Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/7

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 365

Finavia Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen Malmin lentoasemalla omistamien kiinteistöjen ja rakennusten osto sekä käyttöoikeussopimusten päättäminen

HEL 2014-012754 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Finavia Oyj:n kanssa liitteen 3 mukaisen kauppakirjan koskien yhtiön omistamia kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja niihin liittyviä liittymiä Helsinki-Malmin lentoasemalla ja sen lähialueella 9,81 miljoonan euron kauppahinnasta.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Finavia Oyj (Suomen valtio/Ilmailulaitos) luopuu sopimusten 10.5.1935 (nro 4210), 17.7.1939 (nro 4210a), 15.11.1948 (nro 4210b), 19.11.1951 (nro 6297) ja 21.12.1995 (nro 3057) mukaisesta Malmin lentokenttäaluetta koskevasta käyttöoikeusalueesta viimeistään 1.1.2017
ilman erillistä korvausta.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteen 4 mukainen kauppakirja koskien yhtiön omistamia rakennuksia Helsinki-Malmin lentoasemalla 2 miljoonan euron kauppahinnasta.

C

siirtää määrärahan käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2014 talousarvion kohdasta  8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi 11,81 milj. euroa talousarvion kohtaan  8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa tämän ehdotuksen käsittelemiseen.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Terhi Peltokorpi valtuutettu Timo Laanisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi tavoitteena neuvotella valtion kanssa Malmin lentoasema-alueen säilyttämisestä lentotoimintakäytössä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Terhi Peltokorven palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi tavoitteena neuvotella valtion kanssa Malmin lentoasema-alueen säilyttämisestä lentotoimintakäytössä.

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Tyhjä: 1
Yrjö Hakanen

Poissa: 1
Outi Alanko-Kahiluoto

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli uudelleen tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa tämän ehdotuksen käsittelemiseen.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Jarmo Nieminen valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että mahdollisen kiinteistökaupan hyväksymisen edellytyksenä selvitetään Malmin alueen vaihtoehtoiset ratkaisut lentokenttätoiminnan jatkamiseksi ja asuntotuotannon lisäämiseksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

2 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Jarmo Niemisen palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun siten, että mahdollisen kiinteistökaupan hyväksymisen edellytyksenä selvitetään Malmin alueen vaihtoehtoiset ratkaisut lentokenttätoiminnan jatkamiseksi ja asuntotuotannon lisäämiseksi.

Jaa-äänet: 53
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Poissa: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli uudelleen tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa tämän ehdotuksen käsittelemiseen.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Nuutti Hyttinen valtuutettu Nina Hurun kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään asiallisesti ja EU:n päätöslauselman Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta sekä ICAO-sopimuksen sisältö huomioiden. Vaikka päätöslauselma ja sopimus eivät sitoisikaan Helsingin kaupungin päätöksentekoa yksittäisessä asiassa ja lentokenttäverkoston ylläpitäminen on valtion tehtävä, kaupungin ei tulisi piiloutua muotoseikkojen taakse ja pakoilla vastuutaan, vaan vastata omasta osuudestaan julkisen sektorin toimijana. Mikäli päätöslauselman ja ICAO-sopimuksen mukaisia velvoitteita ei voida täyttää ilman Malmin lentokentän säilyttämistä, Helsingin tulisi toimia päätöslauselman ja ICAO-sopimuksen hengessä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Malmin lentokentän säilyttämiseksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

3 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Nuutti Hyttisen palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi siten, että tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään asiallisesti ja EU:n päätöslauselman Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta sekä ICAO-sopimuksen sisältö huomioiden. Vaikka päätöslauselma ja sopimus eivät sitoisikaan Helsingin kaupungin päätöksentekoa yksittäisessä asiassa ja lentokenttäverkoston ylläpitäminen on valtion tehtävä, kaupungin ei tulisi piiloutua muotoseikkojen taakse ja pakoilla vastuutaan, vaan vastata omasta osuudestaan julkisen sektorin toimijana. Mikäli päätöslauselman ja ICAO-sopimuksen mukaisia velvoitteita ei voida täyttää ilman Malmin lentokentän säilyttämistä, Helsingin tulisi toimia päätöslauselman ja ICAO-sopimuksen hengessä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Malmin lentokentän säilyttämiseksi.

