Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 21

Vuonna 2011 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2012 talousarvioon

HEL 2012-000748 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä työterveyskeskuksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

 

 

 

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

5 056 000

1 11

Hallintokeskus

          82 000

1 14 03

Menovaraus, Khn käytettäväksi

4 240 000

1 39 03

Keskitetty tietotekniikkatoiminta Tasken käytettäväksi

1 000 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi

2 850 000

4 15

Kaupunginkirjasto

600 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 500 000

5 21 01

Kiinteistövirasto

180 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

15 508 000

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 6 500 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

13 120 892

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Klk:n käytettäväksi

1 500 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi

3 100 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen

1 731 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

1 050 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa

70 000

8 03 12

Kamppi–Töölönlahti -alue, Khn käytettäväksi

700 000

8 03 15

Jätkäsaari

3 500 000

8 03 16

Kalasatama

2 670 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

54 800

8 03 18

Pasila

1 500 000

8 03 20

Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi

160 000

 

 

 

8 05

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat

730 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 11

Kamppi–Töölönlahti -alueen puistot, Khn käytettäväksi

 450 000 

8 06 13

Eiranranta

210 000

8 06 14

Jätkäsaaren puistot

350 000

 

 

 

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

2 428 000

 

 

 

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi

825 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

 

 

 

8 09 02

Talous- ja suunnittelukeskus

2 170 000

8 09 04

Hallintokeskus

120 000

8 09 06

Pelastustoimi

330 000

8 09 07

Ympäristökeskus

120 000

8 09 12

Rakennusvirasto

500 000

8 09 14

Opetusvirasto

590 000

8 08 17

Suomenkielinen työväenopisto

121 000

8 09 19

Kirjastotoimi

183 000

8 09 28

Työterveyskeskus

140 000

8 09 30

Sosiaalitoimi

1 582 000

8 09 31

Terveystoimi

530 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

180 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

300 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

300 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

5 471 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (hankkeille kohdennettu)

 37 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (kohdentamaton)

     5 100 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

58 423 692

 

 

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

29 122 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

1 753 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

30 875 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 15,51 milj. euroa, investointiosassa 58,42 milj. euroa (liite 1) ja rahoitusosassa 30,88 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrärahojen ylitykset

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä työterveyskeskuksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

 

 

 

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

5 056 000

1 11

Hallintokeskus

          82 000

1 14 03

Menovaraus, Khn käytettäväksi

4 240 000

1 39 03

Keskitetty tietotekniikkatoiminta Tasken käytettäväksi

1 000 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi

2 850 000

4 15

Kaupunginkirjasto

600 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 500 000

5 21 01

Kiinteistövirasto

180 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

15 508 000

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 6 500 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

13 120 892

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Klk:n käytettäväksi

1 500 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi

3 100 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen

1 731 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

1 050 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa

70 000

8 03 12

Kamppi–Töölönlahti -alue, Khn käytettäväksi

700 000

8 03 15

Jätkäsaari

3 500 000

8 03 16

Kalasatama

2 670 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

54 800

8 03 18

Pasila

1 500 000

8 03 20

Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi

160 000

 

 

 

8 05

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat

730 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 11

Kamppi–Töölönlahti -alueen puistot, Khn käytettäväksi

 450 000 

8 06 13

Eiranranta

210 000

8 06 14

Jätkäsaaren puistot

350 000

 

 

 

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

2 428 000

 

 

 

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi

825 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

 

 

 

8 09 02

Talous- ja suunnittelukeskus

2 170 000

8 09 04

Hallintokeskus

120 000

8 09 06

Pelastustoimi

330 000

8 09 07

Ympäristökeskus

120 000

8 09 12

Rakennusvirasto

500 000

8 09 14

Opetusvirasto

590 000

8 08 17

Suomenkielinen työväenopisto

121 000

8 09 19

Kirjastotoimi

183 000

8 09 28

Työterveyskeskus

140 000

8 09 30

Sosiaalitoimi

1 582 000

8 09 31

Terveystoimi

530 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

180 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

300 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

300 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

5 471 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (hankkeille kohdennettu)

 37 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (kohdentamaton)

     5 100 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

58 423 692

 

 

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

29 122 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

1 753 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

30 875 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 15,51 milj. euroa, investointiosassa 58,42 milj. euroa (liite 1) ja rahoitusosassa 30,88 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2012 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2012 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2011. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen esirakentamisrahoista, käyttövaroista ja lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2012.

