Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/11

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 168

Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan vuokrasopimuksen uusiminen

HEL 2015-005576 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tekemään uuden liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen, joka koskee Sörnäisten rantatie 27 A:ssa sijaitsevia yhteensä 8 222 m2 suuruisia GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle vuokrattuja toimitiloja ja että toimitusjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan uusi sopimus.

Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien (lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä noin 1364 m2, jonka vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.

Tilavuokrat (alv 0%) ovat 1.7.2015 alkaen:

-        pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk, 6. kerros 13,97 euroa/m2/kk, auditorio 18,03 euroa/m2/kk, yhteensä 112 740 euroa/kk ja 1.1.2016 alkaen (ilman 6. kerroksen tiloja) yhteensä 93 685 euroa/kk eli yhteensä
1 124 224 euroa/vuosi sekä

-        ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 27 544 euroa/kk ja 1.1.2016 alkaen (ilman 6. kerroksen tiloja) yhteensä 22 974 euroa/kk eli yhteensä 275 692 euroa/vuosi

Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14 140 904 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 27 A

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokranantaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalvelu-liikelaitos on vuokrannut GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A:ssa sijaitsevat toimitilat kaupunginvaltuuston 10.12.2008, § 293 päätöksen ja auditorion kaupunginjohtajan 22.6.2011 § 61 päätöksen mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevien toimitilojen ja auditorion vuokrasopimusten aikaisin mahdollinen päättymisajankohta 31.10.2017.

Taloushallintopalvelun nykyiset toimitilat kattavat kerrokset 1-7, joiden yhteenlaskettu pääomavuokra on 116 398 euroa/kk ja ylläpitovuokra 27 487 euroa/kk eli yhteensä 143 885 euroa/kk. Vuosivuokra on 1 726 618 euroa.

Kohteen tilat jakautuvat seuraavasti:

-        1. kerroksen valvomo-, asiakaspalvelu-, postitus-, toimistotarvikevarasto- ja aulatilat, yhteensä noin 500 m2

-        1. kerroksen auditorion ja aulatilat, yhteensä noin 300 m2

-        2. kerroksen sisältää arkisto-, ATK-luokka, kuntoilu-, toimisto- ja aulatilat, yhteensä noin 1021 m2

-        2. kerroksen auditoriotilat, yhteensä noin 44 m2

-        3.-5. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2 per kerros, yhteensä noin 4092 m2

-        6. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2, 31.12.2015 asti

-        7. kerroksen toimisto- ja oheistiloja, yhteensä noin 901 m2

Edellä mainittujen toimitilojen yhteispinta-ala on noin 8 222 m2.

Uusi vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien (lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä noin 1 364 m2, jonka vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.

Tilavuokrat ajalla 1.7.- 31.12.2015:

-        pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk, 6. kerros 13,97 euroa/m2/kk, auditorio 18,03 euroa/m2/kk, yhteensä 112 740,42 euroa/kk, yhteensä 676 442,52 euroa/ 6 kk (alv 0%)

-        ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 27 543,70 euroa/kk, yhteensä 165 262,20 euroa/6 kk (alv 0%)

Tilavuokrat 1.1.2016 lukien:

-        pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk, auditorio 18,03 euroa/m2/kk, yhteensä 93 685,34 euroa/kk, yhteensä 1 124 224,08 euroa/vuosi (alv 0%)

-        ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 22 974,30 euroa/kk, yhteensä 275 691,60 euroa/vuosi (alv 0%)

Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14 140 904 euroa.

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta esittää, että Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle vuokrataan toimitilat GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä liitteenä 1 olevan sopimuksen mukaisesti ja että toimitusjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus.

Luopuminen kuudennen kerroksen toimitiloista 1.1.2016 lukien tuo säästöä voimassaolevan sopimuksen mukaisesti 23 600 euroa/kk ja vuosivuokraan 283 500 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 27 A

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokranantaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 604

HEL 2015-005576 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tekemään uuden liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen, joka koskee Sörnäisten rantatie 27 A:ssa sijaitsevia yhteensä 8 222 m2 suuruisia GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle vuokrattuja toimitiloja ja että toimitusjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan uusi sopimus.

Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien (lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä noin 1364 m2, jonka vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.

Tilavuokrat (alv 0%) ovat 1.7.2015 alkaen:

-        pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk, 6. kerros 13,97 euroa/m2/kk, auditorio 18,03 euroa/m2/kk, yhteensä 112 740 euroa/kk ja 1.1.2016 alkaen (ilman 6. kerroksen tiloja) yhteensä 93 685 euroa/kk eli yhteensä
1 124 224 euroa/vuosi sekä

-        ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 27 544 euroa/kk ja 1.1.2016 alkaen (ilman 6. kerroksen tiloja) yhteensä 22 974 euroa/kk eli yhteensä 275 692 euroa/vuosi

Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14 140 904 euroa.

01.06.2015 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 12.05.2015 § 15

HEL 2015-005576 T 10 01 04

Päätös

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle vuokrataan toimitilat GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä liitteenä 1 olevan sopimuksen mukaisesti ja että toimitusjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus.

Vuokrakohde sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A olevan rakennuksen 1. - 5. ja 7. kerroksessa seuraavasti:

- 1. kerroksen valvomo-, asiakaspalvelu-, postitus-, toimistotarvikevarasto- ja aulatilat, yhteensä noin 500 m2.

- 1. kerroksen auditorion ja aulatilat, yhteensä noin 300 m2.

- 2. kerroksen sisältää arkisto-, ATK-luokka, kuntoilu-, toimisto- ja aulatilat, yhteensä noin 1021 m2.

- 2. kerroksen auditoriotilat, yhteensä noin 44 m2.

- 3.-5. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2 per kerros, yhteensä noin 4092 m2.

- 6. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2, 31.12.2015 asti

- 7. kerroksen toimisto- ja oheistiloja, yhteensä noin 901 m2.

Edellä mainittujen toimitilojen yhteispinta-ala on noin 8 222 m2.

Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien (lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä n. 1364 m2, jonka vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.

Tilavuokrat ajalla 1.7.- 31.12.2015:

- pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 €/m2/kk, 6. kerros 13,97 €/m2/kk, auditorio 18,03 €/m2/kk, yhteensä 112.740,42 €/kk, yhteensä 676,442,52 €/ 6 kk (alv 0%)

- ylläpitovuokra 3,35 €/m2/kk, yhteensä 27.543,70 €/kk, yhteensä 165.262,20 €/6 kk (alv 0%)

Tilavuokrat 1.1.2016 lukien:

- pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 €/m2/kk, auditorio 18,03 €/m2/kk, yhteensä 93.685,34 €/kk, yhteensä 1.124.224,08 €/vuosi (alv 0%)

- ylläpitovuokra 3,35 €/m2/kk, yhteensä 22.974,30 €/kk, yhteensä 275.691,60 €/vuosi (alv 0%)

Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14.140.903.68 €.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 0931025100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566