Helsingin kaupunki

Esityslista

18/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/16

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 646

HEL 2021-002235 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 302

HEL 2021-002235 T 00 00 03

Hankenumero 5264_198

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000 paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Suomen ensimmäinen virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blom (1919–1995) ja hänen elämäntyönsä liittyy Helsinkiin ja aivan erityisesti Helsingin yliopistoon, jossa hän työskenteli vuosikymmenten ajan. Oker-Blom oli myös syntynyt ja kuoli Helsingissä. Nils Oker-Blomin laaja ja monialainen elämänura täyttää muistonimille yleisesti asetetut kriteerit.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että nimistötoimikunta on käsitellyt Nils Oker-Blomin muistamista aiemmin vuonna 2015 Släktföreningen Oker-Blom rf:n aloitteesta. Jo tällöin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Nimistötoimikuntaa kuultuaan kaupunkiympäristölautakunta mainitsee, että mahdollinen nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi juurikin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella taikka vaihtoehtoisesti Oker-Blomin pitkäaikaisilla asuinseuduilla Lauttasaaressa tai Taka-Töölössä, kun sinne avautuu uusia, hänen elämänkaareensa liittyviä nimettäviä paikkoja. Nimistötoimikunta on suosittanut myös selvittämään muita muistamisen tapoja kaavanimen sijaan, kuten vaikkapa kampuksen jonkin sisätilan nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 10.03.2021 § 16

HEL 2021-002235 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:

Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.

Nimistötoimikunta on käsitellyt virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blomin (1919–1995) muistamista koskevaa aloitetta 19.8.2015 sukuseuran aloitteesta. Silloin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Sopivia nimettäviä kohteita ei ole tämän jälkeen ilmennyt, mutta jatkossa voidaan tarkastella myös Oker-Blomin pitkäaikaisia asuinseutuja, kuten Lauttasaarta ja Taka-Töölöä, mahdollisina muistamisen paikkoina.

Nimistötoimikunta suosittaa myös selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella sijaitsevan sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin, laboratorion tai kokoushuoneen, nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.

 

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi