Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (6)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

03.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-002851, 2021-002862, 2021-002865, 2021-002866, 2021-002867, 2021-002868, 2021-002869, 2021-002870, 2021-002871, 2021-002872, 2021-002873, 2021-002874, 2021-002875, 2021-002876, 2021-002877, 2021-002878, 2021-002879, 2021-002880, 2021-002881, 2021-002882, 2021-002883, 2021-002884, 2021-002885, 2021-002886, 2021-002887, 2021-002888, 2021-002890, 2021-002891, 2021-002892, 2021-002893, 2021-002894, 2021-002895, 2021-002896, 2021-002897, 2021-002898, 2021-002899, 2021-002900, 2021-002901, 2021-002902, 2021-002903, 2021-002904, 2021-002905, 2021-002907, 2021-002908, 2021-002909, 2021-002910, 2021-002911, 2021-002913, 2021-002914, 2021-002915, 2021-002916, 2021-002917, 2021-002918, 2021-002919, 2021-002921, 2021-002922, 2021-002923

HEL 2021-002927, 2021-002906, 2021-002849, 2021-002924, 2021-002848, 2021-002925, 2021-002859, 2021-002856, 2021-002852

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite Vuosaaren pelastusaseman suunnittelun ja toteutuksen käynnistämisestä 2022
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite Rekkaparkista Vuosaaren sataman läheisyyteen
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite Padel-kentästä Vuosaareen
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite terveydenhoidon puutteiden korjaamisesta Vuosaaressa
 

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite aluesuunnitelmasta Lauttasaareen
 

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite kertalipusta 70- plus senioreille  puoleen hintaan
 

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjauksesta
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite Vuotalon teknisestä henkilökunnasta
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukemisesta
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ensihoitajien, lähihoitajien ja palomiesten palkkauksen kohentamisesta
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamisesta
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamisesta
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämisestä
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite Ohjaamon resurssien lisäämisestä
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite liikennekaupunkitoiminnan aktivoinnista liikennekäyttäytymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite erikoissairaanhoitotason asiakkaiden ja toimintakyvyn aleneman omaavien diabeetikkojen sokerimittauksesta
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloite teatteritoimintaan soveltuvista kevyistä näyttämörakennelmista isoihin puistoihin
 

        valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite erillismäärärahan varaamista vapaaehtoisten julkisenliikenteen matkakulujen ja aterian korvaamiseksi
 

        valtuutettu Amanda Pasasen ym. talousarvioaloite maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta
 

        valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite erillismäärärahan varaamisesta kotihoidon asiakkaiden koronapandemian jälkeiseen tukipakettiin
 

        valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisästä 1-3 -vuotiaille
 

        valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloite PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamisesta
 

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloite lisämäärärahasta helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tukemiseksi
 

        valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloite lähipäiväkoti-periaatteen käyttöönotosta Helsingissä
 

        valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloite opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon
 

        valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite hoitohenkilöstön huomioimisesta korona-epidemian aikana tehdystä työstä
 

        valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloite kouluvalmentajien palkkaamisesta Helsingin peruskouluihin
 

        valtuutettu Tapio Klemetin ym. talousarvioaloite Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelusta
 

        valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite avustuksesta Luckan-yhdistykselle
 

        valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite ote-opetuksen paikan takaamisesta kaikille kriteerit täyttäville oppilaille
 

        valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite erityisopettajien mitoituksen määrittelemisestä oppilaiden tuen varmistamiseksi
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite Ursinin kallioiden alueen ja sen Ikuisen tulen kunnostamisesta
 

        valtuutettu Mirita Saxbergin ym. talousarvioaloite Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheelle, jossa on alle 1,5-vuotias lapsi
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen talousarvioaloite ääniteknikon palkkaamisesta Maunulatalolle
 

        valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite omaishoitajien vapaapäivien maksuttomuudesta
 

        valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite palomiesten palkkaohjelmasta
 

        valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloite vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden lisäämisestä
 

        valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite globaalin vastuun edistämisestä yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa
 

        valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloite konkreettisten säästökohdelistojen laatimisesta toimialoille
 

        valtuutettu Otto Meren talousarvioaloite Helsingin kaupungin hissiavustuksista luopumisesta
 

        valtuutettu Terhi Peltokorven ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen kuntalisän palauttamisesta 2-vuotiaaksi asti
 

        valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite riittävistä asukaspysäköintipaikoista Helsingin keskustan alueilla
 

        valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite Sepänpuiston kunnostamisesta
 

        valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloite vapaan kentän taiteilijoiden tukemisesta koronakriisin yli
 

        valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloite Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelmasta
 

        valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloite määrärahan osoittamisesta koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla tuetaan lapsia ja nuoria
 

        valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite opettajien riittävyydestä suhteessa oppilasmääriin myös Helsingin ns. vanhoissa kaupunginosissa
 

        valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. talousarvioaloite matalan kynnyksen velkaneuvonnasta nuorille
 

        valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloite Helsingissä tyhjillään olevien toimistotilojen nykyistä paremmasta hyödyntämisestä
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite perusopetuksen resurssien lisäämisestä ja leikkausten perumisesta
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1-2-vuotiaille
 

        valtuutettu Jukka Järvisen ym. talousarvioaloite Käpylinnan kunnostamisesta
 

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite liikuntainvestointien kasvattamisesta
 

        valtuutettu Eva Biaudet'n ym. talousarvioaloite ruotsinkielisen kotouttamisen koordinoinnista pääkaupunkiseudulla

Ryhmäaloitteet

        Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamisesta ja Helsingin huumeongelman ratkaisemisesta
 

        Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite freelancerien ja kulttuuritoimijoiden tukemisesta poikkeusaikana
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelmasta
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite  Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin Asunnot Oy:öön
 

        valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite Laajasalon lukion perustamista uudelleen
 

        valtuutettu Mia Haglundin ym. aloite lyhennetyn työajan kokeilusta
 

        valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Mari Rantasen ym. kotihoidon työntekijöiden liukastumisen estämisestä jalkineilla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566