Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/21

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 277

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite julkisen tilan vapauttamisesta kaupallisesta mainonnasta

HEL 2012-002570 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1.     Selvitetään mahdollisuus kieltää alkoholin mielikuvamainonta Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa. (Sari Näre)
 

2.     Valtuusto edellyttää, että Helsinki selvittää mahdollisuudet tarkentaa kaupallisen mainostilan myynnissään eettisiä periaatteitaan siten, että lastensuojelulain hengen vastaisille mainoksille ei myydä mainostilaa. (Julia Virkkunen)
 

3.     Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää miten voidaan rajoittaa lapsiin kohdistuvaa mielikuvamainontaa erityisesti alkoholimainonnan osalta. (Sara Paavolainen)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kahdeksan toivomuspontta:

Thomas Wallgren Sari Näreen kannattamana: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen Wallgrenin ym valtuustoaloitteeseen koskien mainoksista vapautumista valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää millä keinoin pikavippien mainontaa Helsingissä voidaan rajoittaa.

Thomas Wallgren Sari Näreen kannattamana:  Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen Wallgrenin ym. valtuustoaloitteeseen koskien mainoksista vapautumista valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää millä keinoin aseiden esittämistä mainoskuvissa voidaan Helsingissä rajoittaa, erityisesti silloin kuin mainokset kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. 

Sari Näre Julia Virkkusen kannattamana: Selvitetään mahdollisuus kieltää alkoholin mielikuvamainonta Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa.

Alina Mänttäri-Buttler Julia Virkkusen kannattamana: Tämän ponnen hyväksyessään kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää millä keinoilla ja millä aikataululla mainosten määrää julkisessa kaupunkitilassa voitaisiin vähentää ja millä keinoilla  julkisessa kaupunkitilassa olevien mainosten kokoa voitaisiin pienentää.  Niin ikään kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunki pyrkii samalla aktiivisesti lisäämään julkisten ilmoitustaulujen määrää kaupungissa.

Julia Virkkunen Sara Paavolaisen kannattamana: Valtuusto edellyttää, että Helsinki selvittää mahdollisuudet tarkentaa kaupallisen mainostilan myynnissään eettisiä periaatteitaan siten, että lastensuojelulain hengen vastaisille mainoksille ei myydä mainostilaa

Sara Paavolainen Terhi Peltokorven kannattamana: Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää miten voidaan rajoittaa lapsiin kohdistuvaa mielikuvamainontaa erityisesti alkoholimainonnan osalta.

Mari Holopainen Essi Kuikan kannattamana: Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet kokeiluun, jossa pilotoidaan a) nykyistä vähäisempää ulkomainontaa, b) nykyistä runsaampaa ulkomainontaa ja c) kokonaan ulkomainonnasta vapaata tilaa tietyissä kaupunginosissa ja kerää kokemuksia näistä.

Mari Holopainen Jukka Järvisen kannattamana: Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet vähentää ulkomainontaa nykyistä useampien kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden lähistöllä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys kuului seuraavasti: Toivomusponsista äänestetään jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

29 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen Wallgrenin ym valtuustoaloitteeseen
koskien mainoksista vapautumista valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää millä keinoin pikavippien mainontaa Helsingissä voidaan rajoittaa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Laura Kolbe, Minerva Krohn, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 16
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen

Tyhjä: 19
Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri

Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottamaa toivomuspontta.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

30 äänestys

JAA-ehdotus:  Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen Wallgrenin ym valtuustoaloitteeseen koskien mainoksista vapautumista valtuusto edellyttää, että kaupunki  selvittää millä  keinoin aseiden esittämistä mainoskuvissa voidaan Helsingissä rajoittaa,  erityisesti silloin kuin mainokset kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman, Riitta Snäll, Olli Valtonen

Tyhjä: 22
Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Ville Ylikahri

Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottamaa toivomuspontta.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sari Näreen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

31 äänestys

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuus kieltää alkoholin mielikuvamainonta Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 7
Matti Enroth, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jere Lahti, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll

Tyhjä: 25
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri

Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sari Näreen ehdottaman toivomusponnen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Alilna Mänttäri-Buttlerin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