Myös hankkeille, jotka saavat kaupungin ulkopuolista avustusta, myönnetään tässä yhteydessä avustuksen suuruinen ylitysoikeus vuoden 2012 määrärahoihin.

Talous- ja suunnittelukeskus on saanut virastoilta tiedot vuonna 2011 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 15,51 milj. euroa (edellisenä vuonna noin 8 milj. euroa) ja investointiosan yhteismäärä on tässä esityksessä 58,42 milj. euroa (edellisenä vuonna noin 61 milj. euroa).

Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Kaupungin vuokra-asuntotuotantoon myönnettyjä tertiäärilainoja on nostamatta 3,25 milj. euroa ja korkotukilainoja 25,87 milj. euroa. Muita talousarviovaroista myönnettyjä antolainoja on nostamatta 1,76 milj. euroa.

Tähän esitykseen sisältyy myös muutaman projektiluonteisen, määrättyyn tarkoitukseen osoitetun, mutta aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2012 (mm. Keskustakirjaston suunnitteluraha, Östersundomin kaavaselvitykset, Kirjava-Satama -kilpailu).

Käyttötalousosa

1 04 02 Khn käyttövarat

Vuodelle 2011 oli talousarviokohdalta 1 04 02 palvelusetelikokeiluun varattu 1 000 000 euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 900 000 euroa. Sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta ovat esittäneet, että talousarviokohdalle 1 04 02 (kaupunginhallituksen käyttövarat) varattua 1 000 000 euron suuruista määrärahaa voitaisiin käyttää palvelusetelipilottien ajan kesäkuun 2012 loppuun asti. Palvelusetelikokeilun osalta ylitysesitys on yhteensä 900 000 euroa.

Lisäksi Khn käyttövaroista on rahoitettu eräitä projektiluontoisia hankkeita, jotka liittyvät mm. kaupungin yleisilmeeseen, turvallisuuteen sekä viihtyisyyteen. Osa vuodelle 2011 suunnitelluista hankkeista jatkuu vuodelle 2012 ja siten osa käyttämättä jääneistä rahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2012. Näiden projektiluontoisten hankkeiden osalta ylitysesitys on yhteensä
3 113 000 euroa.

Hallintokunnat esittävät seuraavien lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettujen määrärahojen (ns. LASU-rahat) osalta seuraavia ylitysoikeuksia vuodelle 2012:

-

Terveyskeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 860 000 euroa

-

Opetusviraston hallinnoimiin hankkeisiin 45 000 euroa

-

Nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 138 000 euroa

 

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on toimintojen käynnistyminen viipeellä. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettujen määrärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 1 043 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 5,056 milj. euroa.

1 11 Hallintokeskus

Hallintokeskuksen määrärahoista osin rahoitettavan Helsinki Abroad Oy:n toiminnan laajuus ei ole toteutunut täysin suunnitellussa laajuudessa vuonna 2011 ja siten muiden kumppanikaupunkien ja -tahojen vuonna 2011 maksamia rahoitusosuuksia vastaavat menot tulevat toteutumaan vasta vuonna 2012. Näitä menoja vastaavat määrärahat tulisi myöntää vuodelle 2012.

Ylitystarve on 82 000 euroa.

1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi

Vuonna 2011 menovaraus-määrärahalla rahoitettiin työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten aiheuttamia määrärahojen ylityspaineita eräissä virastoissa. Määrärahasta jäi käyttämättä 4,24 milj. euroa. Ko. talousarviokohdalle on tarkoituksenmukaista myöntää em. suuruinen ylitysoikeus vuoden 2012 sopimuskorotusten toteuttamiseen.

