Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/11

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 284

Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistäminen

HEL 2014-005879 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään yhdeksi lukioksi 1.8.2015 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1.     Hyväksyessään Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistämisen yhdeksi lukioksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus, miten oppilaiden siirtyminen koulusta toiseen ja väistötiloihin voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta lukiolaisten yhtenäinen ja turvallinen koulupolku voidaan muutoksen keskellä turvata. (Leo Stranius)
 

2.     Hyväksyessään Yhtenäiskoulun ja Alppilan lukion yhdistämisen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään kaikkien Helsingin kaupungin lukioiden mahdollisuutta saada oma koulurakennus valtuuston strategialinjauksen mukaisesti. Esitys koskee kahta kaupungin koulua eli Alppilan ja Vuosaaren lukiota. (Johanna Sydänmaa)

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Dan Koivulaakso valtuutettu Vesa Korkkulan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Dan Koivulaakson palautusehdotus hyväksytty.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Päätetään palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä.

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 17
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Sirkku Ingervon kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mikäli valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotus hyväksytään, raukeavat ehdotetut toivomusponnet. Jos kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, äänestetään ehdotettujen toivomusponsien hyväksymisestä.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotus hyväksytty.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuusto hylkää esityksen Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistämisestä.

Jaa-äänet: 61
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 12
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Sami Muttilainen, Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen, Pertti Villo

Tyhjä: 10
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Leo Stranius oli valtuutettu Sara Paavolaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistämisen yhdeksi lukioksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus, miten oppilaiden siirtyminen koulusta toiseen ja väistötiloihin voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta lukiolaisten yhtenäinen ja turvallinen koulupolku voidaan muutoksen keskellä turvata.

Valtuutettu Johanna Sydänmaa oli valtuutettu Ulla-Marja Urhon kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään Yhtenäiskoulun ja Alppilan lukion yhdistämisen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään kaikkien Helsingin kaupungin lukioiden mahdollisuutta saada oma koulurakennus valtuuston strategialinjauksen mukaisesti. Esitys koskee kahta kaupungin koulua eli Alppilan ja Vuosaaren lukiota.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Leo Straniuksen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistämisen yhdeksi lukioksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus, miten oppilaiden siirtyminen koulusta toiseen ja väistötiloihin voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta lukiolaisten yhtenäinen ja turvallinen koulupolku voidaan muutoksen keskellä turvata.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 49
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 34
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Pertti Villo

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Leo Straniuksen ehdottaman toivomusponnen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Yhtenäiskoulun ja Alppilan lukion yhdistämisen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään kaikkien Helsingin kaupungin lukioiden mahdollisuutta saada oma koulurakennus valtuuston strategialinjauksen mukaisesti. Esitys koskee kahta kaupungin koulua eli Alppilan ja Vuosaaren lukiota.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 46
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Ei-äänet: 2
Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Thomas Wallgren, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

2

Yhtenäiskoulun johtokunnan lausunto

3

Yhtenäiskoulun oppilaskuntien lausunnot

4

Alppilan lukion johtokunnan lausunto

5

Asukaspalautteet

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään 1.8.2015 alkaen yhdeksi lukioksi. Yhtenäiskoulun lukion vakiintunut opiskelijamäärä on ollut 150–160. Alppilan lukiossa on noin 480 opiskelijaa.

Lukion opiskelijamäärä vaikuttaa sen käytössä oleviin taloudellisiin ja muihin resursseihin sekä resurssien käyttöön ja toimintaan. Pienessä lukiossa koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien määrä jää vähäisemmäksi kuin opiskelijamäärältään suuremmissa lukioissa. Yhtenäiskoulun lukiossa näitä kursseja toteutetaan vähemmän kuin kaupungin muissa lukioissa. Suuremmassa lukiossa voidaan tehokkaammin optimoida ryhmien koot, saada opiskelijamäärältään tasaisemmat ryhmät, pitää kurssitarjonta riittävän laajana ja monipuolisena sekä tarjota kampuslukioiden kursseja tasapainoisesti muiden lukioiden kesken.

Valtuusto päättää asiasta hallinnollisen ratkaisun osalta, minkä jälkeen opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää yhdistyneen lukion toimipaikasta ja nimestä. Tarkoituksena on, että yhdistyneen lukion sijoituspaikaksi tulee nykyinen Alppilan lukion ja yläasteen rakennus, ja että Yhtenäiskoulun lukion tiloista luovutaan.