32 äänestys

JAA-ehdotus: Tämän ponnen hyväksyessään kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää millä keinoilla ja millä aikataululla mainosten määrää julkisessa kaupunkitilassa voitaisiin vähentää ja millä keinoilla  julkisessa kaupunkitilassa olevien mainosten kokoa voitaisiin pienentää.  Niin ikään kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunki pyrkii samalla aktiivisesti lisäämään julkisten ilmoitustaulujen määrää kaupungissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 18
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Olli Valtonen

Tyhjä: 28
Zahra Abdulla, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Alina Mänttäri-Buttlerin ehdottamaa toivomuspontta.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Julia Virkkusen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

33 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että Helsinki selvittää mahdollisuudet tarkentaa kaupallisen mainostilan myynnissään eettisiä periaatteitaan siten, että lastensuojelulain hengen vastaisille mainoksille ei myydä mainostilaa
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Wille Rydman

Tyhjä: 24
Maija Anttila, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen

Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Julia Virkkusen ehdottaman toivomusponnen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sara Paavolaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

34 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää miten voidaan rajoittaa lapsiin kohdistuvaa mielikuvamainontaa erityisesti alkoholimainonnan osalta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 6
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll

Tyhjä: 26
Zahra Abdulla, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri

Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sara Paavolaisen ehdottaman toivomusponnen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

35 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet kokeiluun, jossa pilotoidaan a) nykyistä vähäisempää ulkomainontaa, b) nykyistä runsaampaa ulkomainontaa ja c) kokonaan ulkomainonnasta vapaata tilaa tietyissä kaupunginosissa ja kerää kokemuksia näistä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 22
Outi Alanko-Kahiluoto, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Elina Moisio, Sara Paavolainen, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 10
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll

Tyhjä: 43
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 10
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen ehdottamaa toivomuspontta.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

36 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet vähentää ulkomainontaa nykyistä useampien kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden lähistöllä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 27
Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sole Molander, Sari Näre, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Tuulikki Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 10
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Riitta Snäll, Astrid Thors

Tyhjä: 36
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Ville Ylikahri

Poissa: 12
Arto Bryggare, Rakel Hiltunen, Emma Kari, Tuuli Kousa, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Esko Riihelä, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-002570 Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 30

2

Rakennusviraston lausunto Thomas Wallgrenin ym. aloitteesta vapauttaa julkinen tila kaupallisesta mainonnasta

3

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin julkisen tilan vapauttamiseksi kaupallisesta mainonnasta.

Aloitteessa todetaan, että kaupallisista mainoksista julkisissa tiloissa voi olla monenlaista haittaa. Usein ne rumentavat kaupunkia. Niiden voidaan katsoa merkitsevän julkisen tilan yksityistämistä, jolloin niistä on haittaa tasa-arvolle ja demokratialle. Kaupallisten mainosten keskeinen tarkoitus on usein ihmisten yllyttäminen turhaan kulutukseen. Mainonnalla saatetaan myös edistää sellaisten tuotteiden kulutusta, joiden tuotanto tai käyttö on sosiaalisesti tai ekologisesti haitallista tai kyseenalaista.

Kaupunginhallitus viittaa rakennusviraston lausuntoon ja toteaa, että Helsingissä yleisiä alueita hallinnoi rakennusvirasto lukuun ottamatta liikuntaviraston ja Liikennelaitos -liikelaitoksen hallinnassa olevia alueita. Kaupallisia mainossopimuksia on merkittävissä määrin rakennusvirastolla ja Liikennelaitos -liikelaitoksella.

Rakennusvirastolla on 2007 kilpailutettu vuokrasopimus ulkomainoslaitepaikoista Clear Channel Finland Oy kanssa. Sopimus on voimassa vuoteen 2023 asti. Kaupungin vuokratulot mainoslaitepaikoista ovat noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Rakennusvirasto on määritellyt mainoslaitteille soveltuvat paikat yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa.