Ylitystarve on yhteensä 4,24 milj. euroa.

1 39 03 Keskitetty tietotekniikkatoiminta

Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa vuonna 2012 jatkuvien tietotekniikkahankkeiden kustannuksiin (mm. Laske, sähköinen työpöytä, avustusjärjestelmä, pikaviestintäjärjestelmän laajentaminen ja raportointijärjestelmä).  Vuonna 2011 toteutettavaksi aiotuista hankkeista sopimushallintajärjestelmä ja projektinhallintajärjestelmä siirtyivät kokonaan vuodelle 2012.

Ylitystarve on yhteensä 1,0 milj. euroa. 

1 39 13 Kehittämishankkeet, talous- ja suunnittelukeskuksen käyttäväksi

Uusien asuntoalueiden ja hankkeiden toteutukseen liittyvät selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä markkinointi toteutuivat vain osittain. Talous-arviokohdalta jää käyttämättä 2,85 milj. euroa, jota vastaava rahamäärä olisi tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2012.

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjastolle oli vuodelle 2011 varattu 300 000 euron määräraha Keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun valmisteluun, keskustakirjaston tulevan toiminnan kehittämiseen ja viestintään. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 8.11.2011 valtionavustusta 300 000 euroa Keskustakirjaston arkkitehtikilpailuun. Arkkitehtuurikilpailu siirtyy vuodelle 2012, joten em. yhteensä 600 000 euron määrärahat tulisi myös myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2012.

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi

Vuonna 2011 kesken jääneitä hankkeita ovat Kirjavan sataman ideakilpailu, Koivusaaren viitesuunnitelma, Townhouse Jätkäsaari -viitesuunnitelma, Vuosaaren Mosaiikkikorttelin viitesuunnitelma, Unioninakselin viitesuunnitelma, liikenneonnettomuusrekisteri, Länsiväylän aluevaraussuunnitelma, Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymä, Keski-Pasilan tornitalojen pysäköintilaitosten yleissuunnitelma, Östersundomin suunnitteluun liittyvät selvitykset ja teknistaloudelliset selvitykset

Edellä mainittujen hankkeiden ylitystarve on yhteensä 1,5 milj. euroa.

5 21 01 Kiinteistövirasto

Talousarvioon sisältyneestä lähiöprojektin toimintarahasta jäi käyttämättä 180 000 euroa, jota tarvitaan lähiöprojektin tehtävien jatkamiseen vuonna 2012.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset valtionapuineen ovat yhteensä
58,42 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

Kaupunki on varautunut talousarviokohdassa 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi mahdolliseen hallikiinteistön lunastamiseen Arctic Sport Center Oy:n ulosottokaaren mukaisessa huutokaupassa (Kvsto 30.11.2011, 232 § ja Khs 7.12.2011, 1103 §). Huutokauppa siirtyi vuodelle 2012 ja Kvston aiemmin myöntämä ylitysoikeus ko. määrärahaan (6,5 milj. euroa) tarvitaan vuonna 2012. Talousarviokohdalla ei jää käyttämättä määrärahoja, koska kiinteistöviraston tekemiä talousarviovaikutteisia aluejärjestelyitä ja aluevaihtoja tapahtui ennakoitua enemmän vielä joulukuun lopussa. Lunastamiseen tarvittavan 6,5 milj. euron suuruinen säästö voidaan kuitenkin osoittaa talousarviokohdalta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet. Kohdalla on jäämässä käyttämättä noin 12 milj. euroa, vaikka esirakentamiseen vuodelle 2012 esitettyjen ylitysoikeuksien perusteena oleva osuus vähennetään. 

Vuonna 2011 Khn tai Kj:n päätöksellä virastojen käyttöön myöntämät esirakentamisen määrärahat sisältyvät kyseisen hankkeen tai sen vaiheen kokonaismäärärahoihin.  Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2012 aikana.

Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman ja Linnanpellon alueiden kesken jääneisiin esirakentamistöihin. 

