Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/18

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 414

Ryj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Kauppatorin myyntikojujen yhtenäisestä ilmeestä

HEL 2013-007694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1.     Hyväksyessään aloitteeseen annetun vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että toritoiminnan kehittämiseksi selvitetään mahdollisuutta sijoittaa Kauppatorille kesäajaksi muitakin kuin telttatyyppisiä rakenteita, jotka viedään päivittäin pois, ja kaavoittaa asemakaavaan torialueelle paikkoja, johon yrittäjät voivat sijoittaa myös esimerkiksi korkealaatuisen kiinteämmän ravintola- tai kahvilarakennelman. (Pia Pakarinen)
 

2.     Hyväksyessään aloitevastauksen valtuusto pitää tärkeänä neuvottelujen käymistä myös Kauppatorin käsityöläisten kanssa käsityöläispaikkojen vuokraamisen periaatteista niin, että näillä paikoilla myydään käsin tehtyjä, muita kuin tehdasmaisesti valmistettuja tuotteita. (Yrjö Hakanen)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Pia Pakarinen oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään aloitteeseen annetun vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että toritoiminnan kehittämiseksi selvitetään mahdollisuutta sijoittaa Kauppatorille kesäajaksi muitakin kuin telttatyyppisiä rakenteita, jotka viedään päivittäin pois, ja kaavoittaa asemakaavaan torialueelle paikkoja, johon yrittäjät voivat sijoittaa myös esimerkiksi korkealaatuisen kiinteämmän ravintola- tai kahvilarakennelman.

 

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Matti Niirasen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään aloitevastauksen valtuusto pitää tärkeänä neuvottelujen käymistä myös Kauppatorin käsityöläisten kanssa käsityöläispaikkojen vuokraamisen periaatteista niin, että näillä paikoilla myydään käsin tehtyjä, muita kuin tehdasmaisesti valmistettuja tuotteita.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Pia Pakarisen  ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitteeseen annetun vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että toritoiminnan kehittämiseksi selvitetään mahdollisuutta sijoittaa Kauppatorille kesäajaksi muitakin kuin telttatyyppisiä rakenteita, jotka viedään päivittäin pois, ja kaavoittaa asemakaavaan torialueelle paikkoja, johon yrittäjät voivat sijoittaa myös esimerkiksi korkealaatuisen kiinteämmän ravintola- tai kahvilarakennelman.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 3
Vesa Korkkula, Otto Lehtipuu, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 7
Maija Anttila, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Ville Ylikahri

Poissa: 5
Eero Heinäluoma, Arja Karhuvaara, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Jan Vapaavuori

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen valtuusto pitää tärkeänä neuvottelujen käymistä myös Kauppatorin käsityöläisten kanssa käsityöläispaikkojen vuokraamisen periaatteista niin, että näillä paikoilla myydään käsin tehtyjä, muita kuin tehdasmaisesti valmistettuja tuotteita.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Risto Rautava, Aura Salla

Tyhjä: 16
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Seija Muurinen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Poissa: 5
Eero Heinäluoma, Arja Karhuvaara, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Pia Pakarisen sekä valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamat toivomusponnet.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kauppatorin kojut suunnitellaan yhtenäisiksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Kauppatorin yleisilme kaipaa parantamista. Teknisen palvelun lautakunnan esittämä ajatus työryhmän perustamisesta selvittämään ja tekemään tarvittavat ehdotukset Kauppatorin myyntikojujen yhtenäisestä yleisilmeestä on kannatettava. Työryhmän asettamisesta päättää kaupunginjohtaja. Asia valmistellaan erikseen kaupunginjohtajan päätettäväksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1174

HEL 2013-007694 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 24.10.2013 § 188

HEL 2013-007694 T 00 00 03

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Kauppatorin myyntikojujen yhteisestä ilmeestä. Tukkutori esittää, että suunnittelua hoitamaan perustetaan työryhmä, joka miettii mahdollisen yhtenäisen ilmeen ja sen toteutuksen aikataulun. Työryhmässä tulisi olla jäseniä kaupunkisuunnittelusta, HKR:stä/Starasta sekä Tukkutorilta. Mukana olisi hyvä olla myös käyttäjien edustajana torikauppiaita sekä mahdollinen ulkopuolinen toimija, joka edustaa muotoilu/designaloja.

Ryhmä valtuutettuja pitää Asko-Seljavaaran aloitteessa Helsingin kauppatorin ilmettä sekavana ja suttuisena. Nykyisissä torisäännöissä on määritelty värit toriteltoille. Oranssit teltat kuuluvat syötäville tuotteille ja valkoinen väri puolestaan ei-syötäville. Muita varsinaisia rajoituksia teltan kokoa lukuun ottamatta ei ole. Nykytilanteessa kukin toritoimija omistaa ja ylläpitää telttaansa ja tarvittaessa torivalvojat huomauttavat, jos teltta on poikkeuksellisen huonokuntoinen.
Kauppatori on kaupungin näyttävimmällä paikalla ja lisäksi Helsingin tärkein matkailunähtävyys suurkirkon ympäristön ohella. Tästä syystä Helsingin Tukkutori pitää myös tärkeänä torin ilmeen kehittämistä.  Useissa Eurooppalaisissa kaupungeissa kaupungit ovat rakentaneet merkittäville paikoille hyvin yhtenäisiä kiinteitä myyntikojuja tori- ja matkamuistokauppaa varten.
Käytännössä torin ja sen telttojen ilmeeseen vaikuttavat rankat olosuhteet, joissa teltat ovat (useat jopa kesät talvet) jatkuvan kulutuksen ja säiden armoilla. Päivittäin toistuva kokoaminen ja kuljettaminen näkyvät telttojen kunnossa. Kauppatorin vaativat sääolot (tuuli, meri, sateet ja ajoväylän saasteet ja pöly) vaikuttavat muutaman kuukauden aikana jo telttojen väreihin ja kuntoon. Torikauppiaiden mielestä ei ole mahdollista taloudellisista syistä uusia telttoja vuosittain, vaan telttoja käytetään useampi vuosi. Vahvasta kankaasta tehdyt teltat kestävät, mutta väri ja kunto muuttuvat.
Monien mielestä torialueiden toisaalta kuuluukin näyttää toreilta ja liian siisti ulkonäkö ei ehkä aina anna oikeaa kuvaa toritoiminnasta. liian hienot ja kalliit ratkaisut saattavat lisätä myös turhaan kustannuksia ja heikentää toritoiminnan kannattavuutta. Palautteiden perusteella meille on esitetty, että kauppatorilla voisi olla kiinteitä torimyymälöitä ja/tai kaupunki voisi suunnitteluttaa ja määritellä tarkkaan toritelttojen mallin, värit ja kuosit. Jos tähän koko torin ilmeen uusimiseen ryhdytään, tarvitaan ainakin 2 – 3 vuoden siirtymäaika. Alueen yleissuunnitteluun tarvitaan taloudellisia resursseja kaupungilta. Suunnittelua voisi ohjata työryhmä, joka ottaa huomioon torialueen käytön, käyttäjien tarpeet ja sopivuuden kaupunkikuvaan.  tavoitteena voisi olla, että torin ”uudistunut ilme” julkaistaisiin itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

Käsittely

24.10.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä tarkensi päätösehdotustaan lisäten siihen, esittelijä-kohdan tekstin kokonaisuudessaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Taulavuori

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566