Helsingin kaupunki

Esityslista

21/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

11.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 19.11.2019 § 79

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2019 Ehdotuksen mukaan

12.12.2018 Ehdotuksen mukaan

20.06.2018 Ehdotuksen mukaan

13.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi