Helsingfors stad

Protokoll

8/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Initiativ från ungdomar tagna under tiden 1.7–31.12.2017

HEL 2017-007039 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som togs av ungdomar under tiden 1.7–31.12.2017.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet för ungdomar Ruuti.net kan överföras till plattformen för justitieministeriets tjänst Invånarinitiativ.fi. (Petrus Pennanen)

 

 

2

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om förvaltningsstadgan kan ändras så att initiativen från ungdomar föreläggs fullmäktige som beslutsärende. (Silvia Modig)

 

 

3

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka metoder det finns för att låta unga representanter vara närvarande vid stadsfullmäktiges och nämndernas sammanträden på samma sätt som i lagstadgade ungdomsfullmäktige (i andra kommuner) och hur de också kan ges en möjlighet att hålla ett begränsat antal anföranden på fullmäktiges och nämndernas sammanträden. (Maria Ohisalo)

 

 

4

Möjligheterna att svara på initiativen från ungdomar snarast möjligt och senast inom tre månader utreds. (Mari Holopainen)

 

 

5

Det utreds om Helsingfors liksom Åbo och Vanda kan införa en modell med fadderledamöter i fullmäktige, där ledamöterna i ungdomsrådet har egna fadderledamöter eller där det för ungdomsrådet väljs ett visst antal fadderledamöter för att informationen ska förmedlas bättre mellan fullmäktige och ungdomarna i kommunen. (Fatim Diarra)

 

 

6

Möjligheten utreds att förbättra läget för häststallen i Fallkulla. (Sirpa Asko-Seljavaara)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes sex förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Pia Pakarinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet för ungdomar Ruuti.net kan överföras till plattformen för justitieministeriets tjänst Invånarinitiativ.fi.

 

Ledamoten Silvia Modig understödd av ledamoten Petra Malin föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om förvaltningsstadgan kan ändras så att initiativen från ungdomar föreläggs fullmäktige som beslutsärende.

 

Ledamoten Maria Ohisalo understödd av ledamoten Fatim Diarra föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka metoder det finns för att låta unga representanter vara närvarande vid stadsfullmäktiges och nämndernas sammanträden på samma sätt som i lagstadgade ungdomsfullmäktige (i andra kommuner) och hur de också kan ges en möjlighet att hålla ett begränsat antal anföranden på fullmäktiges och nämndernas sammanträden.

 

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Pilvi Torsti föreslog följande hemställningskläm:

 

Möjligheterna att svara på initiativen från ungdomar snarast möjligt och senast inom tre månader utreds.

 

Ledamoten Fatim Diarra understödd av ledamoten Marcus Rantala föreslog följande hemställningskläm:

 

Det utreds om Helsingfors liksom Åbo och Vanda kan införa en modell med fadderledamöter i fullmäktige, där ledamöterna i ungdomsrådet har egna fadderledamöter eller där det för ungdomsrådet väljs ett visst antal fadderledamöter för att informationen ska förmedlas bättre mellan fullmäktige och ungdomarna i kommunen.

 

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Pilvi Torsti föreslog följande hemställningskläm:

 

Möjligheten utreds att förbättra läget för häststallen i Fallkulla.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet för ungdomar Ruuti.net kan överföras till plattformen för justitieministeriets tjänst Invånarinitiativ.fi.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 76
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 7
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Kauko Koskinen, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om förvaltningsstadgan kan ändras så att initiativen från ungdomar föreläggs fullmäktige som beslutsärende.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 49
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Blanka: 30
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 2
Alviina Alametsä, Paavo Väyrynen

Ledamoten Alviina Alametsä meddelade att hennes avsikt hade varit att rösta ja.

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Maria Ohisalos förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka metoder det finns för att låta unga representanter vara närvarande vid stadsfullmäktiges och nämndernas sammanträden på samma sätt som i lagstadgade ungdomsfullmäktige (i andra kommuner) och hur de också kan ges en möjlighet att hålla ett begränsat antal anföranden på fullmäktiges och nämndernas sammanträden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Jörn Donner, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Maria Ohisalos förslag till hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Möjligheterna att svara på initiativen från ungdomar snarast möjligt och senast inom tre månader utreds.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Blanka: 10
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Risto Rautava, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Fatim Diarras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Det utreds om Helsingfors liksom Åbo och Vanda kan införa en modell med fadderledamöter i fullmäktige, där ledamöterna i ungdomsrådet har egna fadderledamöter eller där det för ungdomsrådet väljs ett visst antal fadderledamöter för att informationen ska förmedlas bättre mellan fullmäktige och ungdomarna i kommunen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 69
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Wille Rydman, Ilkka Taipale

