Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2020

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

26.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 96

HEL 2020-000934 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2020 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 558 000 euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

1 40 01, Kaupunginkanslia

32 000 euroa

2 10 01, Kasvatus ja koulutus

1 913 000 euroa

3 10 01, Kaupunkirakenne

81 000 euroa

3 10 02, Rakennukset

223 000 euroa

3 10 03, Asuntotuotanto

70 000 euroa

5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut

2 239 000 euroa

 

Talousarviokohdalta 1 40 01, Kaupunginkanslia, yhteensä 380 000 euroa  englanninkielisen kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01, Kasvatus ja koulutus

120 000 euroa

4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika

180 000 euroa

5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut

80 000 euroa

 

Talousarviokohdalta 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika (tulosyksikkö 2910000) 110 000 euroa talousarviokohdalle 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi (tulosyksikkö 10000710) Kiinalainen uusivuosi hankkeeseen.

Sekä talousarviokohdalta 8 10 01, Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 1 500 000 euroa talousarviokohdalle 8 04 01, Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi