Helsingfors stad

Protokoll

7/2021

1 (10)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

21.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Initiativ från ungdomar 9.6–31.12.2020

HEL 2020-008472 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 9.6–31.12.2020.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande fem hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige föreslår då fullmäktige underrättas om initiativen från ungdomar att det utreds om det är möjligt att få en stadscykelstation till Tirholmsvägen när fler stationer anläggs och att få fler skejtparker.(Sirpa Asko-Seljavaara)

 

 

2

Stadsfullmäktige förutsätter vid behandlingen av initiativen från ungdomar att det utreds vilka möjligheter som finns att systematiskt se över hur belysningen på offentliga platser, gator, hållplatser och stationer räcker till och att iståndsätta den för att vi ska råda bot på de upplevelser av otrygghet bland flickor och kvinnor som lyfts fram i ett initiativ och samtidigt förbättra också allas trygghetskänsla och trivsamhet. (Eva Biaudet)

 

 

3

Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder coronasituationens verkningar för mobbning och våld som förekommer på skolorna samt metoder hur mobbning och våld kan förebyggas på ett bättre sätt. (Reetta Vanhanen)

 

 

4

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att i varje stadsdel då staden växer erbjuda tillräckliga öppna lokaler där de unga kan vistas. (Mari Holopainen) 

 

 

5

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om modellen som används i Södra Karelen för behandling av brott och lagstridiga gärningar på skolor också kan tas i bruk i Helsingfors. (Mari Rantanen)

 

 

 

Behandling

Under diskussionen framställdes fem förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Atte Kaleva föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige föreslår då fullmäktige underrättas om initiativen från ungdomar att det utreds om det är möjligt att få en stadscykelstation till Tirholmsvägen när fler stationer anläggs och att få fler skejtparker.

 

Ledamoten Eva Biaudet understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid behandlingen av initiativen från ungdomar att det utreds vilka möjligheter som finns att systematiskt se över hur belysningen på offentliga platser, gator, hållplatser och stationer räcker till och att iståndsätta den för att vi ska råda bot på de upplevelser av otrygghet bland flickor och kvinnor som lyfts fram i ett initiativ och samtidigt förbättra också allas trygghetskänsla och trivsamhet.

 

Ledamoten Reetta Vanhanen understödd av ledamoten Fatim Diarra föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder coronasituationens verkningar för mobbning och våld som förekommer på skolorna samt metoder hur mobbning och våld kan förebyggas på ett bättre sätt.

 

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Alviina Alametsä föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att i varje stadsdel då staden växer erbjuda tillräckliga öppna lokaler där de unga kan vistas.

 

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om modellen som används i Södra Karelen för behandling av brott och lagstridiga gärningar på skolor också kan tas i bruk i Helsingfors.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige föreslår då fullmäktige underrättas om initiativen från ungdomar att det utreds om det är möjligt att få en stadscykelstation till Tirholmsvägen när fler stationer anläggs och att få fler skejtparker.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 49
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Blanka: 35
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Hannu Oskala, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Suldaan Said Ahmed

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Eva Biaudets förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid behandlingen av initiativen från ungdomar att det utreds vilka möjligheter som finns att systematiskt se över hur belysningen på offentliga platser, gator, hållplatser och stationer räcker till och att iståndsätta den för att vi ska råda bot på de upplevelser av otrygghet bland flickor och kvinnor som lyfts fram i ett initiativ och samtidigt förbättra också allas trygghetskänsla och trivsamhet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 4
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Hannu Oskala, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Eva Biaudets förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Reetta Vanhanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder coronasituationens verkningar för mobbning och våld som förekommer på skolorna samt metoder hur mobbning och våld kan förebyggas på ett bättre sätt.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Blanka: 15
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Reetta Vanhanens förslag till hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att i varje stadsdel då staden växer erbjuda tillräckliga öppna lokaler där de unga kan vistas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 64
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Blanka: 18
Ted Apter, Fatim Diarra, Juha Hakola, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 1
Jarmo Nieminen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om modellen som används i Södra Karelen för behandling av brott och lagstridiga gärningar på skolor också kan tas i bruk i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 76
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Blanka: 9
Maija Anttila, Jussi Chydenius, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Laura Kolbe, Otto Meri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Med initiativ från ungdomar avses initiativ som helsingforsungdomar i åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet. Initiativen tas via systemet Krut med en elektronisk blankett på dess webbplats http://ruuti.munstadi.fi/sv/initiativ/. Både initiativen och borgmästarens eller biträdande borgmästarnas svar publiceras på sidan http://ruuti.munstadi.fi/sv/initiativ/.