Blanka: 13
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Mika Raatikainen, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Fatim Diarras förslag till hemställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Möjligheten utreds att förbättra läget för häststallen i Fallkulla.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 75
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 3
Otto Meri, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Blanka: 6
Pentti Arajärvi, Fatim Diarra, Jörn Donner, Atte Harjanne, Osmo Soininvaara, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Nuorten aloitteet koonti 1.7-31.12.2017

2

Helsingin nuorisoneuvoston lausunto aloitteista kaupunginvaltuustolle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Rätten för ungdomar att komma med initiativ har sedan år 2015 hört till systemet för deltagande och påverkan bland Helsingforsungdomar Krut. Med initiativ från ungdomar avses initiativ som helsingforsungdomar i åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra och stödja ungdomarna så att de fås att delta i och påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål. Dessa utgångspunkter återspeglas också i behandlingen av initiativen. Processerna och rutinerna avviker nämligen något från dem som enligt förvaltningsstadgan tillämpas på initiativ från kommuninvånare. Rutinerna har utvecklats på basis av tidigare erfarenheter.

Enligt 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från ett organ som motsvarar ungdomsfullmäktige. Ungdomsrådet fungerar i det här sammanhanget som ovannämnda organ.

Vid behandlingen av initiativ från ungdomar tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ från ungdomar tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Ungdomarna kommer huvudsakligen med initiativ via webbplatsen Ruuti.net (http://ruuti.munstadi.fi/). Initiativen från ungdomar remitteras vidare för behandling och svar.

En förteckning över initiativen från ungdomar och svaren på dem finns i bilaga 1 till detta ärende.

Under juli–december 2017 kom det in sammanlagt nio (9) initiativ från ungdomar. Initiativen uppdelades mellan verksamheten inom kultur- och fritidssektorn (4), fostrans- och utbildningssektorn (1) och stadsmiljösektorn (5).

Initiativ från ungdomar har tagits om hobbymöjligheter, kollektivtrafikärenden och ärenden som gäller förbättrande av trafiksäkerheten och övrig säkerhet. I ett separat initiativ upptas bl.a. behovet av att med tanke på flickornas och särskilt invandrarflickornas jämställdhet och likabehandling uppmuntra dem i sina hobbyer och yrkesval. I initiativen som gäller trygghet och säkerhet upptas flera förbättringsförslag i olika objekt. I likhet med tidigare år har största delen av initiativen karaktären av förslag till konkreta förbättringar.

Ungdomsrådets utlåtande utgör bilaga 2 till detta ärende.

Stadsstyrelsen anser att förbättringsförslagen från ungdomsrådet kan understödjas. Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att vidareutveckla behandlingen och besvarandet av initiativ från ungdomar så att det fästs särskild uppmärksamhet vid innehållet och språket i svaren och att svaret tillställs ungdomarna utan dröjsmål.

Tillvägagångssätten för behandlingen av initiativ från ungdomar förbättras kontinuerligt. På initiativet svarar borgmästaren eller en biträdande borgmästare som vid behov har utredningar från stadsförvaltningen till sitt förfogande. Dessutom har man sett till att få ett svar till de initiativ som gäller aktörer utanför staden, såsom HRT. För att uppmuntra ungdomar till att delta och påverka och med tanke på ungdomsarbetet är det viktigt att ungdomar får välmotiverade svar på sina initiativ inom en rimlig tid.

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från ungdomar tagna under början av år 2017 på sitt sammanträde 29.11.2017. Ungdomarna tog sammanlagt 25 initiativ under år 2017 då antalet initiativ under början av året var 16.

Det är tänkt att representanter för ungdomsrådet ska komma och följa behandlingen av ärendet vid stadsfullmäktiges sammanträde och att ledamöterna då ska kunna träffa dem.

Ett förslag till ändring av 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan (Närvaro- och yttranderätt på sammanträden för olika organ) är för tillfället aktuellt. Avsikten med den föreslagna ändringen är att tillägga ett nytt 2 mom., enligt vilket tre medlemmar valda av påverkansorganet för unga har närvaro- och yttranderätt när initiativen från ungdomar behandlas i stadsfullmäktige. Om stadsfullmäktige godkänner den föreslagna stadgeändringen och tidpunkten för dess ikraftträdande så gäller revideringen redan då de här avsedda initiativen från ungdomar behandlas i stadsfullmäktige.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Nuorten aloitteet koonti 1.7-31.12.2017

2

Helsingin nuorisoneuvoston lausunto aloitteista kaupunginvaltuustolle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 208

HEL 2017-007039 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuorten aloitteet ajalta 1.7. - 31.12.2017 tiedoksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566