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 17
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Tyhjä: 11
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Poissa: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli uudelleen tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa tämän ehdotuksen käsittelemiseen.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Helena Kantola valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään mahdollisuudet tehdä asiasta tässä vaiheessa aiesopimus, jossa yhtenä kohtana sovitaan siitä, että Helsinki- Malmin lentokentän ja rakennusten omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen kaupungille voisi toteutua aikaisintaan vuonna 2017. Ehtona on, että korvaava operointipaikka ja muiden käyttäjäryhmien toiminnan jatkumismahdollisuudet on varmistettu.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

4 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Helena Kantolan palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi siten, että selvitetään mahdollisuudet tehdä asiasta tässä vaiheessa aiesopimus, jossa yhtenä kohtana sovitaan siitä, että Helsinki- Malmin lentokentän ja rakennusten omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen kaupungille voisi toteutua aikaisintaan vuonna 2017. Ehtona on, että korvaava operointipaikka ja muiden käyttäjäryhmien toiminnan jatkumismahdollisuudet on varmistettu.

Jaa-äänet: 53
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 18
Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Laura Rissanen

Tyhjä: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Päivi Storgård

Poissa: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Nina Huru, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Terhi Peltokorpi valtuutettu Timo Laanisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Lisäksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Pekka Majuri oli valtuutettu Jarmo Niemisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupan, jossa kaupunki ostaa Finavia Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen Malmin lentoasemalla omistamat kiinteistöt ja rakennukset kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään perinpohjaisesti ilmailutoiminnan jatkamisen edellytykset Malmilla. Oma kenttä on liiketaloudellisesti erittäin tärkeä Helsingin elinvoimaisuudelle ja tulevaisuudelle.

Valtuutettu Nuutti Hyttinen oli valtuutettu Tom Packalénin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään esitetyn kaupan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään korvaavan lentokentän toteuttamismahdollisuudet pääkaupunkiseudulla ilmailukoulutuksen ja kevytilmailun tarpeisiin siten, että ilmailukoulutus ja kevytilmailu pääkaupunkiseudulla voi jatkua keskeytyksettä, eikä Malmin lentokenttää suljeta ennen kuin korvaava kenttä on valmistunut ilmailukäyttöön.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Terhi Peltokorven hylkäysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mikäli valtuutettu Terhi Peltokorven ehdotus hyväksytään, raukeavat ehdotetut toivomusponnet. Jos kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, äänestetään ehdotettujen toivomusponsien hyväksymisestä.

5 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Terhi Peltokorven hylkäysehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hylätä esityksen.

Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 17
Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Tyhjä: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Poissa: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen.

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Pekka Majurin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupan, jossa kaupunki ostaa Finavia Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen Malmin lentoasemalla omistamat kiinteistöt ja rakennukset kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään perinpohjaisesti ilmailutoiminnan jatkamisen edellytykset Malmilla. Oma kenttä on liiketaloudellisesti erittäin tärkeä Helsingin elinvoimaisuudelle ja tulevaisuudelle.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Ei-äänet: 37
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 16
Hennariikka Andersson, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Pekka Majurin ehdottamaa toivomuspontta.

7 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jarmo Niemisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esitetyn kaupan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään korvaavan lentokentän toteuttamismahdollisuudet pääkaupunkiseudulla ilmailukoulutuksen ja kevytilmailun tarpeisiin siten, että ilmailukoulutus ja kevytilmailu pääkaupunkiseudulla voi jatkua keskeytyksettä, eikä Malmin lentokenttää suljeta ennen kuin korvaava kenttä on valmistunut ilmailukäyttöön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 22
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Laura Rissanen

Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 21
Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Marcus Rantala, Risto Rautava, Jukka Relander, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Jarmo Niemisen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Finavia Oyj:n hakemus

3

Finavia Oyj:n kauppakirja liitteineen

4

Senaatti-kiinteistöt kauppakirja liitteineen

5

Rakentamiseen vapautuva alue

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Finavia Oyj

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 3

Senaatti-kiinteistöt

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kevättalvella 2014 tehtyyn hallituksen kehyspäätökseen (Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015-2018) on Malmin osalta kirjattu, että asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa.

