Helsingfors stad

Protokoll

8/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Initiativ från ungdomar år 2015

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna de initiativ som togs av ungdomar år 2015.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

  1. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att placera eluttag för passagerare i kollektivtrafikterminaler och på större hållplatser samt i nya trafikmedel som skaffas. (Björn Månsson)
     
  2. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att lägga till ett förbud mot sexuella trakasserier i ordningsreglerna för grundskolor och skolor på andra stadiet. (Johanna Sydänmaa)
     
  3. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att arrangera gratis utbildnings- och testtillfällen för hygienpass i samverkan med Helsingfors stad och med kompetenstestare som Evira bemyndigat som arrangörer. Hygienpasset hjälper innehavaren att hitta arbetstillfällen inom branscher där hygienpasset är obligatoriskt. Då tillfällena är avgiftsfria kan alla som vill delta oberoende av tillgångar och så verkställs också social rättvisa. (René Hursti)
     

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande tre hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Mika Ebeling hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att placera eluttag för passagerare i kollektivtrafikterminaler och på större hållplatser samt i nya trafikmedel som skaffas.

 

Ledamoten Johanna Sydänmaa understödd av ledamoten Mika Ebeling hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att lägga till ett förbud mot sexuella trakasserier i ordningsreglerna för grundskolor och skolor på andra stadiet.

 

Ledamoten René Hursti understödd av ledamoten Helena Kantola hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att arrangera gratis utbildnings- och testtillfällen för hygienpass i samverkan med Helsingfors stad och med kompetenstestare som Evira bemyndigat som arrangörer. Hygienpasset hjälper innehavaren att hitta arbetstillfällen inom branscher där hygienpasset är obligatoriskt. Då tillfällena är avgiftsfria kan alla som vill delta oberoende av tillgångar och så verkställs också social rättvisa.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Varje hemställningskläm tas särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att placera eluttag för passagerare i kollektivtrafikterminaler och på större hållplatser samt i nya trafikmedel som skaffas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 83
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Wille Rydman

Frånvarande: 1
Jukka Järvinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att lägga till ett förbud mot sexuella trakasserier i ordningsreglerna för grundskolor och skolor på andra stadiet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara

Frånvarande: 1
Jukka Järvinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten René Hurstis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att arrangera gratis utbildnings- och testtillfällen för hygienpass i samverkan med Helsingfors stad och med kompetenstestare som Evira bemyndigat som arrangörer. Hygienpasset hjälper innehavaren att hitta arbetstillfällen inom branscher där hygienpasset är obligatoriskt. Då tillfällena är avgiftsfria kan alla som vill delta oberoende av tillgångar och så verkställs också social rättvisa.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 18
Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jukka Järvinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten René Hurstis förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Ruudin ydinryhmän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Arbetsordningen för stadsfullmäktige fick 25.3.2015 en ny 25 a §, genom vilken ett system för initiativ från ungdomar infördes. Rätten för ungdomar att komma med initiativ hör till systemet för deltagande och påverkan bland Helsingforsungdomar (Krut). I samband med att stadsfullmäktiges beslut om paragrafen verkställdes godkände stadsstyrelsen anvisningar om hur initiativ från ungdomar ska behandlas (4.5.2015, 474 §).

Den nya 25 a § i arbetsordningen för stadsfullmäktige har följande lydelse: "Stadsstyrelsen ska en gång om året senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de initiativ som ungdomar i åldern 13–17 år har tagit i frågor som hör till stadens befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från kärngruppen för systemet för ungas deltagande och påverkan (Krut).

Vid behandlingen av initiativ från ungdomar tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar."

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra och stödja ungdomarna så att de fås att delta i och påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens förvaltningar information om ungdomarnas förhoppningar och mål. Dessa utgångspunkter återspeglas också i behandlingen av initiativen. Processerna och rutinerna avviker nämligen något från dem som enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige tillämpas på initiativ från kommuninvånare.

Ungdomarna kommer huvudsakligen med initiativ via webbplatsen Ruuti.net (http://ruuti.munstadi.fi/). Ungdomscentralen skickade under det år systemet infördes (2015) initiativen vidare för behandling på den förvaltning vars verksamhetsområde saken gällde.

En förteckning över initiativen från ungdomar och svaren på dem finns i bilaga 1 till detta ärende.

Det kom år 2015 in sammanlagt 39 initiativ från ungdomar, men 3 hör inte till stadens verksamhetsområde och skickades vidare till VR och HRT. Största delen av initiativen hänför sig till ungdomsväsendet (16), och de övriga gäller verksamheten på eller verksamhetsområdet för utbildningsverket (7), idrottsverket (5), byggnadskontoret (5), stadsplaneringskontoret (2) och stadskansliet (1).