Kiinteistöjen hankintaan, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen ja kaavoituskorvauksiin, pienehköjen kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin tarkoitetusta määrärahasta jäi käyttämättä 1,5 milj. euroa, joka tarvitaan kiinteistölautakunnan käyttöön Östersundomin suunniteltuihin maan ostoihin. 

Ylitystarve kohdassa 8 01 on yhteensä 21,1 milj. euroa.

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, pelastuslautakunnan käytettäväksi

Erottajan pelastusaseman peruskorjaus päästiin aloittamaan noin puoli vuotta suunniteltua myöhemmin väistöasemana toimivan Jätkäsaaren pelastusaseman valmistumisen viivästymisen seurauksena. Ylitystarve vuodelle 2012 olisi 3,10 milj. euroa.

8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

Uudisrakentamisen määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason. Eteläisen suurpiirin alueella määrärahojen alhainen käyttöaste johtuu suurelta osin Salmisaaren toimistokorttelin talonrakentamisen aikatauluviivästyksistä. Ranta-alueiden kunnostuksen osalta viivästymistä tapahtui Mellunkylänpuron tulva-altaan rakentamisessa, koska työtä ei päästy käynnistämään syksyn sateesta johtuvan savimaaperän huonon kantavuuden vuoksi. Käyttämättä jääneet määrärahat tulisi myöntää ylitysoikeutena hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2012 aikana.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt avustusta Helsingin kaupungille uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuoden 2010 toteutuneista kustannuksista. Uudisrakentamiseen myönnetty avustus on yhteensä 911 000 euroa, joka tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2012.

Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason. Vuoden 2011 käyttämättä jääneet määrärahat tulisi osoittaa ylitysoikeutena hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2012 aikana.

Liikenneviraston kanssa toteutetun Hakamäentien rakentaminen on päättynyt, mutta joitakin kustannuksia on jäänyt vuodelle 2012.

Kamppi-Töölönlahti-alueen kadunrakennuksen määrärahaa jäi käyttämättä erityisesti Baanan kunnallistekniikan ja Alvar Aallon kadun töiden viivästymisen vuoksi.

Jätkäsaaren katujen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi ja katurakentaminen jatkuu vuonna 2012. 

ARA on myöntänyt avustusta Jätkäsaaren kunnallistekniikan rakentamiseen vuoden 2010 toteutuneista kustannuksista
1 530 000 euroa, joka haetaan ylitysoikeutena vuodelle 2012.

Kalasataman alueella kadun määrärahaa jää käyttämättä erityisesti Sompasaaren kanavan, Itäväylän ramppisillan ja Junonkadun sillan osalta suunnitteluaikataulun pidentymisen vuoksi.

ARA on myöntänyt avustusta Helsingin kaupungille Kalasataman kunnallistekniikan rakentamiseen vuoden 2010 toteutuneista kustannuksista 2 070 000 euroa, joka haetaan ylitysoikeutena vuodelle 2012.

Katurakentamisen määrärahaa jää käyttämättä erityisesti Ilmalan kaava-alueella, jossa kiinteistöjen ja yhteiskäyttötunnelin rakentaminen on estänyt kadun rakentamisen suunnitellussa laajuudessa. Myös Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaisun siirtyminen vuoteen 2012 on siirtänyt kilpailun suunnitteluratkaisusta riippuvien Veturitien ja Pasilansillan suunnittelun käynnistämistä vuodella.

Keskeneräisten ja suunniteltujen liityntäpysäköintialueiden rakentamiseen tarvitaan ylitysoikeutena vuodelta 2011 käyttämättä jäänyt osuus.

Katumäärärahojen ylitystarve on yhteensä 11,44 milj. euroa.

