Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (11)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 329

Nuorten aloitteet ajalta tammikuu−kesäkuu 2021

HEL 2021-000036 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2021.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat neljä toivomuspontta:

1

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta järjestää lajitteluroskisten pilotin valinnaisella rajatulla alueella, josta kerätään kokemuksia ja kehitysideoita lajittelumahdollisuuksien laajentamiseksi. Lajitteluroskiksia ei ole tarpeen sijoittaa sellaisiin paikkoihin, jotka ovat huoltoliikenteen kannalta haastavia eikä niitä tarvitse olla yhtä tiheään kuin sekajäteroskiksia. (Amanda Pasanen)

 

 

2

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä koululaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia oman koulunsa ruokailuun. (Björn Månsson)

 

 

3

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta parantaa kouluruuan laatua niin, että syntyy mahdollisimman vähän ruokahävikkiä. Se edellyttää nuorten aloitteiden  mukaan enemmän toiveruokia . Tulee kiinnittää enemmän huomiota etenkin kerran viikossa kaikille tarjottaviin kasvisruokiin. (Sirpa Asko-Seljavaara)

 

 

4

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kehittää nuorten aloitejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa keskittyen korjaamaan erityisesti niitä epäkohtia, jotka nuorisoneuvosto on nostanut esiin. (Matias Pajula)

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraavat kuusi toivomuspontta:

Valtuutettu Amanda Pasanen ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta järjestää lajitteluroskisten pilotin valinnaisella rajatulla alueella, josta kerätään kokemuksia ja kehitysideoita lajittelumahdollisuuksien laajentamiseksi. Lajitteluroskiksia ei ole tarpeen sijoittaa sellaisiin paikkoihin, jotka ovat huoltoliikenteen kannalta haastavia eikä niitä tarvitse olla yhtä tiheään kuin sekajäteroskiksia.

 

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä koululaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia oman koulunsa ruokailuun.

 

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta parantaa kouluruuan laatua niin, että syntyy mahdollisimman vähän ruokahävikkiä. Se edellyttää nuorten aloitteiden  mukaan enemmän toiveruokia . Tulee kiinnittää enemmän huomiota etenkin kerran viikossa kaikille tarjottaviin kasvisruokiin.

 

Valtuutettu Matias Pajula ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kehittää nuorten aloitejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa keskittyen korjaamaan erityisesti niitä epäkohtia, jotka nuorisoneuvosto on nostanut esiin.

 

Valtuutettu Marko Kettunen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kohdentaa osa OmaStadi -osallistavan projektin budjetista nuorten aloitteiden toteuttamiseen.

 

Valtuutettu Oona Hagman ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kehittää nuorisotiloja myös siten, että yhteistyötä yritysten kanssa lisätään, tavoitteena että nuorten tekemät aloitteet saavat myös yksityistä rahoitusta niiden toteuttamiseen.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Amanda Pasasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta järjestää lajitteluroskisten pilotin valinnaisella rajatulla alueella, josta kerätään kokemuksia ja kehitysideoita lajittelumahdollisuuksien laajentamiseksi. Lajitteluroskiksia ei ole tarpeen sijoittaa sellaisiin paikkoihin, jotka ovat huoltoliikenteen kannalta haastavia eikä niitä tarvitse olla yhtä tiheään kuin sekajäteroskiksia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Tyhjä: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arja Karhuvaara, Laura Korpinen, Otto Meri, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Amanda Pasasen ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Björn Månssonin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä koululaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia oman koulunsa ruokailuun.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 5
Jussi Halla-aho, Hannu Oskala, Risto Rautava, Seida Sohrabi, Juhana Vartiainen

Poissa: 1
Arja Karhuvaara

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Björn Månssonin ehdottaman toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta parantaa kouluruuan laatua niin, että syntyy mahdollisimman vähän ruokahävikkiä. Se edellyttää nuorten aloitteiden  mukaan enemmän toiveruokia . Tulee kiinnittää enemmän huomiota etenkin kerran viikossa kaikille tarjottaviin kasvisruokiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 83
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 1
Hannu Oskala

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman toivomusponnen.

