Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunginhallitus

 

 

Päätöstiedote nro 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 17.2.2014 klo 16.00

Kokouspaikka: Kaupunginhallituksen istuntosali

Kaupunginjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pajamäen ja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi jäsenet Oskalan ja Halla-ahon.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

Kaupunginjohtaja

1

V 26.2.2014, Kaj / Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite kiinteistöjen myynnin periaatteiden laatimisesta ja hyväksymisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

V 26.2.2014, Kj / Valtuutettu Lasse Männistön aloite kerjäämisen organisoinnin kriminalisoinnista pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan äänestyksen jälkeen

Käsittely

- Palautusehdotus
Halla-aho Jussi + Männistö Lasse:
Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että kaupunki ryhtyy aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Halla-aho Jussi
JAA: 10, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Kari Emma, Kivekäs Otso, Kousa Tuuli, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Rantala Marcus, Rissanen Laura, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi
EI: Halla-aho Jussi, Karhuvaara Arja, Muurinen Seija, Männistö Lasse, Rauhamäki Tatu

Liitteet

1

Männistö Lasse valtuustoaloite Kvsto 28.8.2013 asia 18

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

V 26.2.2014, Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite maksuttomasta Citykäymälästä naisille pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

V 26.2.2014, Stj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoittamaton)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

1

V 26.2.2014, Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 12.9.2013

2

Hankesuunnitelman tekstiosa

3

Arkkitehtisuunnitelmat_A3

4

Kustannusarvio

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

V 26.2.2014, Haagan pelastusaseman perusparannuksen hankesuunnitelma pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Haagan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma 22.11.2011

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

1

V 26.2.2014, Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalojen tonttien vuokrausperusteet (tontit 20810/1,2 ja 4, 20813/1-3, 20814/1 ja 2, 20815/1, 3 ja 4, 20818/1-4, 20819/1-4 ja 20820/2-4) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavamuutoksen nro 11770 kaavakartta

2

Kaupunginhallituksen varauspäätös 28.1.2013 (139 §)

3

Tonttiluettelo

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

V 26.2.2014, Haagan Lassilan asuntotontin vuokrausperusteet (tontti 29199/4) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta, tontti 29199-4

2

Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29199-4

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

V 26.2.2014, Haagan tonttien 29036/16 ja 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12213, Pajuniityntie 3-5) pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus palautti asian uuteen valmisteluun

Käsittely

- Palautusehdotus
Männistö Lasse + Oskala Hannu
Palautetaan asia valmisteltavaksi siten, että korotetaan kuulemis- ja muistutusmenettelyn johdosta 3. kerroksisiksi madalletut talot 4. kerroksisiksi. Vastaavasti korotetaan kaavan kerrosalaa tätä vastaavalla määrällä.
Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan muutokset kaavaan mahdollisimman pikaisella aikataululla hankkeen sujuvan etenemisen turvaamiseksi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Männistö Lasse
JAA: 4, EI: 11, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi
EI: Halla-aho Jussi, Karhuvaara Arja, Kari Emma, Kivekäs Otso, Kousa Tuuli, Muurinen Seija, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12213 kartta, päivätty 17.9.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12213 selostus, päivätty 17.9.2013, täydennetty 21.1.2014, päivitetty Kslk:n 21.1.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 17.9.2013

4

Vuorovaikutusraportti 17.9.2013, täydennetty 21.1.2014

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT

Kaupunginjohtaja

3

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi uusiutuvien energialähteiden sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Muutokset henkilöstökassatoimikunnan kokoonpanossa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupunginhallituksen varaedustajan valinta sosiaali- ja terveyslautakuntaan pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä Emma Karin Erkki Perälän varaedustajaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan kaupunginhallituksen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Liitteet

1

Tuuli Kousan eronpyyntö

 

6

Kaupunginhallituksen varaedustajan valinta yleisten töiden lautakuntaan pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Khn varaedustajan muutos - ilmoitus

 

7

Harmaan talouden seurantaraportti 3/2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti 3/2013

 

8

Vaalivalmistelutoimikunnan esitys kaupungin roolin tehostamiseksi vaaleja järjestettäessä pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle Männistön pyynnöstä.

Liitteet

1

Vaalivalmistelutoimikunnan pöytäkirjan ote 20.1.2014 j

2

Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen Khs 11.3.2013 273 §

3

Vaalivalmistelutoimikunnan pöytäkirjan ote 20.1.2014

 

9

Vuoristo-yhtiöt Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, kuntoremonttikurssien hankinnasta Helsingin kaupungin henkilöstölle vuosille 2014-2015 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Palvelukuvaus

2

Osallistumispyyntö

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Edustajien nimeäminen erityisen kuntajakoselvityksen seurantaryhmään pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan siten täydennettynä, että seurantaryhmään nimettiin lisäksi Tarja Tenkula, Harri Lindell, Silvia Modig ja Björn Månsson.

