Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (9)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 

Hyväksyessään määrärahan myöntämisen liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto edellyttää toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin eri henkilöstöryhmien työhyvinvointia ja kuormitusta koronakriisin keskellä sekä selvittämään tämän perusteella erilaisia malleja palkita työntekijöitä kuluvan vuoden 2021 osalta. Palkitsemisen kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama raskaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset. (Eveliina Heinäluoma)

 

 

 

Hyväksyessään määrärahan kulttuuri- ja liikuntasetelien myöntämisestä ja etuusmallin ollessa digitaalinen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten etuus taataan myös niille kaupungin työntekijöille, joilla ei ole digitaalisia sovelluksia käytössään. (Sinikka Vepsä)

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi neljä toivomuspontta.

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Samalla selvitetään mahdollisuutta myöntää henkilöstölle samansuuruiset noin 750 euron kertakorvaukset.

 

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ehdotti valtuutettu Reetta Vanhasen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 

Hyväksyessään määrärahan myöntämisen liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto edellyttää toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin eri henkilöstöryhmien työhyvinvointia ja kuormitusta koronakriisin keskellä sekä selvittämään tämän perusteella erilaisia malleja palkita työntekijöitä kuluvan vuoden 2021 osalta. Palkitsemisen kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama raskaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset.

 

Valtuutettu Jukka Järvinen ehdotti valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta palkita Helsingin kaupungin työntekijöitä vähentämällä työpäivän 6 tuntiin korona epidemian ajaksi, tämä lisää myös työllisyyttä ja aikaa perheiden hyvinvointiin. Helsingillä on varaa tähän.

 

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Eveliina Heinäluoman kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 

Hyväksyessään määrärahan kulttuuri- ja liikuntasetelien myöntämisestä ja etuusmallin ollessa digitaalinen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten etuus taataan myös niille kaupungin työntekijöille, joilla ei ole digitaalisia sovelluksia käytössään.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

6 äänestys

Valtuutettu Veronika Honkasalon ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Samalla selvitetään mahdollisuutta myöntää henkilöstölle samansuuruiset noin 750 euron kertakorvaukset.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 16
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Suldaan Said Ahmed, Johanna Sydänmaa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Jarmo Nieminen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 48
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Veronika Honkasalon ehdottamaan toivomuspontta.

7 äänestys

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään määrärahan myöntämisen liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto edellyttää toimialoja selvittämään mahdollisuutta arvioida kaupungin eri henkilöstöryhmien työhyvinvointia ja kuormitusta koronakriisin keskellä sekä selvittämään tämän perusteella erilaisia malleja palkita työntekijöitä kuluvan vuoden 2021 osalta. Palkitsemisen kriteereinä voidaan käyttää mm. työn koronan aiheuttama raskaus, terveysriskit, työn nopeat ja pitkäaikaiset muutokset.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 60
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 23
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eveliina Heinäluoman ehdottaman toivomusponnen.

8 äänestys

Valtuutettu Jukka Järvinen  ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta palkita Helsingin kaupungin työntekijöitä vähentämällä työpäivän 6 tuntiin korona epidemian ajaksi, tämä lisää myös työllisyyttä ja aikaa perheiden hyvinvointiin. Helsingillä on varaa tähän.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 18
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Suldaan Said Ahmed, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 24
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Lilja Tamminen, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 42
Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Mia Nygård-Peltola, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Jukka Järvisen ehdottamaa toivomuspontta.

9 äänestys

Valtuutettu Sinikka Vepsä  ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään määrärahan kulttuuri- ja liikuntasetelien myöntämisestä ja etuusmallin ollessa digitaalinen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten etuus taataan myös niille kaupungin työntekijöille, joilla ei ole digitaalisia sovelluksia käytössään.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Otto Meri, Matti Parpala, Risto Rautava

Tyhjä: 29
Ted Apter, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kertaluontoinen henkilöstöetuus tukemaan kulttuuri- ja liikuntasektoria sekä henkilöstön työhyvinvointia koronavuoden jälkeen

Helsinki haluaa panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikuntasektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista ja samalla tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden virkistäytymiseen koronavuoden jälkeen.

