Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 242

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2013-003762 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 144 986 073,33 euroa,

2 hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 154 877 555,42 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 22 059 990,15 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 853 989,54 euroa siirretään HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL - liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 887 195,19 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 149 488,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) alijäämä, - 68 421,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Asuntolainarahaston ylijäämä, 314 372,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 4 449 319,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 917 801,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 778 418,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä
-4 742 452,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Muun toiminnan tilikauden tulos

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 982 668,10 euroa. Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastoon siirretään alueen myyntituloja kertynyt määrä 25 930 000 euroa. Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta 152 500 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
5 163 982,83 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan
840 939,63 euroa.

Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -42 898 533,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin.

Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilinpäätös 2012 allekirjoitettu.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 144 986 073,33 euroa,

2 hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 154 877 555,42 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 22 059 990,15 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 853 989,54 euroa siirretään HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL - liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 887 195,19 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 149 488,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) alijäämä, - 68 421,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Asuntolainarahaston ylijäämä, 314 372,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 4 449 319,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 917 801,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 778 418,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä
-4 742 452,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Muun toiminnan tilikauden tulos

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 982 668,10 euroa. Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastoon siirretään alueen myyntituloja kertynyt määrä 25 930 000 euroa. Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta 152 500 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
5 163 982,83 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan
840 939,63 euroa.

Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -42 898 533,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin.

Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2012 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

 

Helsingin kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa 138,9 miljoonaa euron ylijäämää. Liikelaitosten ylijäämät olivat yhteensä 181,8 miljoonaa euroa, mutta kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia alijäämä oli -42,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Tuloslaskelma, milj. euroa

 2012

2011

Toimintatuotot

1 740,2

1 693,1

Valmistus omaan käyttöön

138,7

159,2

Toimintakulut 

-4 565,0

 -4346,5

Toimintakate 

-2 685,1

-2494,2

Verotulot 

2 759,0

2740,0

Valtionosuudet

297,2

259,8

Rahoitustuotot 

93,4

95,9

Rahoituskulut 

-25,4

-27,2

Vuosikate 

439,1

574,3

Poistot ja arvonalentumiset

-396,5

-361,8

Satunnaiset erät

102,4

42,5

Tilikauden tulos

145,0

255,0

Tilinpäätössiirrot

-6,1

25,2

Tilikauden ylijäämä

138,9

280,2

 

Vuoden 2012 tuloslaskelma on vertailukelpoinen vuoden 2011 kanssa. Kaupungin toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia ja toimintakulut 5,0 prosenttia.

Ilman liikelaitoksia ja rahastoja sekä eräitä itsenäisiä taseyksiköitä tarkasteltuna vertailukelpoiset toimintamenot kasvoivat 4,8 prosenttia. Kyseinen menokasvu oli selvästi enemmän kuin vuonna 2011 toteutunut vastaava peruskaupungin 2,5 prosentin menokasvu.

Maksurahoituksen osuus toimintakuluista (Toimintatuotot / Toimintakulut) on pienentynyt vuosittain vuoden 2007 suhdeluvusta, 43,0 prosenttia, vuoden 2011 suhdelukuun 40,4 prosenttia. Vuonna 2012 toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 39,3 prosenttiin.

Verotuloja kertyi 2759,0 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Kunnallisveroa kertyi 4,0 prosenttia ja kiinteistöveroa 1,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Yhteisöveron määrä vähentyi 21,3 prosenttia johtuen yhteisöveron kuntaryhmän osuuden pienenemisestä edellisen vuoden 31,99 prosentista vuoden 2012 tasoon 28,34 prosenttiin. Myös yhteisöveron veropohja heikkeni vuodesta 2011 hieman.

