Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2021

1 (10)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

HEL 2020-008472 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat viisi toivomuspontta:

1

Saadessaan tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saadaan lisää ja skeittipuistoja lisää.(Sirpa Asko-Seljavaara)

 

 

2

Käsitellessään nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käydä järjestelmällisesti läpi julkisten paikkojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyys ja korjata, parantaaksemme aloitteessa esille nostettujen turvattomuuden kokemuksia nuorten tyttöjen ja naisten kohdalla samalla parantaen myös kaikkien   turvallisuuden tunnetta ja  viihtyvyyttä.(Eva Biaudet)

 

 

3

Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia tutkia koronatilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan sekä keinoja, miten kiusaamista ja väkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin. (Reetta Vanhanen)

 

 

4

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sille, että jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa.(Mari Holopainen)

 

 

5

Valtuusto edellyttää selvitettävän Etelä- Karjalassa käytössä olevaa mallia kouluissa tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä käyttöönotettavaksi myös Helsinkiin. (Mari Rantanen)

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi viisi toivomuspontta.

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Saadessaan tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saadaan lisää ja skeittipuistoja lisää.(Sirpa Asko-Seljavaara)

 

Valtuutettu Eva Biaudet ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Käsitellessään nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käydä järjestelmällisesti läpi julkisten paikkojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyys ja korjata, parantaaksemme aloitteessa esille nostettujen turvattomuuden kokemuksia nuorten tyttöjen ja naisten kohdalla samalla parantaen myös kaikkien   turvallisuuden tunnetta ja  viihtyvyyttä.(Eva Biaudet)

 

Valtuutettu Reetta Vanhanen ehdotti valtuutettu Fatim Diarran kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia tutkia koronatilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan sekä keinoja, miten kiusaamista ja väkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin. (Reetta Vanhanen)

 

Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Alviina Alametsän kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sille, että jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa.(Mari Holopainen)

 

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu  Nuutti Hyttisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää selvitettävän Etelä- Karjalassa käytössä olevaa mallia kouluissa tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä käyttöönotettavaksi myös Helsinkiin. (Mari Rantanen)

 

Kaupunginvaltuuston hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestyjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Saadessaan tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saadaan lisää ja skeittipuistoja lisää.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 49
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 35
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Hannu Oskala, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa 1:
Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Eva Biaudet´n ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Käsitellessään nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käydä järjestelmällisesti läpi julkisten paikkojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyys ja korjata, parantaaksemme aloitteessa esille nostettujen turvattomuuden kokemuksia nuorten tyttöjen ja naisten kohdalla samalla parantaen myös kaikkien   turvallisuuden tunnetta ja  viihtyvyyttä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 4
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Hannu Oskala, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eva Biaudet´n ehdottaman toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Reetta Vanhasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia tutkia koronatilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan sekä keinoja, miten kiusaamista ja väkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 15
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Reetta Vanhasen ehdottaman toivomusponnen.

4 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sille, että jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 64
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Tyhjä: 18
Ted Apter, Fatim Diarra, Juha Hakola, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 1
Jarmo Nieminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen.

5 äänestys

Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän Etelä- Karjalassa käytössä olevaa mallia kouluissa tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä käyttöönotettavaksi myös Helsinkiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 76
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 9
Maija Anttila, Jussi Chydenius, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Laura Kolbe, Otto Meri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Rantasen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Aloitteet tehdään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella (ruuti.net/aloitteet). Sekä aloitteet että niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset julkaistaan ruuti.munstadi.fi/aloitteet -sivulla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Aloitteet käsitellään valtuustossa tavallisesti puolivuosittain. Viime vuoden aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 40 aloitetta, joista tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana tehdyt (25) on käsitelty valtuustossa 21.10.2020. Kesäkuussa on teknisen virheen vuoksi jäänyt kirjaamatta neljä aloitetta, jotka ovat nyt mukana tässä koonnissa. Heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana uusia aloitteita on tehty 11.

Aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (7), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. Liitteenä 1 oleva koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset. Aloitteen tekijän nimi, ikä ja yhteystiedot ovat nuorisopalvelujen tiedossa.

Koko valtuustokauden aikana nuorten aloitteita on tehty yhteensä noin 150. Aloitejärjestelmään on kuluvalla kaudella kohdistunut paljon kehittämispaineita sekä nuorilta itseltään että poliittisilta päättäjiltä ja aloitteiden parissa työskenteleviltä. Kehittämistarpeet liittyvät mm. aloitejärjestelmän tunnettuuteen, aloitteiden käsittelytapoihin ja vuorovaikutukseen sekä aloitesivuston toimintaan.

Nuorisoneuvosto on 18.3.2021 antamassaan lausunnossa huomannut, että moni aloitteista liittyy tavalla tai toisella nuorten turvallisuuteen. Nuoret kokevat paljon turvattomuutta ja häirintää, erityisesti kouluissa. Nuoret tarvitsevat viihtyisiä ja turvallisia ajanviettopaikkoja, riittävää luottamusta koulujen kykyyn selvittää kiusaamistapauksia ja tarvittavia mielenterveyspalveluja kohtuullisella aikataululla.

Nuorisoneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että aloitteiden määrä on vähentynyt aiemmista vuosista. Tehdyistä aloitteista noin puolet on nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä. Nuorisoneuvosto katsoo, että suurin osa nuorista on epätietoisia aloitekanavan olemassaolosta tai he eivät usko sen vaikuttavuuteen. Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmän kehittäminen on meneillään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Ruudin verkkosivut toimivat tällä hetkellä osana Munstadi-sivustoa, joka poistuu käytöstä tämän vuoden aikana. Nuorten aloitesivuston uudistus on käynnissä ja se on tarkoitus siirtää osaksi uutta Nuorten.Helsinki-sivustoa tämän kevään aikana. Aloitesivuston uudistamisella voidaan vastata osaan aloitejärjestelmän haasteista, mutta merkittävä osa kehittämistarpeista liittyy aloitteiden käsittelytapoihin ja taustajärjestelmään. Selvitys taustajärjestelmän uudistamiseksi on käynnissä.

Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuutta on parannettu mm. vahvistamalla nuoriso-ohjaajien tietämystä aloitejärjestelmästä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu yhteistyössä nuorten kanssa Osallistu ja vaikuta -opas ja juliste, jotka havainnollistavat erilaisia vaikuttamisen kanavia. Vaikuttamisen tapoja on tuotu esiin peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatuilla oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä. Helsinki-kanavalla julkaistiin video nuorten aloitteista, ja aloitejärjestelmää on pidetty esillä sekä nuorisopalvelujen että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäisessä viestinnässä.

Laajempaa ulkoista viestintää aloitejärjestelmän tunnettuuden parantamiseksi on tarkoitus tehdä vasta nyt keväällä, kun aloitejärjestelmä saadaan paremmin toimivalle alustalle.

Sen jälkeen kun tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamismahdollisuuksista on valmistunut kesällä 2021, tuodaan kaupunginhallitukseen esitys siitä, miten nuorten aloitejärjestelmää aiotaan uudistaa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 248

HEL 2020-008472 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020.

Sen jälkeen kun tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamismahdollisuuksista on valmistunut kesällä 2021, tuodaan kaupunginhallitukseen esitys siitä, miten nuorten aloitejärjestelmää aiotaan uudistaa.

Käsittely

12.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen kohta:
Sen jälkeen kun tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamismahdollisuuksista on valmistunut kesällä 2021, tuodaan kaupunginhallitukseen esitys siitä, miten nuorten aloitejärjestelmää aiotaan uudistaa.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

29.03.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566