Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/21

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 277

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam

HEL 2012-002570 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens flörslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att förbjuda imagereklam för alkohol i Helsingfors stads offentliga lokaler. (Sari Näre)
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna att precisera sina etiska principer för försäljning av kommersiellt reklamutrymme så att staden inte säljer utrymme för reklamer som strider mot barnskyddslagens anda. (Julia Virkkunen)
 

3.     Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur reklam som baserar sig på föreställningar och riktas till barn kan begränsas särskilt i fråga om alkoholreklam. (Sara Paavolainen) 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande åtta hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Thomas Wallgren understödd av Sari Näre: Stadsfullmäktige förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt reklamen för snabblån kan begränsas i Helsingfors.

Thomas Wallgren understödd av Sari Näre: Stadsfullmäktige förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt uppvisandet av vapen på reklambilder kan begränsas i Helsingfors, i synnerhet när reklamen riktar sig till barn och ungdomar.

Sari Näre understödd av Julia Virkkunen: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att förbjuda imagereklam för alkohol i Helsingfors stads offentliga lokaler.

Alina Mänttäri-Buttler understödd av Julia Virkkunen: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stad utreder på vilka sätt och enligt vilken tidtabell mängden reklam i det offentliga stadsrummet kan minskas och på vilka sätt storleken på reklamen i stadsrummet kan minskas. Stadsfullmäktige förutsätter också att Helsingfors stad samtidigt aktivt går in för att öka antalet offentliga anslagstavlor i staden.

Julia Virkkunen understödd av Sara Paavolainen: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna att precisera sina etiska principer för försäljning av kommersiellt reklamutrymme så att staden inte säljer utrymme för reklamer som strider mot barnskyddslagens anda.

Sara Paavolainen understödd av Terhi Peltokorpi: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur reklam som baserar sig på föreställningar och riktas till barn kan begränsas särskilt i fråga om alkoholreklam.

Mari Holopainen understödd av Essi Kuikka: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna till ett pilotförsök med a) utomhusreklam i mindre utsträckning än nu, b) utomhusreklam i större utsträckning än nu och c) utrymmen helt fria från utomhusreklam i vissa stadsdelar och samlar in erfarenheter om detta.

Mari Holopainen understödd av Jukka Järvinen: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att minska utomhusreklamen i närheten av fler kulturobjekt och sevärdheter än nu.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

29 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt reklamen för snabblån kan begränsas i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 40
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Laura Kolbe, Minerva Krohn, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 16
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen

Blanka: 19
Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri

Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

30 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter, vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen av Wallgren m.fl. om befriande av områden från reklam, att staden utreder på vilka sätt uppvisandet av vapen på reklambilder kan begränsas i Helsingfors, i synnerhet när reklamen riktar sig till barn och ungdomar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Riitta Snäll, Olli Valtonen

Blanka: 22
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri

Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sari Näres förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

31 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att förbjuda imagereklam för alkohol i Helsingfors stads offentliga lokaler.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 7
Matti Enroth, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll

Blanka: 25
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sari Näres förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Alina Mänttäri-Buttlers förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

32 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stad utreder på vilka sätt och enligt vilken tidtabell mängden reklam i det offentliga stadsrummet kan minskas och på vilka sätt storleken på reklamen i stadsrummet kan minskas. Stadsfullmäktige förutsätter också att Helsingfors stad samtidigt aktivt går in för att öka antalet offentliga anslagstavlor i staden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 18
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Olli Valtonen

Blanka: 28
Zahra Abdulla, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Alina Mänttäri-Buttlers förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Julia Virkkunens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

33 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors utreder möjligheterna att precisera sina etiska principer för försäljning av kommersiellt reklamutrymme så att staden inte säljer utrymme för reklamer som strider mot barnskyddslagens anda.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Nej-röster: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman

Blanka: 24
Maija Anttila, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen

Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Julia Virkkunens förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sara Paavolainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

34 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur reklam som baserar sig på föreställningar och riktas till barn kan begränsas särskilt i fråga om alkoholreklam.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 6
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll

Blanka: 26
Zahra Abdulla, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sara Paavolainens förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

35 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna till ett pilotförsök med a) utomhusreklam i mindre utsträckning än nu, b) utomhusreklam i större utsträckning än nu och c) utrymmen helt fria från utomhusreklam i vissa stadsdelar och samlar in erfarenheter om detta.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 22
Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sara Paavolainen, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 10
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll

Blanka: 43
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

36 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att minska utomhusreklamen i närheten av fler kulturobjekt och sevärdheter än nu.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 10
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll, Astrid Thors

Blanka: 36
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 12
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-002570 Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 30

2

Rakennusviraston lausunto Thomas Wallgrenin ym. aloitteesta vapauttaa julkinen tila kaupallisesta mainonnasta

3

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Thomas Wallgren och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska vidta behövliga åtgärder för befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam.