Kaupunki hankkii kulttuuri- ja liikuntasektorilta palveluita 7,6 miljoonan euron edestä, joka jaetaan kaupungin työntekijöille kertaluontoisena henkilöstöetuna liikunta- ja kulttuuriseteleinä. Setelit voi käyttää vapaa-ajan viettoon kulttuuri- ja liikuntapalveluihin oman mieltymyksen mukaisesti epidemiatilanteen jälleen sen salliessa.

Tarjottava kertaluontoinen liikunta- ja kulttuurisetelietu toteutetaan digitaalisesti. Digitaalinen etu on linjassa kaupungin digitalisaatio-ohjelman tavoitteiden kanssa sekä näyttää suuntaa myös muiden henkilöstöetujen mahdolliselle digitalisoinnille tulevaisuudessa.

Tarjottava etu on verovapaa ja arvoltaan enintään 200 euroa per työntekijä. Edun arvo on sidoksissa yhtäjaksoisesti kertyneen palvelussuhteen kestoon vuonna 2021. Edun piiriin kuuluminen ja edun suuruus ohjeistetaan tarkemmin kevään 2021 aikana. Setelit ovat henkilöstön käytettävissä kesäkuussa 2021 ja voimassa kesään 2022 asti.

Määrärahan myöntäminen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

Vuoden 2021 talousarviossa talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat osalta sitomatonta määrärahaa ei ole käytettävissä tämän henkilöstöedun hankinnan edellyttämää määrää.

Siten kaupunginhallitukselle tulee myöntää ylitysoikeus vuoden 2021 talousarvion kohdalle 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi.

Tämän ylitysoikeuspäätöksen täytäntöönpanopäätöksessä kaupunginhallitus osoittaa määrärahan kaupunginkanslian käytettäväksi. Määrärahan ylitystarve 7,6 miljoonaa euroa on arvioitu siten, että täyden edun piirissä olisi arviolta noin 36 000 - 37 000 työntekijää. Mukana on myös arvioidut palvelun käyttöönoton kustannukset.

Hankinta toteutetaan kaupunginhallituksen käyttövarojen kautta, sillä jos kertaluonteisen henkilöstöedun kustannukset kirjattaisiin toimialojen talousarviokohtiin menoiksi, vähentäisi se tällöin osaltaan toimialojen palveluntuotantoon käytettävissä olevia määrärahoja.

Henkilöstöetuuden myöntämiseen liittyvistä päätöksistä päättää hallintosäännön toimivallan mukaisesti kansliapäällikkö.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 246

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Käsittely

12.04.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi siten, että kaupunginvaltuusto päättää lisäksi antaa kaupunginhallitukselle ylitysoikeudet, jotta koko henkilöstölle voidaan myöntää samansuuruiset kertakorvaukset. Tähän varataan yhteensä 30 miljoonaa.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Fatim Diarra, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Elämme keskellä lähihistorian suurinta kriisiä. Koronaepidemian hoito on vaatinut vuonna 2020 Helsingin kaupungin työntekijöiltä venymistä äärirajoilleen. Samaan aikaan koronapandemia on tuottanut usealle eri toimialalle sellaisia menopaineita, jotka ovat täysin riippumattomia henkilöstöstä ja heidän työpanostuksestaan. Tällä hetkellä työnantajapuolen ja henkilöstön välinen neuvottelema tulospalkkiojärjestelmä pohjautuu kuitenkin siihen, että tulospalkkiot on mahdollista maksaa vain jos pysytään menokehyksissä. Kriteerit asettavat työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan, eikä se ole varsinkaan poikkeuksellisessa kriisitilanteessa motivoiva.

Poikkeuksellisessa kriisitilanteessa kaupungin on voitava toimia joustavasti, jotta henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota voidaan kaikin tavoin ylläpitää. Palautusesityksessämme esitimme, että kaupunginvaltuusto päättäisi antaa kaupunginhallitukselle sellaiset ylitysoikeudet, jolla koko henkilöstölle voitaisiin myöntää saman suuruiset kertakorvaukset. Tätä tarkoitusta varten esitimme varattavaksi yhteensä 30 miljoonaa.

29.03.2021 Pöydälle

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566