Kaupunginhallitus käsittelee Käpylän peruskoulun ja Yhtenäiskoulun hallinnollista yhdistämistä 8.9.2014. Jos kaupunginhallitus päättää esittää yhdistämistä, se tulee erillisenä asiana valtuuston päätettäväksi 24.9.2014. Yhtenäiskoulun rakennus on tällä hetkellä ylitäytetty, joten mikäli peruskoulu päätetään säilyttää Yhtenäiskoulun rakennuksessa, Yhtenäiskoulun lukiolle joudutaan etsimään lisätilaa lähistöltä. Alppilan koulurakennuksesta vapautuu tilaa jo ensi vuoden syksyllä, kun Alppilan yläasteen oppilaat siirtyvät pois. Alppilan koulukiinteistö on tarkoitus perusparantaa lukion tiloiksi vuosina 2016–2017, minkä jälkeen sen opiskelijamäärää voidaan lisätä lukioikäisten määrän kasvaessa.

Alppilan lukion ja Yhtenäiskoulun lukion yhdistäminen säästää arviolta noin 500 000 euroa hallinnollisia ja toiminnallisia kuluja. Yhtenäiskoulun rakennuksesta luopuminen tuo lisäksi noin 325 000 euron vuosittaisen säästön vuokramenoissa ja noin 9,5 miljoonan euron kertasäästön investointimenoissa, kun suunnitellusta perusparannuksesta voidaan luopua.

Esittelijän perustelut

Palveluverkon koulutuspoliittiset tavoitteet toisen asteen koulutuksessa

Helsingissä toteutuu koulutustakuu eli toisen asteen koulutuksen tarjonta turvaa koulutuspaikat kaikille peruskoulun päättävien helsinkiläisten ikäluokasta kaupungin, valtion ja yksityisten koulutuksen
järjestäjien yhteistyönä. Vähintään 60 %:lle peruskoulun päättävien helsinkiläisten ikäluokasta tarjotaan lukiokoulutuspaikka ja 40 %:lle ammatillisen koulutuksen paikka.

Kaupungin ylläpitämät toisen asteen oppilaitokset ja peruskoulut toimivat pääsääntöisesti eri rakennuksissa. Talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden paranemiseksi kaikki hallintokunnat ovat laatineet tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset ja työn uudet muodot. Tavoite on, että kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella. Opetusviraston tilankäyttösuunnitelmien mukaan ammatillisten oppilaitosten tilamäärä kasvaisi huomattavasti strategiakaudella ja sen jälkeisinä vuosina. Tästä syystä opetustoimen muita tiloja kuten hallinnon ja yleissivistävän koulutuksen tiloja tulee erityisesti tehostaa.

Toisen asteen koulutuksessa turvataan oppilaitosten laadukas opetus valtakunnalliset opetussuunnitelmaperusteet huomioon ottaen riittävän suurissa ja opiskelijoiden yksilölliset valinnat mahdollistavissa oppilaitoksissa ja oppilaitosten välisenä yhteistyönä. Osasta toisen asteen oppilaitoksia muodostetaan verkostomaisesti toimivia kampuksia, joissa oppilaitokset suunnittelevat ja toteuttavat yhteistä opetusta. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on asettanut kampustoiminnan tavoitteiksi yhteisen opintotarjonnan lisääminen, kurssien suorittaminen joustavasti sekä pedagogiikan kehittäminen. Toiminta käynnistettiin syyslukukaudella 2013.

Yhdistyvän lukion opiskelijamäärät ja tilat

Yhtenäiskoulun lukiossa oli syksyllä 2013 yhteensä 187 opiskelijaa. Lukion opiskelijamäärä on tilapäisesti tavallista suurempi Länsi-Helsingin lukion lakkauttamisen vuoksi. Lukion vakiintunut opiskelijamäärä on ollut 150–160 opiskelijaa. Alppilan lukiossa oli syksyllä 2013 481 opiskelijaa. Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion nykyiset tilat ovat tehokkaassa käytössä.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 27.5.2014 (67 §) esittänyt opetuslautakunnalle ja opetuslautakunta 17.6.2014 (125 §) edelleen kaupunginhallitukselle, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään 1.8.2015 alkaen yhdeksi lukioksi. Tarkoitus on, että yhdistyneen lukion sijoituspaikaksi tulee nykyinen Alppilan koulurakennus Alppiharjussa, ja että Yhtenäiskoulun lukion tiloista Käpylässä luovutaan.

Kaupunginvaltuusto päättää asiasta hallinnollisen ratkaisun osalta. Opetustoimen johtosäännön 5 §:n mukaan opetuslautakunnan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista. Valtuuston päätöksen jälkeen opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää yhdistyneen lukion toimipaikasta ja nimestä.