4 äänestys

Valtuutettu Matias Pajulan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kehittää nuorten aloitejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa keskittyen korjaamaan erityisesti niitä epäkohtia, jotka nuorisoneuvosto on nostanut esiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Jussi Halla-aho, Hannu Oskala, Mikko Paunio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matias Pajulan ehdottaman toivomusponnen.

5 äänestys

Valtuutettu Marko Kettusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kohdentaa osa OmaStadi -osallistavan projektin budjetista nuorten aloitteiden toteuttamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Elina Valtonen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Sami Muttilainen

Tyhjä: 51
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Marko Kettusen ehdottamaa toivomuspontta.

6 äänestys

Valtuutettu Oona Hagmanin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kehittää nuorisotiloja myös siten, että yhteistyötä yritysten kanssa lisätään, tavoitteena että nuorten tekemät aloitteet saavat myös yksityistä rahoitusta niiden toteuttamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 30
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Oona Hagman, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Elina Valtonen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 6
Pentti Arajärvi, Titta Hiltunen, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Sami Muttilainen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 49
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Oona Hagmanin ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.

Helsingin nuorten aloitejärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2015 ja se on sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuinen malli. Nuorten aloitejärjestelmä on rakennettu mukaillen kuntalaisten aloiteoikeutta, mutta siinä on huomioitu nuorten erityistarpeet ja demokratiakasvatukselliset mahdollisuudet.

Aloitteet tehdään Nuorten Helsinki -sivuston kautta. Aloitteen voi tehdä myös sähköpostitse tai muuten kirjallisesti toimittamalla sen kaupungin kirjaamoon. Aloitteisiin vastaa joko pormestari tai sen toimialan apulaispormestari, jonka toimintaa aloite koskee. Vastaukset valmistellaan kaupunginkanslian ja toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut koordinoi aloitejärjestelmää ja julkaisee aloitteet ja niihin annetut vastaukset Nuorten Helsinki -sivustolla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Tammikuun ja kesäkuun 2021 välisenä aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 17 aloitetta. Aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (7), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3), sosiaali- ja terveystoimialan (1) ja kaupunginkanslian (2) toimintaan. Liitteenä 1 oleva koonti sisältää sekä tehdyt aloitteet että niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset. Nuorisoneuvoston aloitteista antama lausunto on liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmä on osa laajempaa nuorten vaikuttamisen kokonaisuutta. Keskeisenä periaatteena on vaikuttamisen tapojen monimuotoisuus. Kaupunki mahdollistaa erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja, joihin lasten ja nuorten on helppo kiinnittyä. Valmisteilla olevan Helsingin lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ja että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa. Kaikilla kaupungin toimialoilla kehitetään tapoja kuulla lapsia ja nuoria.

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista arviointiin tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa. Siinä annettiin toimenpidesuosituksia koskien nuorten aloitejärjestelmää ja sen kehittämistä. Toimenpidesuositusten mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tiivistävät yhteistyötään nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tuomisessa konkreettiseksi osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa ja opetusta. Kaupunginkanslia varmistaa yhdessä toimialojen kanssa, että aloitteen tekijään ollaan yhteydessä vastauksen valmistelun aikana.

Aloitejärjestelmän kehittäminen on parhaillaan käynnissä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Aloitteita koskeva palvelumuotoiluprojekti on toteutettu vuoden 2021 alussa. Sen avulla muodostettiin kokonaiskuva aloitejärjestelmän nykytilasta ja roolista nuorten vaikuttamisen kokonaisuudessa ja luotiin suuntaviivat järjestelmän kehittämiseksi. Arviointikertomuksen suositusten mukaisesti aloiteprosessia on tavoitteena keventää. Aloitteet on siirretty uudelle Nuorten Helsinki -sivustolle, mikä yhdistää ne aiempaa paremmin osaksi nuorten palvelujen ja vaikuttamisen kokonaisuutta. Kehittämistyötä jatketaan yhdessä kaupunginkanslian, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 733

HEL 2021-000036 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566