Liitteet

1

VMn Metropolialueen kuntajakoselvittäjien selvitysryhmän nimeämispyyntö_på svenska

2

VM:n Metropolialueen kuntajakoselvittäjien selvitysryhmän nimeämispyyntö

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

11

Suunnitelma Checkpoint Helsinki -hankkeen ja Helsingin juhlaviikot -festivaalin yhteistyön toimintamallista vuosiksi 2013-2015 pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi asian Männistön ja Oskalan tekemien vastaehdotusten mukaisesti äänestysten jälkeen

- Vastaehdotus
Männistö Lasse + Rauhamäki Tatu
Checkpoint Helsinki-hankkeen ja Helsingin juhlaviikkojen yhteistyön toimintamallista, toiminnan onnistumisesta ja tuloksellisuudesta suhteessa käytettyyn rahaan toteutetaan selvitys kaupunginhallitukselle ensimmäisen toimintavuoden kokemusten jälkeen. Selvityksessä hyödynnetään tarvittaessa ulkopuolisia arvioitsijoita.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Männistö Lasse
JAA: 0, EI: 15, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Halla-aho Jussi, Karhuvaara Arja, Kari Emma, Kivekäs Otso, Kousa Tuuli, Muurinen Seija, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi

- Vastaehdotus
Oskala Hannu + Pajamäki Osku
Korotetaan tukea Checkpoint Helsingille 50 000 euroa vuodessa, eli yhteensä 300 000 euroon vuodessa.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Oskala Hannu
JAA: 7, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Halla-aho Jussi, Karhuvaara Arja, Muurinen Seija, Männistö Lasse, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
EI: Kari Emma, Kivekäs Otso, Kousa Tuuli, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi

Liitteet

1

Checkpoint Helsingin visuaalisen taiteen tapahtumiin kohdistuva hankerahoitushakemus

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Vuoden 2014 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi asian  Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen

Käsittely

- Vastaehdotus
Oskala Hannu + Rissanen Laura
Päätöksen tehdessään kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin työntekijöiden virkistys- ja yhdistystoimintaan työntekijäjärjestöjen kautta kohdistettu tuki kohdistuu tällä hetkellä epätasa-arvoisesti. Kaupunginhallitus edellyttää että sille valmistellaan 31.5.2014 mennessä ehdotus uusista kriteereistä avustuksille, jossa tuen kriteerit ovat läpinäkyvät ja tasa-arvoiset. Avustusten kokonaissummaa ei koroteta.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Oskala Hannu
JAA: 4, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 2
JAA: Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi
EI: Halla-aho Jussi, Karhuvaara Arja, Kari Emma, Kivekäs Otso, Kousa Tuuli, Muurinen Seija, Oskala Hannu, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
Poissa: Männistö Lasse, Rantala Marcus

Liitteet

1

Yhdistelmä vuoden 2014 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn päätettäväksi

2

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki

3

Suomi-Venäjä Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.

4

Suomi-Pohjola Norden

5

Suomen Retkeilymajajärjestö SRM

6

Suomen Rauhanliitto

7

Pohjola-Nordenin nuorisoliitto ry

8

Krematoriosäätiö

9

Jyty Helsinki ry

10

Helsinki Seura

11

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.

12

Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistys ry

13

Helsingin kaupungin Akavalaisten lomatuki ry

14

Alvar Aalto-säätiö

15

Svenska Finlands folkting, korjaus avustushakemukseen

16

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ryn avustushakemus

17

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän avustushakemus

18

Hyötykasviyhdistys ryn avustushakemus

19

Svenska Finlands folkting, avustushakemus vuodelle 2014

20

SuPer Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ryn ja Tehyn Helsingin kaupungin ao ryn avustushakemus vuodelle 2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Kaupunginvaltuuston 12.2.2014 tekemien päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

1

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Helsingin Pajuniityntie 3:n ja 5:n kanssa (Haaga, Pajuniityntie 3-5) pdf html

 

Päätös
Esittelijä (apulaiskaupunginjohtaja Penttilä) poisti asian listalta.

