Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (7)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

06.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 318

Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019

HEL 2019-000282 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1. - 30.6.2019.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuuden korvata Ruuti.net -aloitejärjestelmä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Kuntalaisaloite.fi -palvelusta kopioidulla ja kevyesti muokatulla nuorten aloitepalvelulla, joka sopii myös muiden kuntien käyttöön. (Petrus Pennanen)

 

 

 

Valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta pidentää alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kestoa ja edellyttää arvioimaan nykyisen käytännön toimivuutta ja parannusmahdollisuuksia. (Mia Haglund)

 

 

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuuden luopua FunAction- ja Nyt-liikunnan kausikorttimaksuista, jotta nuorten liikuntapalvelut olisivat aidosti kynnyksettömiä, ja kaikkien nuorten ulottuvilla. (Sandra Hagman)

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraavat kolme toivomuspontta:

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Atte Harjanteen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuuden korvata Ruuti.net -aloitejärjestelmä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Kuntalaisaloite.fi -palvelusta kopioidulla ja kevyesti muokatulla nuorten aloitepalvelulla, joka sopii myös muiden kuntien käyttöön.

 

Valtuutettu Mia Haglund ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta pidentää alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kestoa ja edellyttää arvioimaan nykyisen käytännön toimivuutta ja parannusmahdollisuuksia.

 

Valtuutettu Sandra Hagman ehdotti valtuutettu Suldaan Said Ahmedin kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuuden luopua FunAction- ja Nyt-liikunnan kausikorttimaksuista, jotta nuorten liikuntapalvelut olisivat aidosti kynnyksettömiä, ja kaikkien nuorten ulottuvilla.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Ponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuuden korvata Ruuti.net -aloitejärjestelmä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Kuntalaisaloite.fi -palvelusta kopioidulla ja kevyesti muokatulla nuorten aloitepalvelulla, joka sopii myös muiden kuntien käyttöön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Seija Muurinen, Björn Månsson, Mari Rantanen, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Poissa: 4
Katju Aro, Eva Biaudet, Mika Raatikainen, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Mia Haglundin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta pidentää alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kestoa ja edellyttää arvioimaan nykyisen käytännön toimivuutta ja parannusmahdollisuuksia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Perttu Hillman, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen

Tyhjä: 27
Maija Anttila, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Poissa: 6
Katju Aro, Eva Biaudet, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mia Haglundin ehdottaman toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Sandra Hagmanin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuuden luopua FunAction- ja Nyt-liikunnan kausikorttimaksuista, jotta nuorten liikuntapalvelut olisivat aidosti kynnyksettömiä, ja kaikkien nuorten ulottuvilla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 29
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Perttu Hillman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Poissa: 4
Katju Aro, Eva Biaudet, Mika Raatikainen, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sandra Hagmanin ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet koonti 1.1.-30.6.2019

2

Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista 1.1. - 30.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten tekemiä aloitteita kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä Helsingin nuorisoneuvoston lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.

Nuoret ovat tehneet 1.1. - 30.6.2019 välisenä aikana 55 aloitetta. Kolme aihealuetta, koulu, liikunta ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittäminen, ovat keränneet eniten aloitteita. Nuorisopalvelut ja liikenne ovat myös useamman aloitteen aiheena, samoin ilmastomuutos, jota on käsitelty niin koulujen kasvisruokaa koskevassa aloitteessa kuin aurinko- ja tuulivoimalaa koskevassa aloitteessa ja ilmastonmuutos -aloitteessa. Aloitteiden otsikot ilmenevät aloitekoosteen kansilehdeltä.

Helsingin nuorisoneuvosto katsoo lausunnossaan, että nuorten aloitejärjestelmä on ottanut edistysaskelia. Vastaukset ovat selkeytyneet ja sisältävät enemmän konkreettisia toimia sekä perusteita. Samalla nuorisoneuvosto toivoo selkeitä toimia aloitteiden eteenpäin viemiseksi.

Nuorisoneuvoston lausunnossa todetaan samalla, että aloitteista yli puolet oli nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä, ja muiden helsinkiläisnuorten aloitteet ovat valitettavan harvinaisia. Aloitejärjestelmää tulee sen vuoksi kehittää ja markkinoida. Nuorisoneuvoston lausunnossa huomautetaan vielä, että nuorilla on paljon tietotaitoa, joten nuorisoneuvosto tulisi kutsua kaupunginvaltuustoon muutenkin kuin aloitteita käsiteltäessä. Lisäksi nuorisoneuvosto kaipaa nykyistä tiiviimpää yhteistyötä toimialojen kanssa.

Helsingissä käytössä olevaa nuorten aloitejärjestelmää selvitetään parhaillaan kahdessa opinnäytetyössä. Muotoilun YAMK (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) opinnäytetyössä tutkitaan nuorten aloitejärjestelmän aloitteentekijöille tuottamaa vaikuttamisen kokemusta ja sitä, miten järjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin nuorten tarpeita. Työhön kuuluu aloitteita tehneiden nuorten yksilöhaastatteluja. Yhteisöpedagogiikan YAMK (Humanistinen ammattikorkeakoulu) opinnäytteessä keskitytään  aloitteiden johdosta tehtyyn viranhaltijavalmisteluun. Molempien opinnäytetöiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää aloitejärjestelmän kehittämisessä.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet koonti 1.1.-30.6.2019

2

Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista 1.1. - 30.6.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.10.2019 § 717

HEL 2019-000282 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1. - 30.6.2019.

21.10.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566