Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta

HEL 2017-007039 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi nuorten aloitteet ajalta 1.7. - 31.12.2017 tiedoksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1

Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään nuorten Ruuti.net -aloitejärjestelmän siirtämistä Oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi -palvelun alustalle. (Petrus Pennanen)

 

 

2

Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus muuttaa hallintosääntöä siten, että nuorten aloitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi. (Silvia Modig)

 

 

3

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät lakisääteisten nuorisovaltuustojen (muissa kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös mahdollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa.(Maria Ohisalo)

 

 

4

Selvitetään mahdollisuudet vastata nuorten aloitteisiin mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. (Mari Holopainen)

 

 

5

Selvitetään mahdollisuutta saada Helsinkiin Turun ja Vantaan kaupungin kaltainen kummivaltuutettumalli, jossa nuorisoneuvoston jäsenillä on omat kummivaltuutetut tai jossa nuorisoneuvostolle valitaan tietty määrä kummivaltuutettuja, jotta tieto liikkuu paremmin valtuuston ja kunnan nuorten kesken.(Fatim Diarra)

 

 

6

Selvitetään mahdollisuutta parantaa Fallkullan heppatallien tilannetta.(Sirpa Asko-Seljavaara)

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kuusi toivomuspontta.

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Pia Pakarisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään nuorten Ruuti.net -aloitejärjestelmän siirtämistä Oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi -palvelun alustalle.

 

Valtuutettu Silvia Modig ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus muuttaa hallintosääntöä siten, että nuorten aloitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.

 

Valtuutettu Maria Ohisalo ehdotti valtuutettu Fatim Diarran kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät lakisääteisten nuorisovaltuustojen (muissa kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös mahdollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa.

 

Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Selvitetään mahdollisuudet vastata nuorten aloitteisiin mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.  

 

Valtuutettu Fatim Diarra ehdotti valtuutettu Marcus Rantalan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Selvitetään mahdollisuutta saada Helsinkiin Turun ja Vantaan kaupungin kaltainen kummivaltuutettumalli, jossa nuorisoneuvoston jäsenillä on omat kummivaltuutetut tai jossa nuorisoneuvostolle valitaan tietty määrä kummivaltuutettuja, jotta tieto liikkuu paremmin valtuuston ja kunnan nuorten kesken.

 

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Selvitetään mahdollisuutta parantaa Fallkullan heppatallien tilannetta.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään nuorten Ruuti.net -aloitejärjestelmän siirtämistä Oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi -palvelun alustalle.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 76
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 7
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Kauko Koskinen, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Silvia Modigin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus muuttaa hallintosääntöä siten, että nuorten aloitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 49
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Tyhjä: 30
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 2
Alviina Alametsä, Paavo Väyrynen

Valtuutettu Alviina Alametsä ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää JAA.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Maria Ohisalon ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät lakisääteisten nuorisovaltuustojen (muissa kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös mahdollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Jörn Donner, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 1
Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Maria Ohisalon ehdottaman toivomusponnen.

4 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet vastata nuorten aloitteisiin mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Tyhjä: 10
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Risto Rautava, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 1
Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen.

5 äänestys

Valtuutettu Fatim Diarran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta saada Helsinkiin Turun ja Vantaan kaupungin kaltainen kummivaltuutettumalli, jossa nuorisoneuvoston jäsenillä on omat kummivaltuutetut tai jossa nuorisoneuvostolle valitaan tietty määrä kummivaltuutettuja, jotta tieto liikkuu paremmin valtuuston ja kunnan nuorten kesken.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 69
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Wille Rydman, Ilkka Taipale

Tyhjä: 13
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Mika Raatikainen, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Fatim Diarran ehdottaman toivomusponnen.