Valtionosuuksia saatiin verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (-285,8 milj. euroa) huomioiden 297,2 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 439,1 miljoonaa euroa. Vuosikate laski edellisestä vuodesta johtuen erityisesti siitä, että toimintamenojen kasvu oli selvästi verorahoituksen kasvua suurempaa. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletuksena pidetään, että kunnan vuosikate on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Vuoden 2012 vuosikate kattaa poistot. Investoinneista vuosikate kattoi 68,1 prosenttia. Vuosikate ilman liikelaitoksia ja rahastoja oli 153,8 miljoonaa euroa ja kattoi poistoista 54,3 prosenttia ja investoinneista 32,2 prosenttia.

Talousarvion mukainen alijäämä ilman liikelaitoksia ja itsenäisiä rahastoja oli -42,9 miljoonaa euroa, kun talousarviossa alijäämäksi arvioitiin -100,6 miljoonaa euroa. Alijäämä poikkesi budjetoidusta
57,7 miljoonaa euroa.

Rahavarat vuoden lopussa olivat 142,9 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden alussa. Kassa-alijäämä muodostui seuraavasti:

Rahoituslaskelma, milj. euroa

2012

2011

Toiminnan rahavirta

422,2

543,2

Investointien rahavirta

-519,1

-623,1

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä

 
-96,9

 
-79,9

Antolainojen muutokset

62,7

37,5

Ottolainojen muutokset

-77,2

115,1

Oman pääoman muutokset

0,0

11,9

Muut maksuvalmiuden muutokset

-31,5

1,8

Rahoituksen rahavirta yhteensä

-46,0

166,3

Rahavarojen muutos

142,9

86,4

 

Vuoden 2012 rahoituslaskelma on vertailukelpoinen vuoteen 2011.

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostui 177,6 milj. euroa talousarviota paremmaksi johtuen erityisesti talousarviota paremmasta toimintakatteesta peruspalveluntuotannossa, talousarviota suuremmista valtionosuustuloista, talousarviota pienemmistä korkomenoista sekä talousarviota suuremmista maanmyyntituloista Kamppi-Töölönlahti -alueella. Lisäksi investoinnit toteutuivat hieman talousarviota pienempinä erityisesti HKL-liikelaitoksen osalta. Alijäämää jäi kuitenkin -96,9 milj. euroa. Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 46 päivää eli kaupungin rahavaroilla voitiin kattaa 46 päivän kassamenot. Tulorahoituksella katettiin investoinneista 68,1 prosenttia. Edellisvuonna luku oli 85,1 prosenttia. Lainanhoitokate, joka ilmaisee tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, oli 3,4. Lainanhoitokate on heikentynyt vuodesta 2008 lähtien lainakannan lähes kaksinkertaistuttua.

Uusia ottolainoja ei nostettu talousarviossa arvioitua määrää ja siten vanhoja lainoja lyhennettiin pois 77,2 milj. euroa enemmän kuin uusia lainoja nostettiin. Talousarviossa kaupungin toimintaan ilman liikelaitoksia tarkoitettu lainanotto siirtyi ajoituksellisista syistä toteutettavaksi vuoden 2013 puolella. Erityisesti tämän seurauksena kaupungin rahoituksen rahavirta oli -46,0 milj. euroa. Koska toiminnan ja investointien rahavirta oli lähes sata miljoonaa euroa negatiivinen ja tätä ei kompensoitu uusien lainojen nostolla, oli kaupungin maksuvalmius vuoden 2012 lopussa -142,9 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2012 alussa.

Taseen 31.12.2012 loppusumma oli 12 047,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 115,2 miljoonaa euroa. Suurimmat lisäykset omaisuudessa olivat aineellisissa hyödykkeissä. Pääomissa suurimmat lisäykset olivat omassa pääomassa.