Det framhålls i motionen att kommersiell reklam i offentliga rum kan vara till förfång på många sätt. Ofta förfular den staden. Den kan anses innebära att det offentliga rummet privatiseras, vilket gör att den skadar jämlikheten och demokratin. Ett centralt syfte med den kommersiella reklamen är ofta att stimulera folk till onödig konsumtion. Reklamen kan också främja konsumtionen av produkter vars framställning eller användning är socialt eller ekologiskt skadlig eller tvivelaktig.

Stadsstyrelsen hänvisar till byggnadskontorets utlåtande och konstaterar att de allmänna områdena i Helsingfors förvaltas av byggnadskontoret, frånsett de områden som förvaltas av idrottsverket och affärsverket trafikverket (HST). Byggnadskontoret och HST har i stor utsträckning avtal om kommersiell reklam.

Byggnadskontoret har efter konkurrensutsättning år 2007 ett hyresavtal om platser för reklamanordningar utomhus med Clear Channel Finland Oy. Avtalet gäller till år 2023. Stadens hyresintäkter från platserna för reklamanordningar uppgår till ca 2,5 mn euro om året. Byggnadskontoret har bestämt lämpliga platser för reklamanordningarna tillsammans med stadsplaneringskontoret och byggnadstillsynsverket.

Byggnadskontoret hyr också ut platser för reklambanderoller på broar i sin ägo över huvudtrafikleder (ca 40 st.). Inkomsterna från dessa uppgår till ca 80 000 euro om året. Till utomhusevenemang hänför sig ofta reklamytor med vilka evenemangen finansieras.

HST har reklamavtal för väderskydd, spårvagnar, metrostationer och metrovagnar. JCDecaux Finland Oy har vunnit de separat konkurrensutsatta avtalen, som går ut vid olika tidpunkter under åren 2014–2018. HST får en betydlig nytta av att bolaget anlägger och upprätthåller 1 500 väderskydd. Dessutom får HST hyresinkomster på 3,5 mn euro om året.

Med offentliga rum avses också affärscenter och andra privata lokaler där folk rör sig. Fastighetsägaren bestämmer om reklamen i dessa.

Reklam i offentliga rum förekommer också på reklamvepor och -skärmar på fastighetsfasader. Beslut om dem fattas av fastighetsägaren och tillstånd beviljas av byggnadstillsynsverket. Synliga reklamytor i det offentliga rummet är gatupratarna, som placeras framför företagens affärsställen. Byggnadstillsynsverket har gett anvisningar om användningen av gatupratare.

Ett centralt mål i Helsingfors stads strategiprogram för åren 2009–2012 är att skapa förutsättningar för ett ökande antal jobb bl.a. genom att se till att förutsättningar finns för tillväxt i företagens affärsverksamhet för att sysselsättningen och utfallet av samfundsskatten ska tryggas. En förutsättning för flera företags affärsverksamhet är att de kan göra så mycket reklam som möjligt. I utvecklingsvalen i Helsingfors näringslivsstrategi (2011) konstateras det att staden har som näringspolitiskt mål att öka antalet jobb inom företagen i Helsingfors. Stadens uppgift är enligt riktlinjerna för utvecklingen att säkerställa en konkurrenskraftig omvärld för företagsverksamheten och på så vis göra framgångsrik företagsverksamhet möjlig inom sitt område. En framgångsrik företagsverksamhet bildar genom skatteintäkterna också ett underlag för ordnandet av offentliga tjänster. I de näringspolitiska riktlinjerna betonas dessutom stadens företagsvänliga och kundinriktade serviceattityd och fastställs stadens näringspolitiska verksamhetsprinciper, som omfattar bl.a. öppenhet, förutsägbarhet och jämlikhet vid behandling av företagens ärenden.

Att såsom det föreslås i motionen befria det offentliga rummet från kommersiell reklam inom stadens område skulle ha stora effekter inte minst på näringslivet och det skulle kräva en omfattande utredning för att kunna bedöma saken. Det är viktigt för staden att säkerställa verksamhetsbetingelserna för företag också när det gäller att göra reklam. Att reklamen är saklig styrs genom lagstiftningen, stadens anvisningar och de etiska regler för reklam som fogas till avtalen. Staden får dessutom betydande inkomster från reklam i det offentliga rummet och gör avsevärda besparingar i kostnaderna för att bygga och underhålla väderskydd på hållplatser. Det skulle vara mycket svårt för staden att ingripa i reklam i det offentliga rummet på privata fastigheters område. Med stöd av det ovanstående är det inte möjligt att i enlighet med motionen vidta åtgärder för befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-002570 Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 30

2

Rakennusviraston lausunto Thomas Wallgrenin ym. aloitteesta vapauttaa julkinen tila kaupallisesta mainonnasta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 991

HEL 2012-002570 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566