Enligt 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från ungdomsrådet. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål. När fullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, har tre medlemmar valda av ungdomsrådet närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet med stöd av 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan.

Initiativen behandlas vanligen halvårsvis i fullmäktige. Under det senaste året har ungdomar kommit med sammanlagt 40 initiativ, varav de som tagits mellan januari och juni (25) behandlades 21.10.2020 i fullmäktige. I juni blev fyra initiativ oregistrerade på grund av ett tekniskt fel. De är nu med i den här sammanställningen. Mellan juli och december togs det 11 nya initiativ.

Initiativen är indelade enligt verksamheten inom stadsmiljösektorn (7) fostrans- och utbildningssektorn (4), kultur- och fritidssektorn (3) och stadskansliet (1). Sammanställningen i bilaga 1 innehåller både initiativen och borgmästarens eller biträdande borgmästarnas svar. Ungdomsservicen har uppgifter om initiativtagarens namn, ålder och kontaktuppgifter.

Under hela fullmäktigeperioden har ungdomar kommit med sammanlagt ungefär 150 initiativ. Initiativsystemet har under den gångna perioden varit föremål för ett stort utvecklingstryck från såväl ungdomarna själva som från de politiska beslutsfattarna och dem som arbetar med initiativen. Utvecklingsbehoven hänför sig bl.a. till hur välkänt initiativsystemet är, hur initiativen behandlas och växelverkan kring dem sker och hur webbplatsen med initiativen fungerar.

Ungdomsrådet har i ett utlåtande 18.3.2021 observerat att många av initiativen på ett eller annat sätt har att göra med ungdomarnas trygghet. Ungdomarna upplever mycket otrygghet och trakasserier, i synnerhet i skolorna. De unga behöver trivsamma och trygga ställen att fördriva tiden på, tillräckligt med förtroende för skolornas förmåga att utreda mobbningsfall och nödvändiga psykiatriska tjänster inom en rimlig tid.

Ungdomsrådet tar i sitt utlåtande också fasta på att antalet initiativ har minskat jämfört med tidigare år. Ungefär hälften av de initiativ som tagits kommer från ledamöter i ungdomsrådet. Enligt ungdomsrådet är största delen av ungdomarna omedvetna om initiativkanalens existens eller också tror de inte att den har någon effekt. Hela utlåtandet finns i bilaga 2.

En utveckling av systemet med initiativ från ungdomar pågår vid kultur- och fritidssektorn. Webbsidorna för Krut utgör i dagens läge en del av webbplatsen Munstadi, som kommer att läggas ner i år. Webbsidorna med ungdomarnas initiativ revideras för närvarande och det är meningen att de ska bli en del av den nya webbplatsen Ungdomarnas Helsingfors under innevarande vår. Genom revideringen av initiativsidorna kan en del av utmaningarna i initiativsystemet mötas, men en betydande del av utvecklingsbehoven hänför sig till sättet att behandla initiativen och till det bakomliggande systemet. En utredning om förnyelse av det bakomliggande systemet pågår.

Systemet med initiativ från ungdomar har gjorts bättre känt bl.a. genom stärkning av ungdomsledarnas kännedom om systemet. Vid fostrans- och utbildningssektorn har det i samarbete med ungdomar utarbetats en handbok och affisch om att delta och påverka, som åskådliggör olika påverkanskanaler. Olika sätt att påverka har lyfts fram vid elev- och studerandekårsdagar för grundskolorna och läroanstalterna på andra stadiet. På Helsingforskanalen publicerades en video om ungdomarnas initiativ, och initiativsystemet har varit synligt i både ungdomsservicens och fostrans- och utbildningssektorns interna kommunikation.

Mer omfattande extern kommunikation för att öka kännedomen om initiativsystemet är planerad först nu på våren, när systemet får en plattform som fungerar bättre.

Efter att revisionsnämndens utvärdering av de ungas påverkansmöjligheter har blivit färdig sommaren 2021, föreläggs stadsstyrelsen en framställning om hur systemet med initiativ från ungdomar är avsett att förnyas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 248

HEL 2020-008472 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020.

Sen jälkeen kun tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamismahdollisuuksista on valmistunut kesällä 2021, tuodaan kaupunginhallitukseen esitys siitä, miten nuorten aloitejärjestelmää aiotaan uudistaa.

Käsittely

12.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen kohta:
Sen jälkeen kun tarkastuslautakunnan arviointi nuorten vaikuttamismahdollisuuksista on valmistunut kesällä 2021, tuodaan kaupunginhallitukseen esitys siitä, miten nuorten aloitejärjestelmää aiotaan uudistaa.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

29.03.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566