Liitteet

1

Maankäyttösopimus, Pajuniityntie

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12213 kartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Maankäyttösopimus Asunto Oy Kärjensivun kanssa (Laajasalo, tontti 49229/12) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sopimus

2

Kaavamuutosehdotus nro 12195

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Maankäyttösopimus ja esisopimus alueiden luovuttamisesta Espoon kaupungin kanssa (Espoo, Hannuksenpelto) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Mk-sopimus Helsingin kaupunki 30.1.2014

2

Espoolle luovutettavat alueet

3

Kartta sopimusalueesta

4

Havainnekuva

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Helsingin pysäköintipolitiikka-asiakirjan hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi asian Männistön ja Torstin vastaehdotusten mukaisesti äänestysten jälkeen

Käsittely

- Palautusehdotus
Halla-aho Jussi
Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että asukaspysäköintimaksuihin ei tehdä yleiskorotusta. Hinnoittelussa tulisi ottaa huomioon vyöhykkeiden erot sekä kadunvarsipaikkojen määrässä suhteessa kysyntään että asukkaiden mahdollisuuksissa käyttää kohtuullisella etäisyydellä olevia pysäköintihalleja.
Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi

- Vastaehdotus
Männistö Lasse + Oskala Hannu
muutetaan päätösesitys kuulumaan:
Kaupunginhallitus hyväksyy pysäköintipolitiikan kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän päätöksen mukaisena lukuun ottamatta asukaspysäköinnin hintaa. Asukaspysäköinnin hintaa korotetaan vaiheittain vuodesta 2015 alkaen vuoteen 2021 niin, että kesä- ja talvipysäköinti ovat saman hintaisia sekä tuleva asukaspysäköinnin hinta on nykyisillä alueilla korkeintaan 360 euroa vuodessa ja uusilla alueilla korkeintaan 180 euroa vuodessa. Talouden toisen ja sitä seuraavien autojen tunnus on 1,5- kertainen ensimmäisen auton asukastunnukseen verrattuna

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Männistö Lasse
JAA: 0, EI: 15, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Halla-aho Jussi, Karhuvaara Arja, Kari Emma, Kivekäs Otso, Kousa Tuuli, Muurinen Seija, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi

- Vastaehdotus
Torsti Pilvi + Tenkula Tarja
Lisätään päätösesityksen kohtaan asukaspysäköintitunnusten hinnoittelusta loppuun lisäys:
Laajennetaan asukaspysäköintialueiden pysäköinnin maksullisuus muille kuin pysäköintitunnukselliselle autoille myös viikonloppuihin ainakin osalle asukaspysäköintitunnusalueista.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Torsti Pilvi
JAA: 3, EI: 10, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Karhuvaara Arja, Kousa Tuuli, Oskala Hannu
EI: Halla-aho Jussi, Kari Emma, Kivekäs Otso, Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi
Tyhjiä: Muurinen Seija, Männistö Lasse

Liitteet

1

Raportti Helsingin pysäköintipolitiikka, ehdotus, päivitetty Kslk:n 12.11.2013 päätöksen mukaiseksi

2

Pysäköintipolitiikassa esitettyjen toimenpiteiden ympäristövaikutukset, päivitetty Kslk:n 12.11.2013 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti, päivitetty Kslk:n 12.11.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Osa päätöshistoriaa

5

Osa päätöshistoriaa.allekirjoituksin

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Sosiaali- ja terveystoimi

1

Otto-oikeuden käyttäminen: Päivähoitopaikkojen lisääminen ja toiminnan muutos Munkkiniemi-Pitäjänmäen varhaiskasvatusalueella pdf html

 

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi asian yksimielisesti Männistön vastaehdotuksen mukaisesti.

Käsittely

- Vastaehdotus
Männistö Lasse + Kari Emma
Muutetaan päätösehdotus kuulumaan:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päiväkotipaikkojen lisäämisen Munkkiniemi-Pitäjänmäen varhaiskasvatusalueella 1.8.2014 lukien noin 80 tilapaikalla ja 1346 m² suuruisen tilan vuokrauksen osoitteesta Konalantie 6–8, 00370 Helsinki, jossa on yhteensä 152 tilapaikkaa. Kaupunginhallitus kehottaa tuomaan vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta varhaiskasvatuslautakuntaan arvion toiminnasta uusissa tiloissa. Samassa yhteydessä paikkamitoitusta voidaan esittää tarkistettavaksi, jos tälle on toiminnalliset perusteet.
Samalla kaupunginhallitus päättää vahvistaa varhaiskasvatuslautakunnan 30.1.2014 § 22 tekemän päätöksen, jossa varhaiskasvatuslautakunta on omalta osaltaan päättänyt hyväksyä 1346 m2 suuruisen tilan vuokrauksen osoitteesta Konalantie 6-8, 00370 Helsinki.
Lopuksi kaupunginhallitus toteaa sitoumuksensa vuoden 2014 budjetin kirjaukseen varhaiskasvatuksen yleisen tilavaatimuksen tarkistamisesta yhdeksästä neliöstä kahdeksaan neliöön uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista."

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Sivistystoimi

1

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välinen vuoden 2014 yhteistyösopimus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Työllistämistoimikunnan_saate_yhteistyösopimus14.pdf

2

Työllisyydenhoito_yhteistyösopimus2014.pdf

 

2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 17.02.2014

Tapio Kari, viestintäpäällikkö

puhelin 040 844 6015

tapio.kari@hel.fi