Suhteellinen velkaantuneisuus, joka kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, oli 40,5 prosenttia. Lainakanta oli vuoden lopussa 1 201,2 miljoonaa euroa eli
1 986 euroa/asukas. Omavaraisuusaste oli 76,3 prosenttia. Se kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. Kaupungin omavaraisuusaste on pysynyt viime vuodet 75:n yläpuolella. Tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä saavuttaa tilanne, jossa peruspalvelujen rahoitus on nykyistä kestävämmällä pohjalla eikä palvelutaso ole riippuvainen liiketoiminnan, lähinnä Helsingin Energian ylimääräisistä tuloutuksista. Menokasvun hillitseminen verorahoituksen kasvun mahdollistamalle tasolle on Helsingin keskeinen tavoite talouden tasapainottamiseksi.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Konsernituloslaskelma, milj. euroa

2012

2011

Toimintatuotot

2 951,7

2 891,9

Toimintakulut

-5 254,7

-5 010,8

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta

 
8,0

 
9,7

Toimintakate

-2 295,0

-2 109,2

Verotulot 

2 759,0

2 740,0

Valtionosuudet

297,3

259,8

Rahoitustuotot 

42,8

51,8

Rahoituskulut

-118,8

-119,3

Vuosikate 

685,3

823,1

Poistot ja arvonalentumiset 

-621,1

-552,9

Satunnaiset erät

90,1

 40,2

Tilikauden tulos

154,3

310,4

Tilinpäätössiirrot 

-17,5

-26,7

Vähemmistöosuudet

1,5

0,8

Tilikauden ylijäämä 

138,3

284,5

 

Konsernin ylijäämä, 138,3 miljoonaa euroa, oli lähes sama kuin emokaupungin ylijäämä, 138,9 miljoonaa euroa.

Konsernin toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 56,2 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2011 oli 57,7 prosenttia. Konsernin vuosikate kattoi poistoista 110,3 prosenttia (148,9 prosenttia vuonna 2011). Vuosikate oli 1 133 euroa/asukas (1 381 euroa/asukas vuonna 2011).

Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelman osoittama kassa-alijäämä muodostui seuraavasti:

Konsernirahoituslaskelma milj. euroa

2012

2011

Toiminnan rahavirta

671,5

 792,2

Investointien rahavirta

-921,2

-936,2

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä

 
-249,7

 
-144,0

Antolainojen muutokset

99,3

76,4

Ottolainojen muutokset

 -26,5

128,6

Oman pääoman muutokset

7,3

7,6

Muut maksuvalmiuden muutokset

24,0

2,6

Rahoituksen rahavirta yhteensä

104,1

215,2

Rahavarojen muutos

-145,6

71,2

 

Konsernin rahoituslaskelma osoittaa, että konsernin rahavarat vähenivät tilikauden alusta 145,6 miljoonaa euroa emokaupungin rahavarojen vähentyessä 142,9 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinneista 59,2 prosenttia (76,2 prosenttia vuonna 2011) katettiin tulorahoituksella. Kassan riittävyys vuoden 2012 lopussa oli 48 päivää (59 päivää vuonna 2011).

Khs toteaa samalla, että päätösehdotukseen sisältyy esitys
150 miljoonan euron siirrosta Helsingin Energia -liikelaitoksen voittovaroista kaupungin taseeseen.

Khs toteaa lisäksi, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilinpäätös 2012 allekirjoitettu.pdf

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 647

HEL 2013-003762 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 144 986 073,33 euroa,

2 hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 154 877 555,42 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 22 059 990,15 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 853 989,54 euroa siirretään HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL - liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 887 195,19 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 149 488,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) alijäämä, - 68 421,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

 

Asuntolainarahaston ylijäämä, 314 372,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 4 449 319,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 917 801,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 778 418,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä
-4 742 452,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Muun toiminnan tilikauden tulos

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 982 668,10 euroa. Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastoon siirretään alueen myyntituloja kertynyt määrä 25 930 000 euroa. Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta, 152 500 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
5 163 982,83 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan
840 939,63 euroa.

Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -42 898 533,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin.

Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

15.04.2013 Ehdotuksen mukaan

25.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566