Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginhallitus

 

 

Päätöstiedote nro 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 23.1.2017 klo 16.00

Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali

Kaupunginjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

Kaupunginjohtaja

1

V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenen valinta pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tehtävään valitaan Kaarin Taipale.

Liitteet

1

Pilvi Torstin eronpyyntö

 

2

V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä kaupunginhallituksen varajäsenen valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan ilman ehdotusta valittavista.

Liitteet

1

Tuuli Kousan eronpyyntö

 

3

V 1.2.2017, Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tehtävään valitaan Stefan Loman.

Liitteet

1

Ari Lehtisen eronpyyntö

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

1

V 1.2.2017, Veräjämäen huvilatonttien asemakaavan muuttaminen (nro 12403) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12403 kartta, päivätty 7.6.2016, muutettu 15.11.2016

2

Asemakaavan muutoksen nro 12403 selostus, päivätty 7.6.2016, muutettu 15.11.2016, päivitetty Kslk:n 15.11.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti liitteineen 15.11.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

V 1.2.2017, Munkkiniemen Lokkalantie 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12396, korttelin 30057 tontti 14) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12396 kartta, päivätty 5.4.2016, muutettu 4.10.2016

2

Asemakaavan muutoksen nro 12396 selostus, päivätty 5.4.2016, muutettu 4.10.2016, päivitetty Kslk:n 4.10.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 5.4.2016, täydennetty 4.10.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

V 1.2.2017, Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 11040) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11040 kartta, päivätty 4.12.2001, muutettu 22.3.2016 ja 11.10.2016

2

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11040 selostus,  päivätty 4.12.2001, muutettu 22.3.2016 ja 11.10.2016, päivitetty Kslk:n 11.10.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 4.12.2001, täydennetty 4.10.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT

Kaupunginjohtaja

3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta kansliapäällikön virkaan ottamista koskevassa asiassa pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle Pilvi Torstin pyynnöstä.

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

2

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 15.11.2016

 

4

Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, Maahanmuuttajien kotoutumista parantavat palvelut (H124-16) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Palvelukuvaukset hankittavista palveluista

2

Oikaisuvaatimus 25.11.2016, 77 § päätökseen

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Eräiden vuoden 2016 talousarviossa Khn käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirrot pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 17.1.2017

 

6

Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Helsingissä 16. - 17.2.2017 pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Helsingissä järjestettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 16. - 17.2.2017 seuraavat henkilöt:
Harry Bogomoloff
Arja Karhuvaara
Tatu Rauhamäki
Ulla-Marja Urho
Sanna Vesikansa
Jasmin Hamid
Mari Holopainen
Tuuli Kousa
Sara Paavolainen
Pilvi Torsti
Mirka Vainikka
Veronika Honkasalo
Sirkku Ingervo
Mika Raatikainen
Björn Månsson
Timo Laaninen

Liitteet

1

Ohjelma

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

8

Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 (12 §) tekemän päätöksen täytäntöönpano: Kaupungin edustajien nimeäminen Keski-Pasilasta tornialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointi- ja ohjausryhmiin pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

1

Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta sekä kustannusvertailun päivitys pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle Hannu Oskalan pyynnöstä.

Liitteet

1

Kustannusvertailun päivitys 2016

2

Helsinki LED -hanke, selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista 2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Laajasalon uuden ostoskeskuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeutta koskevan sopimuksen hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle Laura Rissasen pyynnöstä.

Liitteet

1

Liikennelaitos -liikelaitoksen esitys 8.12.2016

2

Liityntäpysäköintisopimus

3

Liityntäpysäköintipaikkojen sijoittelu

4

Kustannuslaskelma

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Sivistystoimi

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

1

Alueen varaaminen Planmeca Oy:lle majoitus- ja koulutustoimintaa varten (Vuosaari, Lohiniemenranta) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Käsittely

- Palautusehdotus
Honkasalo Veronika + Modig Silvia
Asia palautetaan valmisteluun siten, että kaupunginhallitus päättää pitää voimassa kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 tekemän päätöksen palauttaa Lohiniemenrannan aluevaraus valmisteltavaksi niin, että koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille. Tällainen ratkaisu mahdollistaa rantalehdon luonto- ja virkistysarvojen turvaamisen eikä aiheuta haittaa kaupungin elinkeinopolitiikalle, yrityksille tarjottaville palveluille tai ja työpaikkojen lisäämiselle.

Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus  / Honkasalo Veronika
JAA: 12, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Karhuvaara Arja, Kivekäs Otso, Kolbe Laura, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Raatikainen Mika, Rantala Marcus, Rantanen Tuomas, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura, Taipale Kaarin
EI: Honkasalo Veronika, Modig Silvia
Poissa: Torsti Pilvi

Liitteet

1

Vanha varausaluekartta Lohiniemenranta

2

Uusi varausaluekartta Lohiniemenranta

3

Hakemus

4

Sijaintikartta Lohiniemenranta

5

HarboAcademy JKMM piirros

6

Kaavamuutos

7

Ajantasakaava

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kruununhaan arvokkaita porrashuoneita koskevan asemakaavan nro 12266 valitusasiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Haon päätös 12.5.2016

2

Korkein hallinto-oikeus, selityspyyntö 23.11.2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Sosiaali- ja terveystoimi

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 23.01.2017

Tapio Kari, viestintäpäällikkö

puhelin 040 844 6015

tapio.kari@hel.fi