Finavia Oyj:n hakemukseen ja osapuolten väliseen neuvottelutulokseen perustuen ehdotetaan, että Finavia Oyj:n kanssa tehtäisiin kauppakirja, jolla yhtiö myisi Helsingin kaupungille Malmin lentokenttäalueella ja sen läheisyydessä omistamansa 18,465 hehtaaria käsittävät maa-alueet ja samalla luopuisi Helsingin kaupungin kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvasta käyttöoikeudesta noin 116 hehtaarin suuruiseen alueeseen viimeistään 1.1.2017. Kauppaan sisältyvät alueilla olevat Finavia Oyj:n omistamat rakennukset.

Sijaintikartta on liitteenä 1 ja Finavia Oyj:n hakemus liitteenä 2.

Finavia Oyj:n kaupungille myymien kiinteistöjen ja rakennusten kauppahinta olisi 9,81 miljoonaa euroa. Omistusoikeus kiinteistöihin ja rakennuksiin siirtyisi kaupungille heti kauppakirjan allekirjoittamisella. Hallintaoikeus maa-alueisiin ja rakennuksiin siirtyisi kaupungille viimeistään 1.1.2017.

Samalla Senaatti-kiinteistöiltä ostettaisiin lentokenttäalueella sijaitsevat rajavartiolaitoksen käytössä olevat kokonaisalaltaan noin 2 900 m²:n suuruiset rakennukset. Rakennukset sijaitsevat Finavia Oyj:n Senaatti-kiinteistöille vuokraamalla alueella. Rakennusten kauppahinta olisi 2 miljoonaa euroa.

Kaupunkisuunnitteluviraston alustavan maankäyttötarkastelun mukaan, joka on laadittu valmisteilla olevan uuden yleiskaavan pohjaksi, lentotoiminnan loppumisen myötä vapautuville alueille olisi mahdollista kaavoittaa kerrosalaa noin 1,3 - 1,5 milj. k-m² (asukkaita noin 25 000 ja työpaikkoja 2 000 - 3 000). Alueet tukeutuisivat hyviin bussi- ja raidejoukkoliikenneyhteyksiin.

Esittelijän perustelut

Finavia Oyj:n hakemus

Finavia Oyj (jäljempänä Finavia) esittää 21.10.2014 päivätyssä hakemuksessaan Helsingin kaupungille, että kaupunki ostaa yhtiön kiinteistövarallisuuden Helsinki-Malmin lentoasemalta ja Helsinki-Malmin käyttöoikeusalueiden hallinta palautetaan takaisin Helsingin kaupungille aikaistettuna vuoden 2016 aikana. Finavia Oyj on Suomen valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö.

Valtioneuvosto on 25.3.2014 tekemässään päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa todennut seuraavaa: Asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa.

Valmistellessaan hallituksen tekemää päätöstä liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt Helsinki-Malmin lentoaseman muiden käyttäjäryhmien toiminnan jatkumista ja sijoittumista sekä etsinyt korvaavia operointipaikkoja.

Mahdollistaakseen hallituksen päätöksen toimeenpanon Finavia esittää omistajansa pyynnön mukaisesti, että Helsingin kaupunki ostaa Finavian omaisuuden Helsinki-Malmin lentoasemalta ja Helsinki-Malmin käyttöoikeusalueiden hallinta palautetaan takaisin Helsingin kaupungille aikaistettuna vuoden 2016 aikana. Toimeenpano toteutetaan käydyissä neuvotteluissa saavutetun tuloksen mukaisesti.

Asiaa koskevan Finavian ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen voimaantulo edellyttää Finavian toimivaltaisten toimielinten päätöstä.

Käyttöoikeussopimukset ja niiden tausta

Helsingin kaupunki on 10.5.1935 allekirjoitetulla sopimuksella luovuttanut korvauksetta Suomen valtion käyttöön Malmin lentokenttäalueen käytettäväksi ilmaliikenteeseen, ensisijassa posti- ja siviili-ilmaliikenteeseen, niin pitkäksi aikaa kuin valtio katsoo sen tarpeelliseksi ja sitä käytetään sanottuun tarkoitukseen, ei kuitenkaan pidemmäksi aikaa kuin 99 vuodeksi eli 10.5.2034 saakka.

Sopimusta on täydennetty 17.7.1939, 15.11.1948, 19.11.1951 ja 21.12.1995.

