Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1338

V 15.1.2014, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa päätöstään 9.10.2013, 358 § ja pitää kokouksensa vuonna 2014 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

15.1.2014

18

 

2

5

29.1.2014

18

  kyselytunti

3

7

12.2.2014

18

 

4

9

26.2.2014

18

  kyselytunti, aloitekäsittely

5

11

12.3.2014

18

 

6

13

26.3.2014

18

  kyselytunti

7

15

9.4.2014

18

 

8

17

23.4.2014

18

  kyselytunti

9

19 

7.5.2014

18

  aloitekäsittely

10

21 

21.5.2014

18

  kyselytunti

11

23

4.6.2014

18

  

12

25

18.6.2014

16

  tilinpäätös

13

35

27.8.2014

18

  

14

37 

10.9.2014

18

  kyselytunti

15

39

24.9.2014

18

  aloitekäsittely

16

41 

8.10.2014

18

  kyselytunti

17

43

22.10.2014

18

  

18

45

5.11.2014

16

  talousarvio

19

46

12.11.2014

18

  talousarvio, kyselytunti 

20 

48

26.11.2014

18

  aloitekäsittely

21

50 

10.12.2014

16

  

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että aloitteita, joiden osalta kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen määräaika niiden esittämiseksi valtuustolle täyttyy 13.-26.2., voidaan käsitellä 26.2.2014 kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa päätöstään 9.10.2013, 358 § ja pitää kokouksensa vuonna 2014 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

15.1.2014

18

 

2

5

29.1.2014

18

  kyselytunti

3

7

12.2.2014

18

 

4

9

26.2.2014

18

  kyselytunti, aloitekäsittely

5

11

12.3.2014

18

 

6

13

26.3.2014

18

  kyselytunti

7

15

9.4.2014

18

 

8

17

23.4.2014

18

  kyselytunti

9

19 

7.5.2014

18

  aloitekäsittely

10

21 

21.5.2014

18

  kyselytunti

11

23

4.6.2014

18

  

12

25

18.6.2014

16

  tilinpäätös

13

35

27.8.2014

18

  

14

37 

10.9.2014

18

  kyselytunti

15

39

24.9.2014

18

  aloitekäsittely

16

41 

8.10.2014

18

  kyselytunti

17

43

22.10.2014

18

  

18

45

5.11.2014

16

  talousarvio

19

46

12.11.2014

18

  talousarvio, kyselytunti 

20 

48

26.11.2014

18

  aloitekäsittely

21

50 

10.12.2014

16

  

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että aloitteita, joiden osalta kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen määräaika niiden esittämiseksi valtuustolle täyttyy 13.-26.2., voidaan käsitellä 26.2.2014 kokouksessa.

Esittelijä

Kuntalain 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.10.2013, 358 § vuoden 2014 kokousajoista. Tämän jälkeen on todettu muun muassa vuoden 2013 kokemusten perusteella, että talousarviokokous voi alkaa kello 16, ja että osa klo 16 alkavaksi päätetyistä kokouksista voi alkaa klo 18. Lisäksi vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelu tulisi käydä valtuustossa 12.2.2014, jolloin ei ole perusteltua käsitellä samassa kokouksessa aloitteita.

Tällä perusteella ehdotetaan, että kokoukset 4.6., 12.11. ja 26.11. aloitettaisiin klo 18 ja kokous 5.11.2014 klo 16 sekä että aloitekäsittely siirrettäisiin 12.2. kokouksesta 26.2. pidettävään kokoukseen.

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Kaupunginhallitus oli aiemman aikataulun mukaisesti varautunut esittämään aloitteet valtuustolle 12.2.2014. Näin ollen osassa aloitteista määräaika täyttyy 13.-26.2. Tarkoituksenmukaista on, että valtuusto hyväksyy, että nämä aloitteet voidaan esittää käsiteltäväksi samassa kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 09.10.2013 § 358

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti pitää kokouksensa vuonna 2014 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

15.1.2014

18

 

2

5

29.1.2014

18

  kyselytunti

3

7

12.2.2014

18

  aloitekäsittely

4

9

26.2.2014

18

  kyselytunti

5

11

12.3.2014

18

 

6

13

26.3.2014

18

  kyselytunti

7

15

9.4.2014

18

 

8

17

23.4.2014

18

  kyselytunti

9

19 

7.5.2014

18

  aloitekäsittely

10

21 

21.5.2014

18

  kyselytunti

11

23

4.6.2014

16

  

12

25

18.6.2014

16

  tilinpäätös

13

35

27.8.2014

18

  

14

37 

10.9.2014

18

  kyselytunti

15

39

24.9.2014

18

  aloitekäsittely

16

41 

8.10.2014

18

  kyselytunti

17

43

22.10.2014

18

  

18

45

5.11.2014

15

  talousarvio

19

46

12.11.2014

16

  talousarvio, kyselytunti 

20 

48

26.11.2014

16

  aloitekäsittely

21

50 

10.12.2014

16

  

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 30.09.2013 § 1035

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2014 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

klo

 

 

 

 

 

 

1

3

15.1.2014

18

 

2

5

29.1.2014

18

  kyselytunti

3

7

12.2.2014

18

  aloitekäsittely

4

9

26.2.2014

18

  kyselytunti

5

11

12.3.2014

18

 

6

13

26.3.2014

18

  kyselytunti

7

15

9.4.2014

18

 

8

17

23.4.2014

18

  kyselytunti

9

19 

7.5.2014

18

  aloitekäsittely

10

21 

21.5.2014

18

  kyselytunti

11

23

4.6.2014

16

  

12

25

18.6.2014

16

  tilinpäätös

13

35

27.8.2014

18

  

14

37 

10.9.2014

18

  kyselytunti

15

39

24.9.2014

18

  aloitekäsittely

16

41 

8.10.2014

18

  kyselytunti

17

43

22.10.2014

18

  

18

45

5.11.2014

15

  talousarvio

19

46

12.11.2014

16

  talousarvio, kyselytunti 

20 

48

26.11.2014

16

  aloitekäsittely

21

50 

10.12.2014

16

  

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566