Initiativen från ungdomar handlar bl.a. om ungdomslokaler och öppettiderna och verksamheten i dessa, elevkårsverksamhet, evenemang, idrottsplaner, hobbymöjligheter och trafiksäkerhetsfrågor. Många av initiativen gäller närmiljön och har karaktären av förslag till lokala och konkreta förbättringar. Å andra sidan kom det in initiativ som direkt har att göra med bättre förutsättningar för ungdomar att påverka samhället. Ett av dessa går ut på att elevkårsverksamhet ska bli en valfri kurs på högstadiet, och i ett annat önskas utbildning för ordförandena i elevkårsstyrelserna. Att ungdomar är ansvarskännande syns i ett om ett sådant förfarande att ungdomarna turvis hjälper skolkökspersonalen. I ett initiativ föreslås det att sexuella minoriteter ska beaktas bättre i undervisningen, och ett initiativ har som tema att sexuella trakasserier ska motverkas.

Förvaltningarnas sätt att gå till väga och svara varierar vad innehållet och omfattningen beträffar. De är inte tillräckligt insatta i systemet för initiativ från ungdomar, och det år det nya systemet infördes (2015) blev många initiativ behandlade som vanlig respons och besvarades via responssystemet, ofta i mycket allmänna ordalag. En del av svaren kompletterades senare. Med tanke på att ungdomarna ska uppmuntras till deltagande och påverkan och för ungdomsarbetets skull är det viktigt att ungdomarna får motiverade svar på sina initiativ inom en rimlig tid. Ungdomarna har kunnat få svar snabbt via responssystemet, men baksidan har varit att svaret kunnat vara av mycket allmän karaktär. 

Ett utlåtande från kärngruppen för systemet för ungas deltagande och påverkan (Krut) utgör bilaga 2 till detta ärende. Kärngruppen understryker att initiativen är till nytta och utvärderar från olika perspektiv initiativsystemet som en del av stadens beslutsfattande, likaså erfarenheterna av systemet. Initiativsystemet betraktas som bra, men utlåtandet innehåller också många förslag till förbättringar i behandlingen av initiativ. Kärngruppen anser att de som kommit med ett initiativ måste få en chans att påverka. Initiativsystemet bör vara sådant att de som fått ett negativt svar ges stöd och alternativa påverkansmöjligheter. Detta gäller också initiativ som inte har att göra med stadens verksamhetsområde och som därför förmedlas till aktörer utanför stadens organisation. Både ungdomarna och förvaltningarna bör bli mer medvetna om initiativsystemet och få mer utbildning i hur det fungerar. I utlåtandet ingår en önskan att systemet ska tas på allvar och att bristerna i det ska rättas till.   

Stadsstyrelsen anser att förbättringsförslagen från kärngruppen för Krut kan understödjas. Systemet för initiativ från ungdomar görs mer känt och svaren bättre genom systematisk information och genom utbildning för tjänstemännen. Staden kommer också i fortsättningen att se till att initiativ som skickats till utomstående, exempelvis till HRT och VR, besvaras ordentligt. Rutinerna för hur initiativ från ungdomar ska behandlas har finslipats utifrån erfarenheterna och på så sätt att de i fortsättningen sköts i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar i saken. Initiativ från ungdomar besvaras nu lika som initiativ från kommuninvånare. Detta betyder att de besvaras av stadsdirektören eller en biträdande stadsdirektör, som vid behov kan använda utredningar från förvaltningar som underlag för svaren. Förfarandet gör att svaren på initiativ får större tyngd och att initiativen utreds tillräckligt noggrant och utförligt redan på förvaltningarna. Initiativsystemet vidareutvecklas och kontakterna med kärngruppen för Krut fortsätter år 2016. Avsikten är att initiativsystemet ska utvärderas samtidigt som hela systemet för ungas deltagande och påverkan (Krut) utvärderas, vilket enligt mål som ställts upp ska ske före utgången av år 2016. 

Det är tänkt att kärngruppen för Krut ska komma och följa behandlingen av ärendet vid stadsfullmäktiges sammanträde och att ledamöterna då ska kunna träffa medlemmarna i gruppen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Ruudin ydinryhmän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 319

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä nuorten aloitteet vuodelta 2015 tiedoksi.

Käsittely

11.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään kappaleen 13 alkuun:

Kaupunginhallituksen mielestä Ruudin ydinryhmän parannusehdotukset ovat kannatettavia. Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuvuutta ja vastausten laatua lisätään systemaattisella tiedotuksella ja virkamiesten koulutuksella. Helsinki tulee myös jatkossa huolehtimaan, että kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten esimerkiksi HSL:ään ja VR:ään lähetettyihin aloitteisiin saadaan asiallinen vastaus.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

04.04.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 31.03.2016 § 39

HEL 2016-001438 T 12 04 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti merkitä tiedoksi nuorten aloitteiden käsittelyn Helsingin kaupungilla.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Juha Kiviniemi, verkkomoderaattori, puhelin: 310 80084

juha.kiviniemi(a)hel.fi

Katri Kairimo, osastopäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566