Rakennusvirasto vuokraa myös mainospaikkoja mainosbanderolleille omistamiinsa liikenteellisten pääväylien siltoihin (noin 40 paikkaa). Tuloja näistä saadaan vuosittain noin 80 000 euroa. Lisäksi ulkoilmatapahtumiin liittyy usein mainospintoja, joilla tapahtumia rahoitetaan.

Liikennelaitos -liikelaitoksella on pysäkkikatoksia, raitiovaunuja, metro-asemia ja metrovaunuja koskevia mainossopimuksia. Erikseen kilpailutetut sopimukset on voittanut JcDecaux Finland Oy. Sopimukset päättyvät eriaikaisesti vuosina 2014–2018. Liikennelaitoksen saama hyöty 1500 katoksen rakentamisesta ja ylläpidosta on huomattava. Lisäksi liikennelaitos saa vuokratuloja 3,5 milj. euroa vuodessa.

Julkisella tilalla tarkoitetaan myös liikekeskuksia ja muita yksityisiä tiloja, joissa ihmiset liikkuvat. Niissä mainostamisesta päättää kiinteistön omistaja.

Julkisessa tilassa mainostetaan myös kiinteistöjen julkisivuihin asennettavilla mainoslakanoilla ja -screeneillä. Niistä päättää kiinteistön omistaja ja niiden luvat myöntää rakennusvalvontavirasto. Näkyviä mainospintoja julkisessa tilassa ovat A-standit, jotka sijoitetaan yritysten liikepaikan edustalle. Rakennusvalvontavirasto on ohjeistanut A-standien käyttöä.

Helsingin kaupungin vuosien 2009–2012 strategiaohjelmassa on eräänä keskeisenä tavoitteena luoda edellytykset työpaikkamäärän kasvulle mm. huolehtimalla yritysten liiketoiminnan kasvun edellytyksistä työllisyyden turvaamiseksi ja yhteisöverokertymän turvaamiseksi. Useiden yritysten liiketoiminnan edellytyksenä on myös mahdollisimman laaja mainonta. Lisäksi Helsingin elinkeinopolitiikan kehittämisvalinnoissa (2011) todetaan, että kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteena on työpaikkamäärän kasvu yrityksissä Helsingissä. Kaupungin tehtävänä on kehittämislinjausten mukaan osaltaan turvata yritystoiminnalle kilpailukykyinen toimintaympäristö ja mahdollistaa siten yritystoiminnan menestyminen alueellaan.  Menestyvä yritystoiminta muodostaa verotulojen kautta myös perustan julkisten palvelujen järjestämiselle. Elinkeinopolitiikan linjauksissa korostetaan lisäksi kaupungin yritysmyönteistä ja asiakaslähtöistä palveluasennetta sekä määritellään kaupungin elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet, joihin kuuluu mm. avoimuus, ennakoitavuus ja tasapuolisuus yrityksiä koskevista asioista päätettäessä.

Aloitteen mukainen julkisen tilan vapauttaminen kaupallisesta mainonnasta kaupungin alueella on vaikutuksiltaan suuri etenkin elinkeinoelämään ja sen arviointi edellyttäisi laajaa selvitystä. Kaupungille on tärkeää turvata yritysten toimintaedellytykset myös mainonnan harjoittamiseen. Mainonnan asianmukaisuutta ohjaa lainsäädäntö, kaupungin ohjeistus sekä sopimuksiin liitetyt mainonnan eettiset ohjeet. Lisäksi kaupunki saa julkisessa tilassa tapahtuvasta mainonnasta merkittäviä tuloja sekä huomattavia säästöjä pysäkkikatosten rakentamisen ja ylläpidon kustannuksissa. Kaupungin puuttuminen julkisessa tilassa yksityisien kiinteistöjen alueella tapahtuvaan mainontaan olisi hyvin hankalaa. Edellä esitetyn perusteella ei ole mahdollisuuksia ryhtyä aloitteen mukaisesti toimenpiteisiin julkisen tilan vapauttamiseksi kaupallisesta mainonnasta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-002570 Wallgren Thomas valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 30

2

Rakennusviraston lausunto Thomas Wallgrenin ym. aloitteesta vapauttaa julkinen tila kaupallisesta mainonnasta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 991

HEL 2012-002570 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566