Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/21

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 238

Vuokrausperusteet luovutettavaksi tuleville omakotitalotonteille

HEL 2012-007529 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1             

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana

tonteilla         28318 / 8-17           33 euroa 
tonteilla         28325 / 1-4             33 euroa 
tonteilla         28326 /1-8              33 euroa 
tonteilla         28328 / 1-18           33 euroa 
tonteilla         28329 / 1-8             33 euroa 

tonteilla         39333 / 2-3             31 euroa 

tontilla           40028 / 19              28 euroa

tonteilla         41033 / 16-18         32 euroa  
tonteilla         41034 / 12-13         32 euroa  
tonteilla         41038 / 17-18         32 euroa
tonteilla         41040 / 33-34         32 euroa  
tonteilla         41041 / 9-10           32 euroa  
tonteilla         41048 / 1-4             32 euroa
tonteilla         41049 / 1-5             32 euroa  
tontilla           41088 / 27              31 euroa  
tontilla           41250 / 6                31 euroa

tonteilla          45570 / 3-4            30 euroa  
tonteilla          45571 / 1-2            30 euroa  
tonteilla          45573 / 1-10          30 euroa 

tonteilla          47212 / 1-7            29 euroa  
tonteilla          47248 / 1-5            29 euroa  
tonteilla          47249 / 1-9            29 euroa  
tontilla            47250 / 1               29 euroa  
tonteilla          47251 / 1-7            29 euroa

tonteilla         47355 / 2-10           27 euroa  
tonteilla         47356 / 1-7             27 euroa

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tonttiluettelo

2

Sijaintikartat

3

Otteet asemakaavoista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1             

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana

tonteilla         28318 / 8-17           33 euroa 
tonteilla         28325 / 1-4             33 euroa 
tonteilla         28326 /1-8              33 euroa 
tonteilla         28328 / 1-18           33 euroa 
tonteilla         28329 / 1-8             33 euroa 

tonteilla         39333 / 2-3             31 euroa 

tontilla           40028 / 19              28 euroa

tonteilla         41033 / 16-18         32 euroa  
tonteilla         41034 / 12-13         32 euroa  
tonteilla         41038 / 17-18         32 euroa
tonteilla         41040 / 33-34         32 euroa  
tonteilla         41041 / 9-10           32 euroa  
tonteilla         41048 / 1-4             32 euroa
tonteilla         41049 / 1-5             32 euroa  
tontilla           41088 / 27              31 euroa  
tontilla           41250 / 6                31 euroa

tonteilla          45570 / 3-4            30 euroa  
tonteilla          45571 / 1-2            30 euroa  
tonteilla          45573 / 1-10          30 euroa 

tonteilla          47212 / 1-7            29 euroa  
tonteilla          47248 / 1-5            29 euroa  
tonteilla          47249 / 1-9            29 euroa  
tontilla            47250 / 1               29 euroa  
tonteilla          47251 / 1-7            29 euroa

tonteilla         47355 / 2-10           27 euroa  
tonteilla         47356 / 1-7             27 euroa

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Kaupunki tarjoaa vuokralle noin 100 omakotitalotonttia omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2012. Tontit sijaitsevat Maunulassa, Tapaninkylässä, Suutarilassa, Puistolassa, Myllypurossa, Mellunkylässä ja Kivikossa. Alustavan aikataulun mukaan tontit ilmoitettaisiin haettaviksi syys - lokakuussa 2012. Hakuaikaa olisi hieman yli kuukausi. Tontinvaraajat olisivat selvillä joulukuussa 2012 - tammikuussa 2013.

Samalla esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet kaikille Maunulan asemakaavan nro 11570 mukaisille omakotitalotonteille, vaikka osa tonteista on haettavissa vasta myöhemmin.

Edellinen varauskierros

Vuonna 2010 tarjottiin vuokralle 65 omakotitalotonttia. Hakemuksia saapui kaikkiaan 1 322 kpl. Tontit arvottiin helsinkiläisten lapsiperheiden kesken. Viimeinen tontinsaaja oli arvonnassa sijalla 136.

Tontinvaraajien valintamenettely

Tontinvaraajat on tarkoitus valita arpomalla kuten edelliselläkin kerralla. Hakemuksen voivat jättää helsinkiläiset lapsiperheet.

Vuokrattavaksi esitettävät tontit

Syys  -lokakuussa haettavaksi suunnitellut tontit (104 kpl) ovat yhden perheen eli omakotitalotontteja. Tonttien pinta-alat ovat 237 m² - 751 m² ja rakennusoikeudet 110 k-m² - 260 k-m².

