Helsingin kaupunki

Esityslista

21/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

11.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 817

HEL 2019-011721 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Tommi-Juhani Jokiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Lukas Korpelaisen varajäseneksi (Bicca Olinin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

25.11.2019 Pöydälle

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi