Helsingfors stad

Protokoll

19/2021

1 (11)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 329

Initiativ från ungdomar januari-juni 2021

HEL 2021-000036 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.1-30.6.2021.

Dessutom godkände stadsfullmäktige fyra hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att genomföra ett pilotprojekt för sorteringssopkärl i ett valfritt avgränsat område, där man samlar in erfarenheter och utvecklingsidéer för att utvidga sorteringsmöjligheterna. Det är inte nödvändigt att placera sorteringssopkärl på sådana platser som är utmanande med tanke på servicetrafiken och sorteringskärlen behöver inte placeras lika tätt som kärlen för blandavfall. (Amanda Pasanen)

 

 

2

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att öka skolelevernas möjligheter att direkt påverka maten i den egna skolan. (Björn Månsson)

 

 

3

Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att förbättra skolmatens kvalitet så att mängden matsvinn blir så litet som möjligt. Enligt initiativen från ungdomarna förutsätter det mer önskemat. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de vegetariska rätterna som serveras till alla en gång i veckan. (Sirpa Asko-Seljavaara)

 

 

4

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att utveckla ungdomarnas initiativsystem i tätt samarbete med ungdomsrådet, med fokus på att rätta till i synnerhet de problem som ungdomsrådet har lyft fram. (Matias Pajula)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes sex förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Björn Månsson föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att genomföra ett pilotprojekt för sorteringssopkärl i ett valfritt avgränsat område, där man samlar in erfarenheter och utvecklingsidéer för att utvidga sorteringsmöjligheterna. Det är inte nödvändigt att placera sorteringssopkärl på sådana platser som är utmanande med tanke på servicetrafiken och sorteringskärlen behöver inte placeras lika tätt som kärlen för blandavfall.

 

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att öka skolelevernas möjligheter att direkt påverka maten i den egna skolan.

 

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att förbättra skolmatens kvalitet så att mängden matsvinn blir så litet som möjligt. Enligt initiativen från ungdomarna förutsätter det mer önskemat. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de vegetariska rätterna som serveras till alla en gång i veckan.

 

Ledamoten Matias Pajula understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att utveckla ungdomarnas initiativsystem i tätt samarbete med ungdomsrådet, med fokus på att rätta till i synnerhet de problem som ungdomsrådet har lyft fram.

 

Ledamoten Marko Kettunen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att allokera en del av budgeten för delaktighetsprojeket OmaStadi till genomförandet av initiativen från ungdomar.

 

Ledamoten Oona Hagman understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att utveckla ungdomslokaler också på så sätt att samarbetet med företagen intensifieras med målet att initiativen från ungdomarna får även privata medel för genomförandet av dem.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 Omröstningen

Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att genomföra ett pilotprojekt för sorteringssopkärl i ett valfritt avgränsat område, där man samlar in erfarenheter och utvecklingsidéer för att utvidga sorteringsmöjligheterna. Det är inte nödvändigt att placera sorteringssopkärl på sådana platser som är utmanande med tanke på servicetrafiken och sorteringskärlen behöver inte placeras lika tätt som kärlen för blandavfall.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 75
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Blanka: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arja Karhuvaara, Laura Korpinen, Otto Meri, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Maarit Vierunen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att öka skolelevernas möjligheter att direkt påverka maten i den egna skolan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 78
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 5
Jussi Halla-aho, Hannu Oskala, Risto Rautava, Seida Sohrabi, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 1
Arja Karhuvaara

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att förbättra skolmatens kvalitet så att mängden matsvinn blir så litet som möjligt. Enligt initiativen från ungdomarna förutsätter det mer önskemat. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de vegetariska rätterna som serveras till alla en gång i veckan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 83
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 1
Hannu Oskala

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för att utveckla ungdomarnas initiativsystem i tätt samarbete med ungdomsrådet, med fokus på att rätta till i synnerhet de problem som ungdomsrådet har lyft fram.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 3
Jussi Halla-aho, Hannu Oskala, Mikko Paunio

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Marko Kettunens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att allokera en del av budgeten för delaktighetsprojeket OmaStadi till genomförandet av initiativen från ungdomar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Elina Valtonen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 2
Otto Meri, Sami Muttilainen

Blanka: 51
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Marko Kettunens förslag till hemställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att utveckla ungdomslokaler också på så sätt att samarbetet med företagen intensifieras med målet att initiativen från ungdomarna får även privata medel för genomförandet av dem.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 30
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Oona Hagman, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Elina Valtonen, Maarit Vierunen

Nej-röster: 6
Pentti Arajärvi, Titta Hiltunen, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Sami Muttilainen, Thomas Wallgren

Blanka: 49
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Med initiativ från ungdomar avses initiativ som helsingforsungdomar i åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet. Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål.

Initiativsystemet för helsingforsungdomar har tagits i bruk år 2015 och det är en både nationellt och internationellt unik modell. Initiativsystemet för ungdomar har byggts i enlighet med kommuninvånares initiativrätt men genom att beakta ungdomarnas specialbehov och demokratifostrans möjligheter.

Initiativ görs via webbplatsen Nuorten Helsinki. Initiativet kan göras även per e-post eller på något annat sätt genom att leverera det i skriftlig form till stadens registratorskontor. Initiativen besvaras av antingen borgmästaren eller biträdande borgmästare för den sektorn vars verksamhet initiativet handlar om. Svar till initiativen bereds i form av samarbete mellan sakkunniga inom stadskansliet och sektorerna. Kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster koordinerar initiativssystemet och publicerar initiativ samt svaren till dem på webbplatsen Nuorten Helsinki.

Enligt 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från ungdomsrådet. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar. När fullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, har tre medlemmar valda av ungdomsrådet närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet med stöd av 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan.

Under tiden mellan januari och juni 2021 har ungdomar kommit med totalt 17 initiativ. Initiativen är indelade enligt verksamheten inom stadsmiljösektorn (7), fostrans- och utbildningssektorn (4), kultur- och fritidssektorn (3), social- och hälsovårdssektorn (1) och stadskansliet (2). Sammanställningen i bilaga 1 innehåller både initiativen och borgmästarens eller biträdande borgmästarnas svar. Ungdomsrådets utlåtande om initiativen finns som bilaga 2.

Initiativsystemet för ungdomar är en del av en mer omfattande helhet för ungdomarnas deltagande. En central princip är de mångsidiga sätten att påverka. Staden möjliggör olika sätt att delta och påverka som barn och unga kan lätt ta tag i. Syftet med Helsingfors delaktighetsprogram för barn och unga är att varje barn och ungdom upplever delaktighet och tror på sina möjligheter att påverka och att barnens och ungas röst hörs mångsidigt i staden. Inom stadens alla sektorer utvecklas det sätt för att lyssna på barn och unga.

Hur ungdomarnas påverkansmöjligheter uppfylls utvärderades i revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020. I den gavs det åtgärdsrekommendationer för ungdomarnas initiativsystem och utveckling av det. Enligt åtgärdsrekommendationerna stärkte kultur- och fritidssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn sitt samarbete i att föra möjligheten att påverka in som en konkret del av skolornas och läroanstaltens verksamhet och utbildning. Stadskansliet säkerställer tillsammans med sektorerna att man är i kontakt med den som kom med initiativet när svaret bereds.

En utveckling av initiativsystemet är på gång som bäst inom kultur- och fritidssektorn. Projektet servicedesign som gäller initiativen har genomförts i början av 2021. Med hjälp av projektet skapades en helhetsbild av nuläget för initiativsystemet och dess roll i i den helhet som gäller ungdomarnas delaktighet, och skapades riktlinjer för systemets utveckling. I enlighet med rekommendationer i utvärderingsberättelsen är syftet att lätta upp initiativsprocessen. Initiativen har övergått till den nya webbplatsen Ungdomarnas Helsingfors som  bättre än tidigare kopplar samman initiativen med ungdomstjänsterna och helheten för delaktighet. Utvecklingsarbetet fortsätter mellan stadskansliet, kultur- och fritidssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 733

HEL 2021-000036 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566