Kaupungin ja valtion sopimus syntyi vuonna 1934 olosuhteissa, joissa ensimmäinen maalentokenttä tuli tarpeelliseksi ilmaliikenteeseen, ensisijassa posti- ja siviili-ilmaliikenteeseen. Lausumalla on ilmeisesti haluttu korostaa, ettei kenttä ole sotilasilmailukenttä. Siviili-ilmailussa kyse lähinnä oli AERO:n, Karhumäen ja ulkomaalaisten lentoyhtiöiden siviililentotoiminnasta. Nykyisten lentokerhojen kaltaista toimintaa ei tiettävästi tuolloin liiemmin ollut. Tämän päivän olosuhteet ovat täysin muuttuneet vuodesta 1934. Sopimuksen tarkoittama ensisijainen siviili-ilmaliikenne on siirtynyt vuosina 1952 - 1953 Helsinki-Vantaan lentokentälle. Malmin kentälle on jäänyt pääasiassa rajavartioston helikopteritoiminta ja erilaista lentoharrastukseen liittyvää yleisilmailutoimintaa.

Vuosien 1939, 1948 ja 1951 sopimuksilla laajennettiin käyttöoikeusaluetta. Viimeisin sopimus on tehty 21.12.1995. Siinä kirjattiin ne alueet, joita ilmailulaitos (nykyinen Finavia Oyj) sai luvan luovuttaa 20 vuodeksi ilman erillistä lupaa kolmannelle ilmailuun liittyvään käyttöön. Samalla sopimuksella rajattiin ne alueet, jotka voitiin luovuttaa rakennettaviksi. Kaupungin korvausvelvollisuus ilmailulaitoksen vuokralaisille rakennuksista yms. lakkasi 1.1.2010. Vuoden 1995 sopimuksen yhteydessä tehtiin aluevaihto, jossa lentokentän päärakennuksen ja hangaarin maa-alueet jäivät valtiolle ja kaupunki sai Fallkullan maa-alueita.

Malmin lentokentän ja sen ympäristön suunnittelu- ja kaavatilanne

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistunut 8.11.2006) Malmin lentokentän suunnittelualue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. Ympäristöministeriön 31.10.2014 vahvistaman Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan mukaan tämä merkintä on edelleen voimassa. Lisäksi 2. vaihemaakuntakaavassa on Malmin lentokentän kulttuuriympäristön vaalimista (RKY 2009) ja lentomelun huomioonottamista koskevat merkinnät.

Helsingin Yleiskaava 2002 tuli alueella voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokenttää. Korkein hallinto-oikeus kumosi 7.11.2006 yleiskaavan hyväksymispäätöksen siltä osin. Yleiskaava 1992:ssa lentokenttäalue on osoitettu liikennealueeksi (L), joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy pois.

Pääosalla aluetta on voimassa asemakaava nro 5343 (vahvistunut 21.4.1964), jossa suurin osa on merkitty lentokentäksi. Lentokentän ympäristössä on voimassa muitakin eri aikoina hyväksyttyjä asemakaavoja mm. Tattarisuon ja Tattariharjun pienteollisuus- ja varastoalueella.

Lentokentän alue ympäristöineen on rakennuskiellossa yleiskaavan laatimiseksi. Rakennuskieltoalueen pinta-ala on 211,5 hehtaaria.

Uudessa valmisteilla olevassa yleiskaavassa tutkitaan lentokentän alueen osoittamista asuinrakentamiseen, jolla on oma lähikeskus. Yleiskaavatyössä on tutkittu varsinaisen lentokenttäalueen lisäksi myös sen ympärillä olevia alueita, joita lentomelun takia ei ole voitu kaavoittaa asuntorakentamiseen. Lentotoiminnan loppuminen vapauttaa näiltä alueilta paljon maata mahdolliseen asuinrakentamiseen.

Alustavan maankäyttötarkastelun mukaan, joka on laadittu yleiskaavan pohjaksi, lentotoiminnan loppumisen myötä vapautuville alueille (noin 260 hehtaaria) olisi mahdollista kaavoittaa kerrosalaa noin 1,3 - 1,5 milj. k-m². Pääosa olisi asuinkerrosalaa ja lähikeskuksen alueella myös toimitilojen kerrosalaa. Alueilla olisi asukkaita noin 25 000 ja työpaikkoja 2 000 - 3 000. Alueet tukeutuisivat hyviin bussi- ja raidejoukkoliikenneyhteyksiin. Tattarisuo ja Tattariharju säilyisivät yritysalueina. Rakentamiseen vapautuva alue on esitetty liitekartassa 5.