Samalla esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet muillekin Maunulan asemakaavan nro 11570 mukaisille omakotitalotonteille, vaikka osa tonteista on haettavissa vasta myöhemmin. Nämä vuonna 2013 Maunulasta haettavaksi suunnitellut tontit (28 kpl) ovat myös yhden perheen eli omakotitalotontteja. Tonttien pinta-alat ovat 372 m² - 741 m² ja rakennusoikeudet 85 k-m² - 245 k-m².

Tonttien rakennettavuus

Esirakentamisesta ja kunnallistekniikan puuttumisesta johtuen osa tonteista on rakennettavissa vasta vuonna 2013. 

Ehdotetut vuokrausperusteet

Tonteille esitettävien vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokrat määräytyvät pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 27 - 33 euroa.

Hintatasossa 04/2012 (ind. 1863) laskettu kerrosneliömetrihinta on
503 - 615 euroa.

Kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta vuokraa ei peritä.

Omakotitalotonttien maanvuokriin ei ole vuoden 1993 jälkeen myönnetty arava- tai korkotukialennusta. Tämä ei kuitenkaan estä korkotukilainan myöntämistä, koska lainoituksen ehtona oleva enimmäishinta/maanvuokra ei koske omakotitalotontteja. Päätösehdotuksen mukaan arava-/korkotukialennusta maanvuokraan ei myönnetä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti asuntotontin vuosivuokra on 4 % laskennallisesta hinnasta.

Tonttien vuosivuokrat ovat n. 2 000 – 6 000 euroa. Vuokran määrään vaikuttavat rakennusoikeus ja tontin sijainti.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 2,01 – 2,46 e/kk/as.m².

Esittelijän kannanotto

Ehdotetut vuokrausperusteet noudattavat alueilla vakiintunutta tasoa. Tonttikohtaiset tiedot, sijaintikartat ja otteet asemakaavoista ovat liitteinä 1 - 3.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tonttiluettelo

2

Sijaintikartat

3

Otteet asemakaavoista

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2012 § 760

HEL 2012-007529 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1             

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana

tonteilla         28318 / 8-17           33 euroa 
tonteilla         28325 / 1-4             33 euroa 
tonteilla         28326 /1-8              33 euroa 
tonteilla         28328 / 1-18           33 euroa 
tonteilla         28329 / 1-8             33 euroa 

tonteilla         39333 / 2-3             31 euroa 

tontilla           40028 / 19              28 euroa

tonteilla         41033 / 16-18         32 euroa  
tonteilla         41034 / 12-13         32 euroa  
tonteilla         41038 / 17-18         32 euroa
tonteilla         41040 / 33-34         32 euroa  
tonteilla         41041 / 9-10           32 euroa  
tonteilla         41048 / 1-4             32 euroa
tonteilla         41049 / 1-5             32 euroa  
tontilla           41088 / 27              31 euroa  
tontilla           41250 / 6                31 euroa

tonteilla          45570 / 3-4            30 euroa  
tonteilla          45571 / 1-2            30 euroa  
tonteilla          45573 / 1-10          30 euroa 

tonteilla          47212 / 1-7            29 euroa  
tonteilla          47248 / 1-5            29 euroa  
tonteilla          47249 / 1-9            29 euroa  
tontilla            47250 / 1               29 euroa  
tonteilla          47251 / 1-7            29 euroa

tonteilla         47355 / 2-10           27 euroa  
tonteilla         47356 / 1-7             27 euroa

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

18.06.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 31.05.2012 § 317

HEL 2012-007529 T 10 01 01 02

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1             

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana

tonteilla         28318 / 8-17           33 euroa 
tonteilla         28325 / 1-4             33 euroa 
tonteilla         28326 /1-8              33 euroa 
tonteilla         28328 / 1-18           33 euroa 
tonteilla         28329 / 1-8             33 euroa 

tonteilla         39333 / 2-3             31 euroa 

tontilla           40028 / 19              28 euroa

tonteilla         41033 / 16-18         32 euroa  
tonteilla         41034 / 12-13         32 euroa  
tonteilla         41038 / 17-18         32 euroa
tonteilla         41040 / 33-34         32 euroa  
tonteilla         41041 / 9-10           32 euroa  
tonteilla         41048 / 1-4             32 euroa
tonteilla         41049 / 1-5             32 euroa  
tontilla           41088 / 27              31 euroa  
tontilla           41250 / 6                31 euroa

tonteilla          45570 / 3-4            30 euroa  
tonteilla          45571 / 1-2            30 euroa  
tonteilla          45573 / 1-10          30 euroa 

tonteilla          47212 / 1-7            29 euroa  
tonteilla          47248 / 1-5            29 euroa  
tonteilla          47249 / 1-9            29 euroa  
tontilla            47250 / 1               29 euroa  
tonteilla          47251 / 1-7            29 euroa

tonteilla         47355 / 2-10           27 euroa  
tonteilla         47356 / 1-7             27 euroa

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566