Helsingfors stad

Protokoll

18/2019

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

06.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 318

Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2019

HEL 2019-000282 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.1–30.6.2019.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande tre hemställningsklämmar:

 

Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet Ruuti.net i samråd med justitieministeriet kan ersättas med en initiativtjänst för unga som kopieras och lätt bearbetas efter tjänsten Invånarinitiativ.fi och som också lämpar sig också för andra kommuners bruk. (Petrus Pennanen)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om under 25-åringar kan få avgiftsfria preventivmedel under en längre tid och att det utvärderas hur nuvarande praxis fungerar och vilka möjligheter som finns att förbättra denna. (Mia Haglund)

 

 

 

Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om det är möjligt att avstå från avgifterna för säsongskorten FunAction och Nyt-liikunta, så att motionstjänsterna för ungdomar är genuint utan tröskel och tillgängliga för alla unga. (Sandra Hagman)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Atte Harjanne föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet Ruuti.net i samråd med justitieministeriet kan ersättas med en initiativtjänst för unga som kopieras och lätt bearbetas efter tjänsten Invånarinitiativ.fi och som också lämpar sig också för andra kommuners bruk.

 

Ledamoten Mia Haglund understödd av ledamoten Veronika Honkasalo föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om under 25-åringar kan få avgiftsfria preventivmedel under en längre tid och att det utvärderas hur nuvarande praxis fungerar och vilka möjligheter som finns att förbättra denna.

 

Ledamoten Sandra Hagman understödd av ledamoten Suldaan Said Ahmed föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om det är möjligt att avstå från avgifterna för säsongskorten FunAction och Nyt-liikunta, så att motionstjänsterna för ungdomar är genuint utan tröskel och tillgängliga för alla unga.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet Ruuti.net i samråd med justitieministeriet kan ersättas med en initiativtjänst för unga som kopieras och lätt bearbetas efter tjänsten Invånarinitiativ.fi och som också lämpar sig också för andra kommuners bruk.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Seija Muurinen, Björn Månsson, Mari Rantanen, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 4
Katju Aro, Eva Biaudet, Mika Raatikainen, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Mia Haglunds förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om under 25-åringar kan få avgiftsfria preventivmedel under en längre tid och att det utvärderas hur nuvarande praxis fungerar och vilka möjligheter som finns att förbättra denna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 5
Perttu Hillman, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen

Blanka: 27
Maija Anttila, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 6
Katju Aro, Eva Biaudet, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mia Haglunds förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Sandra Hagmans förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om det är möjligt att avstå från avgifterna för säsongskorten FunAction och Nyt-liikunta, så att motionstjänsterna för ungdomar är genuint utan tröskel och tillgängliga för alla unga.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 29
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Perttu Hillman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 4
Katju Aro, Eva Biaudet, Mika Raatikainen, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sandra Hagmans förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Nuorten aloitteet koonti 1.1.-30.6.2019

2

Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista 1.1. - 30.6.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Med initiativ från ungdomar avses initiativ som Helsingforsungdomar i åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet. Enligt 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från Helsingfors ungdomsråd.

Vid behandling av de ungas initiativ tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ från ungdomar tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål.

Ungdomar har tagit 55 initiativ under perioden 1.1–30.6.2019. Tre teman, skola, motion och idrott och utveckling av påverkanssystemet Krut för unga, har tagits upp i de flesta initiativen. Tjänsterna för unga och trafiken är också teman i flera initiativ, likaså klimatförändringen som har behandlats såväl i ett initiativ om vegetarisk mat i skolorna och i ett initiativ om sol- och vindenergi som i ett initiativ om klimatförändringen. Initiativens rubriker framgår av initiativsammanställningens pärmblad.

Helsingfors ungdomsråd anser i sitt utlåtande att initiativsystemet för ungdomar har gjort framsteg. Svaren har blivit tydliga och de innehåller fler konkreta åtgärder och grunder. Samtidigt önskar ungdomsrådet klara åtgärder för att föra initiativen framåt.

Samtidigt konstateras det i ungdomsrådets utlåtande att mer än hälften av initiativen togs av medlemmar i ungdomsrådet, och initiativ från andra Helsingforsungdomar var beklagansvärt sällsynta. Man bör därför utveckla och marknadsföra initiativsystemet. Dessutom påpekas det i ungdomsrådets utlåtande att de unga har mycket know-how och att ungdomsrådet bör kallas till fullmäktige också vid andra tillfällen än då initiativ behandlas. Ungdomsrådet saknar också ett tätare samarbete med sektorerna än i nuläget.

Helsingfors initiativsystem för unga utreds för tillfället i två lärdomsprov. I ett lärdomsprov inom formgivning (högre YH, Sydöstra Finlands yrkeshögskola) undersöker man hurdan upplevelse av inverkan initiativsystemet för unga ger initiativtagarna och hur systemet borde utvecklas för att detta bättre skulle svara mot ungdomarnas behov. Arbetet omfattar individuella intervjuer med ungdomar som tagit initiativ. I ett lärdomsprov inom samhällspedagogik (högre YH, Humanistisk yrkeshögskola) koncentrerar man sig på tjänsteinnehavarberedningen av initiativen. Meningen är att utnyttja resultaten från båda lärdomsproven i utvecklingen av initiativsystemet.

När stadsfullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, har tre medlemmar valda av ungdomsrådet närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet med stöd av 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Nuorten aloitteet koonti 1.1.-30.6.2019

2

Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista 1.1. - 30.6.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.10.2019 § 717

HEL 2019-000282 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1. - 30.6.2019.

21.10.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566