Maaperän pilaantuneisuus ja soveltuvuus rakentamiseen

Helsinki-Malmin lentoaseman alueella on tehty maaperätutkimuksia, joiden perusteella maaperä on todettu paikoitellen pilaantuneeksi (Ramboll Finland Oy, Helsinki-Malmin lentoaseman maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus 2.4.2014). Alueelta on löytynyt kohonneita pitoisuuksia mm. metalleja, öljyhiilivetyjä, PCB:tä ja PAH-yhdisteitä. Alueen pilaantuneisuus keskittyy muutamiin kohtiin, joissa lentoaseman toiminnot ovat aiheuttaneet päästöjä maaperään. Suurimmat pitoisuudet on todettu vanhan lämpökeskuksen länsipuolella. Lisäksi mm. vanhalla paloharjoitusalueella sekä lentokoneiden tankkausalueella havaittiin pilaantumista.

Suurimmalla osalla aluetta ei oleteta olevan kunnostustarvetta. Viitearvovertailun perusteella pilaantuneen maan määräarvio on noin 35 000 - 70 000 t. Pilaantunut maaperä kunnostetaan myöhemmin tulevan käyttötarkoituksen mukaiseen tasoon. Alueen maankäytön suunnittelu on kesken, joten kunnostustyöt on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta alueen rakentamisen yhteydessä.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mukaan Malmin lentokenttäalueen maaperä on tavallista pehmeikköä, jossa saven paksuus on kohtuullinen. Lentokenttäalue ei ole suota (turvetta ei ole). Fallkullan asuinalue Malminkaaren länsipuolella, joka on samaa savikkoa, on rakennettu asuinkäyttöön. Toteutetuista uusista asuinalueista ovat Malmin lentokenttäaluetta vaikeampia pohjaolosuhteiltaan olleet esim. Pikku-Huopalahti ja Arabianranta sekä helpompia esim. Itäkeskus ja Torpparinmäki.

Neuvottelutulos

Suomen valtion ja hallituksen tekemiin päätöksiin perustuen on Finavian, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin edustajien kesken käydyissä neuvotteluissa päädytty kauppakirjaluonnosten mukaisiin neuvottelutuloksiin.

Finavian kiinteistöjen hankinta ja käyttöoikeussopimusten päättäminen

Finavia luovuttaisi Helsingin kaupungille Malmin lentokenttäalueella ja sen läheisyydessä omistamansa maat ja rakennukset yhteensä 11,91 miljoonan euron arvosta. Finavian omistamien kiinteistöjen osuus arvosta olisi 5,28 miljoonaa euroa. Finavian kiinteistöillä, käyttöoikeusalueilla ja vuokra-alueilla omistamien rakennusten yhteenlaskettu arvo olisi 6,61 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunki korvaisi Finavialle poistamattomista käyttöoikeuskorvauksista 20 000 euroa, jotka on maksettu lähialueen kiinteistönomistajille. Kiinteistöjen arvioinnissa on käytetty asemakaavojen puistoalueiden ja asemakaavan ulkopuolisten alueiden osalta kiinteistölautakunnan 21.3.2013 hyväksymää kaupungin katu- ja puistomaan hankinnassa alueella noudattamaa hintaa 22,50 euroa/m² sekä rakennettujen alueiden osalta ulkopuolisen asiantuntijan arviokirjan toimitilarakennusoikeuden hintaa 240 euroa/k-m² ja teollisuusrakennusoikeuden hintaa 180 euroa/k-m². Rakennukset on arvioitu käyttäen kustannusarvo- ja tuottoarvomenetelmää. 

Maaperän pilaantuneisuus huomioidaan kauppahinnassa alentamalla sitä kunnostuskustannusten arvioidulla ja lopulliseksi sovitulla 2,1 miljoonan euron enimmäismäärällä. Kaupan kohteina olevat kiinteistöt, käyttöoikeusalueet ja vuokra-alue luovutetaan siten kaupungille puhdistamattomina ja kaupunki vastaa alueiden kaikista kunnostuskustannuksista.

Kauppakirjan mukainen kauppahinta olisi siten 9,81 miljoonaa euroa.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Finavia luopuisi samalla 31.12.2034 saakka voimassa olevasta sopimuksiin perustuvasta käyttöoikeudesta noin 116 hehtaarin suuruiseen Malmin lentokenttäalueeseen viimeistään 1.1.2017 ilman erillistä korvausta.

Omistusoikeus kiinteistöihin ja rakennuksiin siirtyisi kaupungille heti kauppakirjan allekirjoittamisella. 

Hallintaoikeudet maa-alueisiin ja rakennuksiin siirtyisivät kaupungille viimeistään 1.1.2017. Tämän jälkeen Finavialla olisi etuoikeus jatkaa hallintaa erikseen sovittavin ehdoin, mikäli kaupunki ei tarvitsisi kaupan kohdetta alueen rakentamista tai kaavan toteuttamista varten tahi muusta vastaavasta syystä. Finavialla olisi myös oikeus luopua hallintaoikeudestaan ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti vähintään 30 päivää aikaisemmin kaupungille. Finavialla olisi hallinta-aikanaan oikeus tehdä sopimuksia, maanvuokrasopimuksia lukuun ottamatta, hallinnassaan olevan omaisuuden käytöstä sekä saada tältä ajalta huoneenvuokratulot sekä muut mahdolliset tuotot. Hallintaoikeuteen sisältyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja kustannusvastuista on tarkemmin sovittu kauppakirjassa.

Finavian tekemät maanvuokra- ja huoneenvuokrasopimukset

Finavia luovuttaisi kaupanteon yhteydessä kaupungille alueella tekemänsä kauppakirjan liitteestä nro 3 ilmenevät maavuokrasopimukset. Maanvuokrasopimuksia on 31 kpl ja pääosalla niistä vuokra-ajat päättyvät vuoden 2015 loppuun mennessä. Maanvuokratulot, jotka ovat vuodessa noin 110  000 euroa, kuuluisivat myyjälle 31.12.2014 saakka ja ostajalle 1.1.2015 lukien. Vuokrasopimusehtojen mukaisesti vuokralaisten tulee antaa vuokranantajalle selvitys alueella suoritetusta toiminnasta, tutkituttaa alueen maaperän pilaantuneisuus ja tarvittaessa kunnostaa maaperä ympäristöviranomaisten edellyttämään tasoon.

Finavia oikeutettaisiin kaupanteon yhteydessä jatkamaan käyttöoikeus- ja vuokra-alueella vuokrattujen alueiden huoneenvuokrasopimuksia oman hallinta-ajan loppuun asti. Finavia sitoutuisi irtisanomaan kaikki toistaiseksi tehdyt huoneenvuokrasopimukset lakkaamaan hallinta-aikansa loppuun mennessä.

Finavian rakennukset

Finavian kaupungille luovuttamia rakennuksia, jotka käyvät ilmi kauppakirjan liitteestä nro 2, on yhteensä 21 kpl ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 10 700 k-m². Merkittävimmät rakennukset ovat lentoterminaali ja lentokonehalli, jotka molemmat rakennukset ovat hyväkuntoisia, ja niitä on kunnostettu vaalien alkuperäistä ulkoasua. Alueella on lisäksi mm. paloasema, auto- ja konehalli sekä asuin- ja talousrakennuksia. 

Senaatti-kiinteistöjen omistamien rakennusten hankinta

Senaatti-kiinteistöiltä ostettaisiin rajavartiolaitoksen käytössä olevat, kokonaisalaltaan noin 2 900 k-m²:n suuruiset rakennukset. Rakennukset sijaitsevat Finavia Oyj:n Senaatti-kiinteistöille vuokraamalla alueella.

Rakennusten kauppahinta olisi 2,0 miljoonaa euroa. Rakennusten pihapiirissä havaittu vähäinen maaperän pilaantuneisuus on huomioitu kauppahinnassa sitä alentavana tekijänä.

Omistusoikeus rakennuksiin siirtyisi kaupungille kauppakirjan allekirjoituksin ja hallintaoikeus viimeistään 1.1.2019. Senaatti-kiinteistöillä olisi oikeus myös luopua hallintaoikeudestaan ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti vähintään 30 päivää aikaisemmin kaupungille.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt kaupan.

Perustelut

Kevättalvella 2014 tehtyyn hallituksen kehyspäätökseen (Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015-2018) on Malmin osalta kirjattu, että asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa.

Mahdollistaakseen valtioneuvoston päätöksen toimeenpanon Finavia esittää omistajansa pyynnön mukaisesti, että Helsingin kaupunki ostaa Finavian omaisuuden Helsinki-Malmin lentoasemalta ja Helsinki-Malmin käyttöoikeusalueiden hallinta palautetaan takaisin Helsingin kaupungille aikaistettuna vuoden 2016 aikana. Toimeenpano toteutetaan käydyissä neuvotteluissa saavutetun tuloksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 6.10.2014 hyväksynyt Helsingin kaupungin osalta valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Sopimuksessa valtio ilmoittaa lopettavansa toimintonsa Malmin lentokentällä. Aikataulutavoitteena on vuoden 2016 loppuun, kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.

Sopimuksessa Helsingin kaupunki osaltaan sitoutuu vuonna 2012 solmitun nykyisen MAL-aiesopimuksen 2012 - 2015 mukaisen asuntotonttien asemakaavoitustavoitteen saavuttamiseen. Lisäksi Helsingin kaupunki sitoutuu kasvattamaan asuntotonttien kaavoitusta vuosina 2016 - 2019 kerrosalana mitattuna noin 25 %:lla verrattuna voimassa olevaan MAL-aiesopimukseen.

Asuntotonttien asemakaavoituksen lisäys tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille ja erityisesti nykyisiin ja toteutumassa oleviin ratakäytäviin. Tavoitteiden saavuttaminen Helsingin osalta edellyttää erityisesti Östersundomin ja Malmin lentokentän alueiden etenemistä ja näiden osalta toimivaa yhteistyötä valtion kanssa.

Määrärahaesitys

Kiinteistöjen hankinta esitetään rahoitettavaksi esirakentamis- ym. määrärahasta määrärahan käyttötarkoitusta tältä osin muuttaen.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Finavia Oyj:n hakemus

3

Finavia Oyj:n kauppakirja liitteineen

4

Senaatti-kiinteistöt kauppakirja liitteineen

5

Rakentamiseen vapautuva alue

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Finavia Oyj

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 3

Senaatti-kiinteistöt

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 4

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1202

HEL 2014-012754 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Finavia Oyj:n kanssa liitteen 3 mukaisen kauppakirjan koskien yhtiön omistamia kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja niihin liittyviä liittymiä Helsinki-Malmin lentoasemalla ja sen lähialueella 9,81 miljoonan euron kauppahinnasta.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Finavia Oyj (Suomen valtio/Ilmailulaitos) luopuu sopimusten 10.5.1935 (nro 4210), 17.7.1939 (nro 4210a), 15.11.1948 (nro 4210b), 19.11.1951 (nro 6297) ja 21.12.1995 (nro 3057) mukaisesta Malmin lentokenttäaluetta koskevasta käyttöoikeusalueesta viimeistään 1.1.2017
ilman erillistä korvausta.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteen 4 mukainen kauppakirja koskien yhtiön omistamia rakennuksia Helsinki-Malmin lentoasemalla 2 miljoonan euron kauppahinnasta.

C

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää määrärahan käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2014 talousarvion kohdasta  8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi 11,81 milj. euroa talousarvion kohtaan  8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi.

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 30.10.2014 § 526

HEL 2014-012754 T 10 01 00

Kiinteistökartta 117/681 502, 131/682 502 ja 131/683 502

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään Finavia Oyj:n kanssa liitteen nro 3 mukainen kauppakirja koskien yhtiön omistamia kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja niihin liittyviä liittymiä Helsinki-Malmin lentoasemalla ja sen lähialueella 9,81 miljoonan euron kauppahinnasta.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Finavia Oyj (Suomen valtio/Ilmailulaitos) luopuu sopimusten 10.5.1935 (nro 4210), 17.7.1939 (nro 4210a), 15.11.1948 (nro 4210b), 19.11.1951 (nro 6297) ja 21.12.1995 (nro 3057) mukaisesta Malmin lentokenttäaluetta koskevasta käyttöoikeusalueesta viimeistään 1.1.2017 ilman erillistä korvausta.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteen nro 4 mukainen kauppakirja koskien yhtiön omistamia rakennuksia Helsinki-Malmin lentoasemalla 2 miljoonan euron kauppahinnasta.

C

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunnalle myönnetään kauppojen toteuttamiseksi tarvittava yhteensä 11,81 miljoonan euron suuruinen lisämääräraha. 

Käsittely

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Olli Sademies: Palautusehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, jotta tutkitaan lentokentän alueen yrittäjien asema ja tulevaisuudennäkymät kansalaismielipide huomioiden.

Palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Kati Valkama, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37254

kati.valkama(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566