Yhdistyvän lukion opiskelijamäärä on syksyllä 2015 noin 640–650. Helsingissä väestöennusteiden mukaan lukioikäisten määrä vähenee 500–600 nuorella vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen ikäluokka lähtee kasvamaan. Alppilan koulukiinteistö tullaan perusparantamaan lukion tiloiksi vuosina 2016–2017. Koulukiinteistön tilakapasiteetti perusparannuksen jälkeen on 692. Tällöin lukion opiskelijamäärää
voidaan lisätä lukioikäisten määrän kasvaessa. Alppilan yläasteen oppilaat siirtyvät pääosin pois Alppilan koulukiinteistöstä jo syksystä 2015, jolloin tilaa tulee Yhtenäiskoulun lukiolaisille. Rakennuksen perusparannuksen ajaksi 2016–2017 lukio siirtyy väistötiloihin.

Helsingissä lukiokoulutuksessa ei ole alueita kuten perusopetuksessa. Lukiokoulutukseen on vapaa hakeutumisoikeus ja lukioihin hakeutuu opiskelijoita eri puolilta Helsinkiä ja myös muista kunnista.
Yhtenäiskoulun lukion opiskelijoista 178 on helsinkiläisiä ja ulkokuntalaisia on 9. Alppilan lukiossa helsinkiläisiä on 424 ja ulkokuntalaisia 57.

Lukiokoulutuksen tarjonta on koko kaupungin toimintaa eikä alueellista koulutusta, jossa siirrytään tietyltä yläasteelta ns. omaan lukioon. Yhtenäiskoulu on 12-vuotinen yhtenäinen kokonaisuus samoin kuin Helsingissä sijaitsevat yksityiset peruskoulut ja lukiot. Kuitenkin vain pieni osa Yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisista hakeutuu Yhtenäiskoulun lukioon.

Pedagoginen ja toiminnallinen tarkastelu

Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio ovat yleislukioita. Yhtenäiskoulun lukio on osa 12-vuotista kokonaisuutta Yhtenäiskoulun peruskoulun kanssa. Yhtenäiskoulun lukiossa koulukohtaisina kursseina toteutetaan vuosittain opiskelijoiden toiveesta 1–2 soveltavaa kurssia ylioppilaskirjoituksiin valmentavien kurssien lisäksi. Alppilan lukiossa painotuksena on matkailu ja lisäksi koulukohtaisina kursseina toteutetaan runsaasti reaali- ja taideaineiden sekä mediaosaamisen kursseja.

Lukion opiskelijamäärä vaikuttaa sen käytössä oleviin taloudellisiin ja muihin resursseihin sekä resurssien käyttöön ja toimintaan. Opiskelijamäärältään pienessä lukiossa pystytään toteuttamaan valtakunnalliset pakolliset kurssit, mutta ei kaikkia syventäviä kursseja. Pienessä lukiossa koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien määrä jää vähäisemmäksi kuin opiskelijamäärältään suuremmissa lukioissa. Yhtenäiskoulun lukiossa näitä kursseja toteutetaan vähemmän kuin kaupungin muissa lukioissa. Yhtenäiskoulun lukiolaiset käyvät suorittamassa eri aineiden, erityisesti vieraiden kielten kursseja lähellä sijaitsevassa Helsingin luonnontiedelukiossa.

Helsingin kaupungin lukiot muodostavat lukiokampuksia, joilla on lukioiden yhteistä kurssitarjontaa. Yhtenäiskoulun lukio tarjoaa kampustarjottimelle kaksi kurssia muiden kampuslukioiden tarjotessa huomattavasti enemmän kursseja yhteiselle tarjottimelle. Kampuslukioiden kurssitarjonta ei siten ole tasapainossa.

Lukiokoulutus on valtakunnallisesti uudistumassa monella tapaa. Lukiokoulutuksen uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden on määrä tulla voimaan 1.8.2016. Uusi tuntijako ja opetussuunnitelman
perusteet tulevat lisäämään valinnaisuutta lukiokoulutuksessa.

Lukion koolla ei ole todettu olevan suoraa yhteyttä opetuksen laatuun. Oppimistulokset voivat olla hyviä tai huonoja riippumatta siitä, kuinka paljon lukiossa on opiskelijoita. Oppimistuloksiin sekä opetuksen ja ohjaukseen laatuun vaikuttaa enemmän se, miten opetus ja ohjaus on järjestetty, millaisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä käytetään ja millaisia oppimateriaaleja on käytössä. Yhdistyminen suurempaan yksikköön mahdollistaa opetustarjonnan ja opetuksen kehittämisen tavalla, joka turvaa opiskelijoille hyvät edellytykset saavuttaa lukiokoulutukselle asetetut tavoitteet ja jatko-opintokelpoisuus myös tiukkenevassa taloudessa. Kaupungin kaikissa lukioissa on viime vuosina kehitetty erityisesti yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallisuutta sekä lisätty oppimisen tukea.

