Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

30.1.2013

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 34

HEL 2012-016665 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen ja väestönsuojapaikkojen rakentamiseen saamien enintään 40 000 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Käsittely

14.01.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Elina Moisio: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Kannattajat: Ville Ylikahri

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Eija Loukoila, Elina Moisio, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

07.01.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi