefon: 040 334 5498

Johanna.afHallstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Asko-Seljavaara och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden upphäver den kategoriska bestämmelsen om att endast servera vegetariska maträtter vid sina evenemang.

Kötträtter serveras inte längre på stadens tillställningar enligt Helsingfors stads riktlinjer. Beslutet baserar sig på uppgifter om matens klimateffekter. Enligt undersökningar kommer största delen av matens klimatpåverkan från primärproduktionen där den största faktorn är köttproduktion (länken finns endast på finska: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/ab196e68-c632-4bef-86f3-18b5ce91d655/ilmastomyotainenruoka.html).

De nya riktlinjerna innebär inte att endast vegetarisk mat serveras på stadens tillställningar. Menyerna kan fortfarande innehålla ägg och mjölkprodukter. Endast kaffemjölken ersätts med havredryck. Det är också möjligt att servera ansvarsfullt fångad närfisk.

Staden kan inte besluta att gynna inhemska produkter, eftersom produktens ursprungsland inte kan vara grunden för upphandling enligt upphandlingslagen som styr stadens alla upphandlingar. Därför kan matens inhemska ursprung inte vara ett kriterium även om staden serverade kött på sina tillställningar. I stället förutsätter riktlinjerna att menyerna innehåller säsongsbetonade grönsaker som ofta omfattar bl.a. inhemska rotfrukter, bär och svampar. Inhemsk åkerböna och havre används allmänt som råvaror i vegetarisk mat. Genom att gynna havredryck stöder staden inhemska odlare.

Man ska även beakta att målet med stadens riktlinjer är att ta hänsyn även till övriga miljöperspektiv. Riktlinjerna är en av åtgärderna i Helsingfors vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi och därför avstår staden inte bara från att servera kött utan också från att använda engångskärl och engångsbestick. Utöver det innehåller riktlinjerna anvisningar för att minska matsvinn. Helsingfors stad är Rättvis handel-stad sedan 2013. Detta kommer att beaktas allt bättre vid planeringen av menyer.

Riktlinjerna gäller endast tillställningar som ordnas av staden. De gäller inte den matservering som ordnas inom stadens olika tjänster, såsom måltider vid daghem, skolor eller serviceboenden. Riktlinjerna gäller inte heller stadens personalrestauranger.

I motionen konstateras att beslutet fattades i november 2021 utan att fullmäktige godkände det. Kanslichefen fattade beslut i ärendet 28.10.2021 § 220. Grunden för kanslichefens befogenheter att fatta beslut i ärendet är 14 kap. 1 § 1 mom. 1 punkt i förvaltningsstadgan, enligt vilken kanslichefen vid behov ger sektorcheferna, direktörerna för affärsverken och andra ansvariga riktlinjer och föreskrifter samt meddelar föreskrifter och anvisningar om förvaltningen. Riktlinjerna om servering på stadens tillställningar ska betraktas som en riktlinje som hör till kanslichefens befogenheter i enlighet med förvaltningsstadgan. Stadsstyrelsen avslog 10.1.2022 § 18 en begäran om omprövning av kanslichefens beslut. Enligt den information som erhållits av förvaltningsdomstolen per telefon har beslutet inte överklagats, varför kanslichefens beslut har vunnit laga kraft.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katja Rimpilä, stadssekreterare, telefon: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Johanna af Hällström, tiimipäällikkö, telefon: 040 334 5498

Johanna.afHallstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 326

HEL 2022-004006 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

25.04.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Johanna af Hällström, tiimipäällikkö, puhelin: 040 334 5498

Johanna.afHallstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566