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet tulevat lähivuosina vaikuttamaan lukiokoulutuksen rahoitukseen. Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmää ollaan uudistamassa niin, että rahoituksen perusta
tulee olemaan suorituksissa ja tuloksellisuudessa. Lukiokoulutuksen valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia, eikä koulutuksen ylläpitäjä saa 4. vuoden opiskelijoista enää valtionosuutta. Opiskelijamäärältään pienen lukion on jatkossa vaikeaa omata riittävää rahoituspohjaa.

Helsingin kaupungin tiukentunut talous tuo säästöpaineita lukiokoulutukseen. Lukiokoulutuksen kurssimäärän vähentäminen yhtenä talouden sopeuttamistoimenpiteenä vähentää Yhtenäiskoulun lukion kurssimäärää.

Yhtenäiskoulun lukion ja Alppilan lukion yhdistämisestä arvioidaan syntyvän taloudellista säästöä vuositasolla noin 825 000 euroa laskettuna vuoden 2014 tasoon. Yhtenäiskoulun lukion tiloista luopuminen toisi vuokrasäästöä 325 000 euroa vuodessa. Henkilöstö- ja muiden kulujen säästöiksi arvioidaan 500 000 euroa, joka muodostuu opetuksen palkkakuluista (425 000 euroa) sekä rehtorin, apulaisrehtorin ja koulusihteerin palkkakuluista, kouluisäntäpalveluista ja kansainvälisen toiminnan kuluista (75 000 euroa).

Yhtenäiskoulun lukion opetuksen palkkakulut ilman rehtorin ja apulaisrehtorin palkkoja ovat 700 000 euroa vuodessa. Opetuksen palkkakulujen säästöt 425 000 euroa arvioidaan toteutuvan siten, että yhdistyneessä lukiossa ei toteuteta Alppilan ja Yhtenäiskoulun lukioiden nykyistä yhteistä kurssimäärää, sillä suuremmassa lukiossa voidaan tehokkaammin optimoida ryhmien koot, saada opiskelijamäärältään tasaisemmat ryhmät, pitää kurssitarjonta riittävän laajana ja monipuolisena sekä tarjota kampuslukioiden kursseja tasapainoisesti muiden lukioiden kesken. Lukioiden yhdistäminen ei edellytä vakinaisen henkilökunnan irtisanomista.

Yhtenäiskoulun rakennuksesta luopuminen toisi lisäksi 9,5 miljoonan euron investointisäästön, kun suunnitteilla olevasta perusparannuksesta voitaisiin luopua.

Alppilan yläaste ja lukio toimivat Alppilan koulurakennuksessa, josta opetustoimi maksaa vuokraa riippumatta siitä, yhdistetäänkö lukiot vai ei. Alppilan koulurakennuksen perusparannus sisältyy talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosille 2015–2024 riippumatta lukioiden yhdistymisestä.

Osallisten kuuleminen

Esitystä on käsitelty lukioiden rehtoreiden kanssa toisen asteen koulutuksen seminaarissa 27.3.2014 sekä rehtorikokouksissa 7.4. ja 5.5.2014. Yhtenäiskoulun henkilökunnan tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 8.4.2014 ja yhteistoimintaan perustuva kuulemistilaisuus 7.5.2014. Alppilan lukion henkilökunnan kuulemistilaisuus oli 24.4.2014. Opetusviraston virastotoimikunnassa asiaa käsiteltiin 5.5.2014.

Lukioiden johtokunnilta pyydettiin lausunnot 6.5.2014 mennessä. Yhtenäiskoulun johtokunnan ja oppilaskunnan lausunnot sekä Alppilan lukion johtokunnan lausunto ovat esityksen liitteinä 2–4.

Asukasilta järjestettiin 22.4.2014 ja siitä tiedotettiin Wilma-tiedotteella sekä opetusviraston käyttämissä ilmoituslehdissä. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta mm. sähköisen palautekanavan kautta. Saapunet palautteet on esityksen liitteenä 5.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

2

Yhtenäiskoulun johtokunnan lausunto

3

Yhtenäiskoulun oppilaskuntien lausunnot

4

Alppilan lukion johtokunnan lausunto

5

Asukaspalautteet

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 851

HEL 2014-005879 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään yhdeksi lukioksi 1.8.2015 alkaen.

Käsittely

01.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Päätetään palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä.

Jäsen Puhakan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.06.2014 § 125

HEL 2014-005879 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään yhdeksi lukioksi 1.8.2015 alkaen.

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 27.05.2014 § 67

HEL 2014-005879 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään yhdeksi lukioksi 1.8.2015 alkaen.

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566