8 05 08 Väestönsuojat

Eräät väestönsuojien korjaushankkeet (Katri Valan ja Torkkelinmäen väestönsuojat) ovat viivästyneet ja näiden osalta ylitystarve vuodelle 2012 on 0,37 milj. euroa. Lisäksi suojanhoidon tukikohdan vesivauriokorjaukseen tarvitaan 0,36 milj. euroa.  Vuoden 2012 ylitystarve on yhteensä 0,73 milj. euroa. Vastaavasti määrärahoja on jäänyt käyttämättä väestönsuojista 0,60 milj. euroa ja talousarviokohdalta 8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, pelastuslautakunnan käytettäväksi 0,13 milj. euroa.

8 06 Puistorakentaminen

Kamppi-Töölönlahti-alueen puistorakentamisen määrärahaa jää käyttämättä erityisesti puistoalueiden suunnittelun osalta.  Eiranrannan uuden kaava-alueen puistojen lopputyöt jäävät vuoteen 2012. Puistojen viimeistely ja kasvillisuuden takuuajan hoito edellyttää vuonna 2011 käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuodelle 2012.

Jätkäsaaren ja Saukonpaaden kaava-alueella erityisesti Saukonpaadenpuiston ja Kellosaaren rantapuiston osalta töiden käynnistyminen on viivästynyt muista hankkeista johtuen. Töiden käynnistäminen jää vuoteen 2012.

Puistorakentamisen ylitystarve yhteensä on 1,01 milj. euroa.

8 07 Liikuntarakentaminen

Ylitystarve kohdistuu pääosin urheilulaitoksiin ja – kenttiin sekä perus-parannuksiin. Vuonna 2012 jatkuvia uudisrakentamiskohteita ovat mm. Vuosaaren, Vesalan, Pukinmäen ja Herttoniemenrannan liikuntapuistojen lähiliikuntapaikat.

Vuonna 2012 jatkuvia perusparannuksia ovat mm. Eläintarhan urheilukentän korjaus sekä Vesalan kenttien siirrot ja peruskorjaukset.

Ylitystarve on yhteensä 2,43 milj. euroa.

8 08 08 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Ytlk:n käytettäväksi

Uuden yleissuunnitelman julkistamisen johdosta investointihankkeita on lykätty. Myös Palosaaren Karanteenirakennukseen varatut määrärahat vuodelle 2011 eivät kuluneet suunnitellusti, koska urakka käynnistettiin vasta sesongin päätyttyä syksyllä ja purkutöissä esiin tulleet muutostyötarpeet ovat siirtäneet sopimuksen mukaisia maksueriä tulevalle vuodelle.

Ylitystarve vuodelle 2012 on 0,83 milj. euroa.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin.

Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat mm. talous- ja suunnittelukeskuksen koordinoimiin keskitettyihin tietotekniikan hankintoihin 2,0 milj. euroa. Muita merkittäviä ylitystarpeita ovat sosiaalitoimen (1,6 milj. euroa), opetusviraston (0,6 milj. euroa), terveystoimen (0,5 milj. euroa) ja rakennusviraston (0,5 milj. euroa) irtaimen hankinnat.

Yhteensä kohdan ylitystarve on 7,2 milj. euroa.

8 29 Muu pääomatalous

Kohdasta 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi myönnetyt määrärahat (Khs 20.6.2011) ovat kyseisten hankkeiden kokonaismäärärahoja eivätkä määräydy talousarviokauden määrärahojen käytön perusteella. Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2012 aikana. Yhteensä lähiörahastosta myönnettyjä määrärahoja käytettiin
3,7 milj. euroa vuonna 2011. Hankkeiden ylitystarve vuonna 2012 on 5,47 milj. euroa.

Kohdasta 8 29 04 Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi on myönnetty kaupunkisuunnitteluvirastolle 135 000 euroa automaattiseen kameravalvonnan laitehankintaan. Määrärahasta jäi käyttämättä
37 000 euroa, joka tarvitaan 2012.  Lisäksi käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaava 5,1 milj. euroa on tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2012, jolloin kehittämishankkeita arvioidaan käynnistyvän ennakoitua enemmän.

Talousarviokohdan ylitystarve on yhteensä 10,61 milj. euroa.