6 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta parantaa Fallkullan heppatallien tilannetta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Otto Meri, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Tyhjä: 6
Pentti Arajärvi, Fatim Diarra, Jörn Donner, Atte Harjanne, Osmo Soininvaara, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet koonti 1.7-31.12.2017

2

Helsingin nuorisoneuvoston lausunto aloitteista kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloiteoikeus on ollut vuodesta 2015 alkaen osa helsinkiläisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä, jossa prosessit ja menettelytavat poikkeavat jonkin verran hallintosäännössä tarkoitettujen kunnan asukkaiden aloitteiden osalta sovellettavista menettelytavoista. Menettelytapoja on kehitetty saatujen kokemusten pohjalta.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen lausunto. Nuorisoneuvosto toimii tässä yhteydessä em. toimielimenä.

Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloitteet tehdään pääsääntöisesti Ruuti.net -verkkosivun kautta (http://ruuti.munstadi.fi/). Nuorten aloitteet toimitetaan eteenpäin käsiteltäväksi ja vastattavaksi.

Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista on tämän asian liitteenä 1.

Nuorten aloitteita tehtiin vuoden 2017 heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä yhdeksän (9). Aloitteet jakaantuvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (1) ja kaupunkiympäristön toimialan (5) toimintaan.

Nuorten aloitteita on tehty harrastusmahdollisuuksista, joukkoliikenneasioista ja liikenne- ja muun turvallisuuden parantamiseen liittyvistä asioista. Yksittäisessä aloitteessa on tuotu esiin mm. tyttöjen ja erityisesti maahanmuuttajatyttöjen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta tarve rohkaista ja kannustaa heitä harrastuksissa ja ammatinvalinnassa. Turvallisuutta koskevissa aloitteissa tuodaan esiin useita parannusehdotuksia eri kohteissa.  Aiempien vuosien tapaan aloitteet ovat luonteeltaan konkreettisia parannusehdotuksia.

Nuorisoneuvoston lausunto on tämän asian liitteenä 2.

Kaupunginhallituksen mielestä nuorisoneuvoston parannusehdotukset ovat kannatettavia. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä nuorten aloitteiden käsittelyn ja vastaamisen kehittämistä edelleen kaupungin hallinnossa niin, että vastausten sisältöön ja kieliasuun kiinnitetään erityistä huomiota, ja että vastaukset pyritään saamaan nuorille viivytyksettä.

Nuorten aloitteiden käsittelyn menettelytapoja parannetaan jatkuvasti. Aloitteeseen vastaajana on pormestari tai apulaispormestari, jolla on tarvittaessa käytettävissään vastauksen pohjana kaupunginhallinnosta saadut selvitykset. Lisäksi on huolehdittu siitä, että kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten HSL:lle kuuluviin aloitteisiin saadaan vastaus. Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustamisen sekä nuorisotyön näkökulmasta on tärkeää, että nuoret saavat aloitteisiinsa perusteltuja vastauksia kohtuullisessa ajassa.

Kaupunginvaltuusto merkitsisi nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017 tiedoksi kokouksessaan 29.11.2017. Yhteensä 2017 nuoret tekivät 25 aloitetta alkuvuoden aloitemäärän oltua 16.

Tarkoituksena on, että nuorisoneuvoston edustajia tulee seuraamaan asian käsittelyä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja valtuutetuilla on mahdollisuus tavata heitä.

Vireillä on parhaillaan hallintosäännön 29 luvun 7 §:ään (läsnäolo- ja puheoikeus eri toimielimien kokouksissa) muutosehdotus, jonka tarkoituksena on lisätä uusi 2. momentti, jonka mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellessä nuorten aloitteita nuorten vaikuttamiselimen keskuudestaan valitsemilla kolmella jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetun sääntömuutoksen ja sen voimaantulon ajankohdan, niin uudistus on voimassa jo tässä tarkoitettuja nuorten aloitteita käsiteltäessä kaupunginvaltuustossa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet koonti 1.7-31.12.2017

2

Helsingin nuorisoneuvoston lausunto aloitteista kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 208

HEL 2017-007039 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuorten aloitteet ajalta 1.7. - 31.12.2017 tiedoksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566