Rahoitusosa

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Asuntotuotannon lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja jää käyttämättä 31,91 milj. euroa. Vuoden aikana myönnettyjä tertiäärilainoja on hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi nostamatta 3,25 milj. euroa ja korkotukilainoja 25,87 milj. euroa eli yhteensä
29,12 milj. euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Kohdalta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 6,16 milj. euroa. Seuraavassa on eritelty alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 2012 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.

01 Lainojen myöntäminen kouluille

Viipurin Reaalikoulu Oy:lle myönnetystä (Khs 13.6.2011, 600 §)
410 000 euron suuruisesta lainasta siirtyy 187 657 euroa  ja Suomalaisen Yhteiskoulun Oy:lle myönnetystä (Khs 13.6.2011, 601 §)
800 000 euron suuruisesta lainasta  siirtyy 600 000 euroa nostettavaksi vuonna 2012.

04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten

S-Asunnot Oy:lle myönnetty (Khs 12.9.2011, 788 §) 720 000 euron suuruinen laina on hankkeen viivästymisen vuoksi kokonaan nostamatta.

07 Laina Malmin VPK:n kannatusyhdistys ry:lle

100 000 euron suuruisesta lainasta (Kj 2.1.2008, 4002 §) siirtyy
20 000 euroa nostettavaksi vuonna 2012.

27 Laina Vanhan Käpylän VPK ry:lle

500 000 euron suuruisesta lainasta (Khs 10.1.2011, 8§) siirtyy
225 000 euroa nostettavaksi vuonna 2012.

Vuoden 2012 talousarvion kohtaa 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi, tulisi saada ylittää yhteensä
29 122 000 eurolla ja kohtaa 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi, tulisi saada ylittää yhteensä 1 753 000 eurolla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrärahojen ylitykset

Tiedoksi

Hallintokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Opetuslautakunta

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Liikuntalautakunta

Sosiaalilautakunta

Terveyslautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Työterveyskeskus

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2012 § 58

HEL 2012-000748 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä työterveyskeskuksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

 

 

 

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

5 056 000

1 11

Hallintokeskus

          82 000

1 14 03

Menovaraus, Khn käytettäväksi

4 240 000

1 39 03

Keskitetty tietotekniikkatoiminta Tasken käytettäväksi

1 000 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi

2 850 000

4 15

Kaupunginkirjasto

600 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 500 000

5 21 01

Kiinteistövirasto

180 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

15 508 000

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 6 500 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

13 120 892

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Klk:n käytettäväksi

1 500 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi

3 100 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen

1 731 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

1 050 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa

70 000

8 03 12

Kamppi–Töölönlahti -alue, Khn käytettäväksi

700 000

8 03 15

Jätkäsaari

3 500 000

8 03 16

Kalasatama

2 670 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

54 800

8 03 18

Pasila

1 500 000

8 03 20

Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi

160 000

 

 

 

8 05

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat

730 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 11

Kamppi–Töölönlahti -alueen puistot, Khn käytettäväksi

 450 000 

8 06 13

Eiranranta

210 000

8 06 14

Jätkäsaaren puistot

350 000

 

 

 

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

2 428 000

 

 

 

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi

825 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

 

 

 

8 09 02

Talous- ja suunnittelukeskus

2 170 000

8 09 04

Hallintokeskus

120 000

8 09 06

Pelastustoimi

330 000

8 09 07

Ympäristökeskus

120 000

8 09 12

Rakennusvirasto

500 000

8 09 14

Opetusvirasto

590 000

8 08 17

Suomenkielinen työväenopisto

121 000

8 09 19

Kirjastotoimi

183 000

8 09 28

Työterveyskeskus

140 000

8 09 30

Sosiaalitoimi

1 582 000

8 09 31

Terveystoimi

530 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

180 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

300 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

300 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

5 471 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (hankkeille kohdennettu)

 37 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (kohdentamaton)

     5 100 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

58 423 692

 

 

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

29 122 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

1 753 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

30 875 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 15,51 milj. euroa, investointiosassa 58,42 milj. euroa (liite 1) ja rahoitusosassa 30,88 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566